DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 121     <-- 121 -->        PDF

Sum. list CXIII (1989) 215


NAKON 50 GODINA PONOVO NA OKUPU


U životu jedne šumsko-biljne generacije 50 godina predstavlja u većini slučajeva
tek kraći dio njene dobi, za razliku od čovjeka, čija je sudbina vezana za
nju. Tu već znanu činjenicu imala je priliku uočiti i negdašnja studentska generacija,
koja se je nakon prohujalog radnog vijeka, čak teško i prepoznavala. Radilo
se je to o apsolventima 1936/37. godine zagrebačkog Šumarskog fakulteta,
povodom obilježavanja 50. obljetnice svog apsolutorija.


Susret je održan 17. prosinca 1987. godine u Zagrebu u trajanju jednog dana,
gdje je kao zborno mjesto predviđen Šumarski dom, nakon čega je uslijedio
posjet Šumarskom fakultetu, potom međusobno druženje do u kasne popodnevne
sate.


Od 21 člana tog sastava prisustvovala su sedmorica i to: Milan Androić, Tugomir
Cajnko, Ljubomir Nežić, Ivo Sertić, Adolf Svetličić, Pavel Sinka i Dragan
Tonković, dok su zbog bolesti izostali: Tomo Lucarić, Petar Matković i Marijan
Štemberger.


Učesnici susreta 1987. god. Foto Sorić, Zagreb


Sjede slijeva: Svetličić, Sertić, Tonković, Sinka. Stoje: Canjko, Nežić,


Androić


Boravak u Domu protekao je u srdačnom dočeku i prigodnim pozdravnim
riječima tajnika Saveza šumarskih Društava Hrvatske ing. Maričevića i predsjednika
zagrebačkog Društva dr. Potočića, te u nizanju brojnih uspomena na
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 122     <-- 122 -->        PDF

dane provedene u ovoj sredini, radilo se to o fakultetskoj nastavi ili o društvenim
zbivanjima. Zbog vremenskog tjesnaca i promjena u korištenju zgrade izostala
je želja da se bar letimično zakorači u to naše učilište i dočara neka od poznatijih
obilježja. Na ulazu, recimo, uvijek prisutnog portira Kralja, koji nas je sa
sve četiri godine poimenično poznavao. Zatim impozantno stubište s biranim uzorcima
drvne građe, fotosima, lovačkim trofejima i poprsjem šumarskog velikana
Josipa Kozarca. Bilo bi veliko iskušenje ne naći se u jednoj predavaonici, gdje
bi se trebala održati prozivka. No ne bi se mogao mimoići niti kutak Udruženja
studenata, u kom se je uz šah, žive stručne, društvene i političke rasprave ostavljalo
mnoštvo vremena u pauzama između predavanja.


Do Maksimira će se taksi vožnjom s podosta vremena, prometnih gužvi i kilometrima
obilaznica. Nadomak cilju novi su to dijelovi grada, gdje prestaje orijentacija.
Ta gdje su oni krajolici kada su između pojedinih gospodarskih zgrada
poljoprivrednog dobra, rasadničkih gredica i pilanskog postrojenja nicala sadašnja
fakultetska zdanja. Ili, recimo, južno od tramvajske pruge tek šumski rasadnik
i usamljeno HAŠK-ovo igralište, današnij Dinaniov stadion — a sve ostalo pusta
ravan, upravo prikladna za ondašnje geodetske vježbe!


Prijem kod dekana prof. dr. Prpića protekao je u dužem i vedrom razgovoru
i tom se je prilikom upoznao s učesnicima, njihovim radnim vijekom, sudbinom
ostalog dijela godišta, te donekle sa zbivanjem na fakultetu za njihovih dana.
Nakon čega je uz dobrodišlicu i čestitke na jubileju prof. Prpić ukazao na značajan
doprinos generacije tog razdoblja u poratnom razvoju zemlje, navodeći
kao primjer i ovo godište iz kojeg je potekao veći broj poznatih privrednih, prosvjetnih
i društvenih kadrova, među kojima su dva ugledna profesora ovog fakulteta
— Milan Androić i preminuli Juraj Krpan, te Tugomir Canjko, kao predsjednik
DIT-a šumarstva i drvne industrije Jugoslavije koji je, kako je naglašeno,
svojim utjecajem uvelike pridonosio sređivanju imovinskog stanja Šumarskog
doma u Zagrebu.


Za daljnju etapu boravka odabrao je brižni organizator ovog susreta, naš
Milan Androić, restoran »Gornjogradska klet« s jednim skrovitim kutkom za zajednički
objed i duge neometane razgovore, kojima nije bilo kraja. Na tapetu su
bile ispovijesti pojedinaca o svom životnom putu, sjećanju na one koji nisu prisutni,
isto tako i o našim međusobnim odnosima, koji su redovno bili na dostojnoj
visini. Kao primjer takvih odnosa Tugo Canjko je ukazao na slijedeći slučaj.
Kada se je, naime, 1941. godine on našao s roditeljima u Zagrebu, nakon što su
ih Nijemci protjerali iz Slovenije, čim je za to saznao Ljubo Nežić odmah ga je
tamo potražio, poveo sobom i uposlio u svojoj šumariji.


Nakon toga, da kažemo službenog dijela, prešlo se je na nezaobilazne razne
doživljaje, koji su i dandanas u posve svježim uspomenama.


Zaključujući taj ugodni susret svi smo požalili da to već nismo ranije učinili
i složili se da buduće kontakte svedemo, za svaki slučaj, na dvogodišnje razdoblje!


NEKOLIKO STATISTIČKIH PODATAKA O GENERACIJI


Prema spomenici »Šumarska nastava u Hrvatskoj 1860—1960« brojno stanje
ove generacije upisane 1933/34. školske godine kretalo se je tokom studija kako
slijedi:


216
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 123     <-- 123 -->        PDF

Broj upisanih po semestrima: prvi 47, drugi 43, treći 51, četvrti 45, peti 29,
šesti 28, sedmi 28 i osmi 22 studenta.


Iz čega proizlazi da je na kraj studija stiglo nešto oko polovine upisanih u


I. semestar s izrazitom razlikom između IV. i V. semestra, gdje je prijelaz bio
uvjetovan s položenim prvim državnim ispitom. Tom su prilikom 16-orica bila
u prilici da se još okušaju s matematikom ili kemijom, kao težim predmetima
tog ispita a neki da eventualno potraže zemunski fakultet, gdje je s tim predmetima
išlo već lakše.
Podaci nadalje govore da je 1936/37. godine diplomiralo 19 studenata. Zatim
da je te godine, gledano kroz ljetne semestre, bilo na fakultetu 108 studenata,
što će reći, da se radi o jednoj od godina između dva rata, s najmanjim brojnim
stanjem. S obzirom da prethodna i slijedeća godina bilježe tek neznatna povećanja,
očito da je bio u pitanju slabiji interes za ovaj studij i to zbog ondašnjih
minimalnih izgleda za namještenje.


Regionalno porijeklo te generacije uglavnom je vezano na područja koja gravitiraju
Zagrebu, o čemu govori slijedeći pregled


Broj Broj
Područje učesnika Područje učesnika


Slavonija 5 Ukupno Hrvatska 14
Bilogorsko-podravsko 3 Slovenija 4
Lika 3 Bosna 1
Dalmacija 1 Vojvodina 1
Zagreb 2 Inozemstvo 1


Sveukupno 21


Dok su ostali dijelovi zemlje bili više orijentirani prema Zemunu. Njihova zastupljenost,
gledano kroz područje Hrvatske, moglo bi se reći da je odraz znača.ja
šuma tih sredina.


Prema socijalnoj strukturi roditelja stanje izgleda ovako:


Socijalna grupa Broj učesnika


— službenici 14
— seljaci 5
— obrtnici 2
Ukupno 21


Uzme li se u obzir da su najbronijju skupinu činili pretežno niži službenici
i umirovljenici, lako je zaključiti o ekonomskom položaju tog godišta, gdje je
tek manji broj raspolagao s dovoljno sredstava za normalan život, dok se je
većina snalazila bilo kroz odmjerenu potrošnju, bilo kroz ispomoć putem podučavanja,
a nekolicina isključivo preko podučavanja.
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 124     <-- 124 -->        PDF

OSVRT NA OPĆE PRILIKE TOGA VREMENA
I UVJETE STUDIRANJA


Na evropskoj sceni tridesete godine predstavljaju niz burnih zbivanja uvjetovanih
pojavom totalitarnih režima u Italiji i Njemačkoj, koji kroz nacističke
i rasne ideologije i teoriju životnog prostora, krše međunarodne obaveze i provode
svoje imperijalističke ciljeve. Da bi se shvatila psihoza neizvjesnosti i opće
ugrožneosti u tom dijelu svijeta dovoljno je spomenuti: 1936. godinu kada Italija
osvaja Etiopiju, a njemačke trupe ulaze u demilitiziranu Rajnsku oblast, 1938.
godinu kada Njemačka okupira Austriju, Sudetsku oblast, pa i čitavu Čehoslovačku,
te 1939. godinu s talijanskom okupacijom Albanije i upadom njemačkih trupa
u Poljsku.


Kroz to vrijeme Jugoslavija je u sjeni vladavine kralja Aleksandra, kasnije
kraljevskog Namjesništva, koji nisu u stanju da riješe teške ekonomske probleme
zemlje, poput siromaštva sela, koje proživljava drastičan pad cijena poljoprivrednih
proizvoda, nerazvijene industrije, besparice i emigracije radne snage, niti
da rješavaju nacionalno pitanje svoje zajednice brojnih naroda. Umjesto toga
režim provodi kruti centralistički unitarizam otvorene diktature s maskom parlamentarizma,
prije svega protiv radničkog pokreta, te protiv svih građansko-demokratskih
stranaka, koje mu se nisu prilagodile. Od značajnijih događaja tog razdoblja
spomenut ćemo: ubojstvo kralja Aleksandra iz 1934. godine, napuštanje
tradicionalnih veza s Francuskom i zemljama Male Antante 1935. godine, uz istodobno
privredno i političko povezivanje s Njemačkom i Italijom, kao i pokušaj
rješavanja hrvatskog pranja osnivanjem Banovine Hrvatske 1939. godine.


Razumljivo da će se takvo stanje odraziti i na društveno-politički život Sveučilište
i to već tokom šestojanuarske diktature, kada se zabranjuje rad naprednih
studentskih organizacija i osnivaju prorežimske, poput kluba »Jugoslavenska
akademska čitaonica« — JAČ, čiji članovi kao doušnici i vinovnici nereda i tučnjava
uživaju naklonost i privilegije režima. Nakon uporne borbe i obuzdavanja
tog utecjaja središnja uloga u toj sredini pripada ljevičarima i ostalim naprednim
pokretima, koje nastupaju kroz veći broj političkih, kulturnih i stručnih
organizacija, na mnogim tribinama ideoloških rasprava, posebno u svom glasilu
»Novi student«. Usporedo s njima, kroz povoljnu vanjskopolitičku situaciju izrastaju
desno orijentirani frankovci, koji djeluju unutar jednog dijela stručnih udruženja,
u Međuklupskom odboru hrvatskih sveučilištaraca — »Interklubu«, te
u suradnji s klerikalcima uzimaju sve više maha u suprotstavljanju aktivistima
naprednih snaga.


Kao primjeri aktivnosti studentskih organizacija, bunta režimu i stupnja ideoloških
borbi unutar studentskih redova, reći će nešto i ovi slučajevi:


— Uporna borba naprednog »Središnjeg udruženja studenata — SUS-a za
uključivanje studenata u rad uprave Đačkog doma ostvarena je 1932. godine,
otkad sudjeluju u primanju novih stanara i odmjeravanju stanarine, a pogotovo
u čišćenju Doma od raznih režimskih štićenika.
— Upućivanje memoranduma rektoru Sveučilišta 1933. godine da se sprjieči
ukidanje nekih fakulteta, o čemu su se pronosili glasovi, i dokinu ispitne takse
i školarine s prijetnjom štrajka i bojkotom upisa. Nakon čega je uslijedila zabrana
rada SUS-a, ali i proglas 15-dnevnog štrajka i neupisivanja u slijedeći semestar
koji, istina, i nije uspio zbog kolebljivosti nekih stručnih udruženja pod
utjecajem« Interkluba«.
218
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 125     <-- 125 -->        PDF

— Tokom cijele 1934/35. godine traju demonstracije i štrajkovi na sva tri sveučilišta
u zemlji protiv nacizma i fašizma i pojedinih ekonomskih zahtjeva. Za
vrijeme demonstracija u Beogradu policijskim hicem gubi život student Mirko
Srzentić, a policija hapsi i šalje u koncentracione logore rukovodioce studentskog
pokreta.
— Napad frankovaca na naprednog studenta Josipa Brnčića 1934. godine prilikom
rasprava u Đačkom domu, gdje umjesto akademskih diskusija prelaze na
upotrebu noževa, kojima ga teško ranjavaju.
— 1937. godine ubojstvo studenta Krste Ljubičica, kojeg jedna grupa frankovaca,
nakon pretrpljenog poraza u sukobu s ljevičarima pred zgradom Sveučilišta,
dočekuje u Đačkom domu, gdje opet noževi čine svoje.
Bila su to sumorna i bezizgledna vremena opterećena burnim događajima,
ugroženošću i konfliktima, koji su u bilo kom obliku zaokupljali pozornost studenata
,sputavajući ih u redovnom radu, što je činio dodatnu težinu samom studiju.


UKRATKO O UVJETIMA POD KOJIMA SE JE ODRŽAVALA NASTAVA
I DRUŠTVENOJ BRIZI O MATEIRJALNOM POLOŽAJU STUDENATA


Fakultet sa smještajem u zgradi Šumarskog doma u Vukotinovićevoj 2, građenoj
1897. godine, već od samog početka nije odgovarao potrebama nastave,
pošto je po prvotnom projektu zgrada bila namijenjena društvenim potrebama i
Šumarskom muzeju, a problem smještaja upravo osnovane Šumarske akademije
uvjetovao je preinaku projekta s njenim uključivanjem u iste prostore. Nedostaci
su višestruki. Prije svega nedovoljno prostora za sve predmete, tako da se prvih
godina, zajedno sa slušačima agronomije, nastava još vrši na Poljoprivrednom
i Filozofskom fakultetu (dvorana pučkog sveučilišta). Same predavaonice bile su
pretijesne za veći broj slušača. Skučeni su prostori za laboratorije i kabinete, a
da i ne govorimo o skromnom smještaju društvenih prostorija stručnog udruženja.


Svojevrsnu poteškoću stvarali su udžbenici, koje su jednim dijelom činile
knjige, zatim skripta pojedinih profesora, te skripta znanih i neznanih autora ili
tek bilješke s predavanja. Sve u svemu bilo ih je malo, kako zbog nepristupačnih
cijena knjigama, tako zbog kratkog vijeka prekomjerno korištenih skripata. U
takvim prilikama izlaz je tražen kroz knjižnice stručnog udruženja i Šumarskog
društva, te kroz, zbog toga uvriježeni, grupni način učenja. Bilo je govora o različitom
odnosu profesora prema tom problemu. Jedni su, primjerice, kroz to
gledali uzročnu vezu između pisane riječi i prisustvovanja predavanjima. Govoreći


o tome Ljubo Nežić se prisjeća dežurstva na predavanjima prof. Levakovića, na
kojima je prema spisku trebalo biti barem trojica studenata, ali se je pritom
njegovu solidnu Dendrometriju s lakoćom moglo shvatiti i svladati i mimo predavanja.
Unatoč brojnim zahtjevima školarine i takse i nadalje su postojale i opterećivale
ionako nizak standard studenata. Prema sjećanju školarina se je kretala
negdje od 100 do 150 din. po upisanom semestru, taksa po prijavnici za pojedinačne
ispite 20 din, a za diplomu 600 din, uz napomenu da su od školarine i takse
na diplomu bili oslobođeni siromašni studenti, to jest oni čiji su roditelji minimalno
opterećeni porezom. Da se tu nije radilo o beznačajnim iznosima navest
ćemo da se je tada za 20 din moglo kupiti 80 do 100 kom. jaja, a 600 din je
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 126     <-- 126 -->        PDF

predstavljalo polovinu mjesečne plaće inženjera pripravnika u državnoj službi.


Stanovalo se je uglavnom u privatnom smještaju zbog oskudnog prostora
studentskih domova, koji su mogli primiti nekih 350 studenata, što je činilo tek
7% u odnosu na 5.000 studenata Sveučilišta. Od postojeća dva doma glavni je
bio Đački dom u Runjaninovoj ulici, da spomenemo, građen 1921. godine dobrovoljnim
radom studenata, s kapacitetom od 280 kreveta raspoređenih uglavnom
u dvokrevetne i skromno opremljene sobe, unutar 6 jednokatnih paviljona.
Stanarina se je kretala već prema poreskom opterećenju od 60 do 120
dinara, dok je u privatnom smještaju iznosila od 240 do 400 din. Uz taj dom
postojao je još jedan na Josipovcu s nekih 70 kreveta i još skromnijom opremljenošću.


Ishrana je pretežnim djelom tekla putem studentskih menzi, među kojima su
djelovale kao društvene organizacije: Centralna akademska menza-CAM, Hrvatska
akademska menza-HAM, i Vojvođanska studentska menza, te putem niza
ugostiteljskih objekata privatnog vlasništva. U CAM-u kao najstarijem takovom
objektu, koja je uživala izvjesne beneficije, mjesečna pretplata za ručak i večeru
iznosila je 300 din. Hrana je bila kvalitetna i obilata.


Stipendije su bile rijetkost. Na ovom godištu postojala je jedna, a izgleda
i jedina na fakultetu. Radilo se je o stipendiji Šumarskog društva u mjesečnom
iznosu od 500 din, dodjeljenoj Todi Budisavljeviću, sinu brojne obitelji rano
preminulog šumarskog inženjera, inače za života člana toga društva.


KASNIJI ŽIVOTNI TOKOVI


Slijedom BIOGRAFSKIH podataka počet ćemo, ali s dužom pažnjom, s
onom trojicom iz naših redova, čiji životi postadoše meta fašističkih hajki, da
bi se već u ranoj mladosti ugasili.


Među prvima se nađe RADIVOJ TOMIĆ, još kao pomoćnik upravitelja šumarije
Vranovina, zagrebačkog Ravnateljstva šuma, koga progutaše ustaške bezdani
Velebita 1941. godine.


Zatim INGO VRŠĆAJ, aktivista slovenskog akademskog društva »Triglav«,
sudionik u prebacivanju ilegalnim kanalima desetina jugoslavenskih dobrovoljaca
u Španjolsku, koji je kao ilegalni partijski radnik uhvaćen od Talijana u Ljubljani,
zvjerski mučen i strijeljan 1942. godine.


Te ERIH HRIBERNIK, koji je zajedno s 120 talaca iz Štajerske strijeljan
u Mariboru iste godine.


Navest ćemo da su u ratu još izgubili živote: VLADIMIR FILIPOVIĆ i KARLO
TURKOVIĆ, mlađi službenici vinkovačkog šumarstva, kao i VELIMIR STANIĆ,
s područja Ravnateljstva šuma Travnik.


U toku punog radnog elana i naponu stvaralačkih mogućnosti prerana smrt
je zatekla: Teodora Budisavljevića, Matiju Ilekovića, Juraja Krpana i Đuru Zmijanca.


Uz ime TODE BUDISAVLJEVIĆA spomenut ćemo tek kratkotrajni radni
staž od godinu-dvije dana kod cetingradske šumarije Slunjske imovne općine,
a istaknuti dojam o jednom vedrom, živahnom i veoma duhovitom školskom
drugu, primjerne revnosti, s diplomom u ruci već na prvom ispitnom roku —
kome, nažalost, sudbina nije bila sklona. Ne samo što dospijeva na jedno ne


220
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 127     <-- 127 -->        PDF

razvijeno područje, niti toliko što ga snalazi upala mozga i ranjavanje pištoljem,
što doživljava 1939. godine — koliko način pružanja pomoći, kad ga vuku
konjskom zapregom na nekih 80 kilometara trošnih cesta do karlovačke bolnice,
gdje stiže posve iscrpljen i uskoro umire.


MATIJA ILEKOVIĆ jedan od rijeđih šumara, koji se već na početku svog
rada opredijelio na kemijsku preradu drva. Kroz interese privrede tog vremena
i osobne umješnosti njega susrećemo na rukovodećim radnim mjestima, pretežno
u svojstvu tehničkog direktora u: Tvornicama šibica Osijek i Dolac,
Tvornici celuloze Videm ob Savi, »Zagrebačkoj tvornici papira« i Tvornici kartonaže
»Ivica Lovinčić«. Potkraj svog operativnog djelovanja uključen je u »Industrijski
projektni zavod« Zagreb na projektiranju strojeva za preradu papira.
I nakon toga u danima umirovljenja pa do svoje smrti 1973. godine njegova
aktivnost ne prestaje. U koprivničkom »Bilo Kalniku« pogon Harmann ambalaže
iz tog razdoblja i danas slovi kao njegovo djelo.


JURAJ KRPAN profesor hidrotermičke obrade drva i tehnologije furnira i
ploča Šumarskog fakulteta. Ovamo se uključuje 1950. god. kao prokušani privredni
rukovodilac nakon iskustva u rukovođenju šumarijom, tvornicom furnira i
ploča te glavnog inženjera Finalne prerade drva Ministarstva drvne industrije
Hrvatske. Doktorat stječe 1954. godine, da bi kao redovni profesor nastupio
1961. godine. Premda mu se život gasi na početku tog poziva 1969. godine on
ostavlja za sobom desetak generacija vrsnih stručnjaka, uzorne udžbenike i brojne
znanstvene i naučne radove.


ĐURO ZMIJANAC poznati šumar zagrebačkog područja poratnog razdoblja.
Od brojnih zaduženja koje je obavljeno izdvojit ćemo tek neke: načelnik za
stručno školstvo Ministarstva šumarstva Hrvatske, direktor Uprave za park šume
grada Zagreba, referent za brzorastuće šume Šumskog gospodarstva Zagreb, gdje
će ga zateći iznenadna smrt 1966. godine. Spomenut ćemo k tome i odgovorne
zadatke u okviru X zagrebačkog korpusa za vrijeme NOB. Zapažen je njegov
smisao za rekreacioni značaj šuma i hortikulturu. Brojni parkovski nasadi tog
područja duguju svoje postojanje njegovim rasadnicima egzota. A za sekvoju
koja natkrivljuje vinorodne brežuljke Mandičevca i nezadrživo stasa, tek da
spomenemo šumarima Đakovštine, da je i to ruku djelo našeg vrlog Đure Zmijanca.


Da bi upotpunili dojam o tom malobrojnom i donekle osebujnom godištu


— još ukratko o samim slavljenicima.
MILAN ANDROIĆ profesor šumarske entomologije i zaštite šumar Šumarskog
fakulteta, gdje nastupa 1949. godine, nakon desetgodišnje prakse na bjelovarskom,
mostarskom i vinkovačkom šumarsktvu, te rukovođenja Lugarskom školom
u Delnicama i kadrovskom službom u Ministarstvu šumarstva u Zagrebu. 1954.
godine doktorira da bi se u svojstvu asistenta, docenta i redovnog profesora zadržao
u toj sredini do svog umirovljenja. Kroz to vrijeme bio je dekan fakulteta
u dva navrata i prorektor sveučilišta. Uz svoj naučni i znanstveni rad vrši niz
odgovornih društvenih i političkih funkcija, među ostalim: predsjednika Saveza
inženjera i tehničara Hrvatske, predsjednika Konferencije narodne tehnike,
te člana Saveznog savjeta za naučna istraživanja.


TUGOMIR CAJNKO obavljao je odgovorne funkcije u republičkoj državnoj
upravi, poslovnim udruženjima i privrednim organizacijama Slovenije, među ko


221
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 128     <-- 128 -->        PDF

jima su: sekretar i pomoćnik ministra u Ministarstvu šumarstva i drvne industrije,
sekretar za šumarstvo i drvnu industriju Privredne komore, sekretar
Poslovnog udruženja šumsko-gospodarskih organizacija, direktor Drvno industrijskog
poduzeća Nazarje. Po društvenom radu angažiran je u organizacijama
inženjera i tehničara republike i federacije. Objavio je veći broj radova o problematici
šumarstva Slovenije.


TOMO LUCARIĆ dugogodišnji taksator vinkovačkog šumarstva, na čijem području
djeluje, uz kraći prekid, u svojstvu: inženjera taksacije, upravitelja šumarije
i šumske manipulacije, referenta gospodarstva, šefa šumske inspekcije,
a pretežno, kako rekosmo, kao rukovodioca službe za uređivanje šuma. Prekid
je bio vezan na razdoblje intenzivnog iskorišćivanja šuma kada ispomaže na
moslavačkom području rad tamošnjih industrija drva. Uz naporan rad na izradi
uređajnih elaborata i desetak kirurških operacija, nalazi snage i vremena da
proučava i objavljuje radove iz prošlosti šumarstva svog kraja.


PETAR MATKOVIĆ profesor botanike Više pedagoške škole u Splitu. Prve
godine radnog staža vezan je na uređenje bujica makarskog sliva, na upravne
službe narodnih odbora, kao i na Upravu za pošumljenje krša u Splitu. 1949.
godine prelazi u Saveznu šumarsku školu u Splitu, a nedugo zatim na Višu
pedagošku školu, gdje ostaje do umirovljenja. I pokraj pedagoških obaveza on
će kao hortobotaničar osnovati botanički vrt u Splitu, kroz neko vrijeme uređivati
časopis »Hortikultura«, a u dva navrata će, kao gost Prirodoslovno-matematskog
fakulteta iz Hamburga, održati predavanja o vegetaciji jugoslavenske
obale. Plodan je i kao stručni pisac s nekoliko objavljenih knjiga i velikog broja
stručno-znanstvenih radova objavljenih po raznim časopisima.


LJUBOMIR NEŽIĆ poznat kao ekspert za unapređivanje proizvodnje posebno
mehanizacije radova, zbog svog sistematskog pristupa stvari i smisla za umješnost,
zapaženog još iz školskih dana. Nakon početnih nastupa unutar Šumarije
Novigrad Podravski i šumsko industrijskih poduzeća Nove Gradiške i Slavonskog
Broda, 1949. godine već vrši dužnost referenta za mehanizaciju kod Glavne
direkcije za južni bazen Ministarstva drvne industrije Hrvatske u Zagrebu. Kroz
organizacijske promjene i premještaje stiže u Delnice gdje djeluje u tamošnjem
DIP-u nekih 15 godina kao referent za mehanizaciju, odnosno šef biroa za una


pređenje proizvodnje, a nakon toga prelazi u Rijeku i do umirovljenja nastavlja
istu djelatnost pri Poslovnom udruženju »Drvo«.


IVO SERTIĆ izraziti stručnjak operative, uglavnom iskorišćivanja šuma karlovačkog,
goranskog i primorskog šumarstva. Početak mu je vezan na Ravnu
Goru gdje rukovodi šumarijom, odnosno šumskom manipulacijom. Organizacijske
promjene donet će mu nove zadatke i druge sredine. Tim povodom on rukovodi
šumarskom referadom vrbovskog kotara za vrijeme NOB, uključuje se u
rješavanje napregnutih proizvodnih zadataka drvno industrijskih poduzeća Novi
Vinodolski, Ravna Gora i Karlovac u svojstvu rukovodioca iskorišćivanja šuma,
odnosno tehničkog direktora, da bi se 1970. godine našao na istom položaju kod
Šumskog gospodarstva Karlovac i kao šumarski savjetnik dočekao umirovljenje.


ADOLF SVETLIĆIĆ pretežan dio svog radnog vijeka provodi u Sloveniji i to:
kod Republičkog zavoda za planiranje u svojstvu načelnika odjela za šumarstvo
i drvnu industriju, u Zavodu za unapređenje drvne industrije kao direktor za


222
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 129     <-- 129 -->        PDF

voda, te kao stručni savjetnik Poslovodnog udruženja »Les« iz Ljubljane. Dugogodišnji
je rukovodilac i organizator izrade razvojnih planova šumarstva i in
dustrije za preradu drva ove republike, te autor niza radova iz tih oblasti ob
javljenih u stručnim glasilima Slovenije.


PAVEL SINKA pretežan dio radnog vijeka vezan mu je za izradu projektne
dokumentacije koju obavlja u svojstvu projektanta ili tehničkog direktora u:
Građevnom odsjeku šumskog gazdinstva Banja Luka, Šumskom građevnom poduzeću
Banja Luka, »Šumoprojektu« Sarajevo, a pretežno u »Projektnom birou
šumarstva i drvne industrije« Zagreb. Od projektnih radova spomenut ćemo
brojne kilometre šumskih željezničkih pruga i cesta, te znatan broj ostalih šumsko
industrijskih objekata. Kao vrstan i korektan stručnjak sudjeluje na projektiranju
i kontroli izgradnje jadranske magistrale na području Dubrovnika u dužini
od 60 km. te na istim zadacima na oko 150 km. javnih suvremenih cesta
Cetinske krajine.


MARIJAN ŠTEMBERGER poznati vodoprivredni stručnjak koji se već nakon
nekoliko godina rada u šumarstvu Hrvatske uključuje u ovu oblast. Tu nastupa
1950. godine prvenstveno u »Hidroprojektu« novoosnovanoj organizaciji objedinjene
vodoprivrede i bujičarstva Hrvatske u Zagrebu, potom u svojstvu direktora


projektnih organizacija »Projekt« i »Interprojekt«, da bi završio radni vijek u
»Općem vodoprivrednom poduzeću sliva rijeke Save«. Od značajnijih pravaca
njegovog rada treba istaknuti: generalni projekt rijeke Save, financiran od Ujedinjenih
nacija, idejn projekt zaštte od bujica grada Zagreba, te idejne projekte
bujičnih područja Istre i Sinjskog polja. Zatim sudjelovanje bilo kao učesnika ili
konsultanta u reviziji meliorativnih projekata Srednje Posavine i porječja Vuke,
Karašice i Neretve.


DRAGAN TONKOVIĆ jedan od šumara vinkovačkog šumarstva, gdje provodi
pretežan dio svog radnog vijeka vezanog na funkcije: upravitelja šumarije i šumske
manipulacije, tehničkog direktora, direktora šumskog gospodarstva i direktora
drvne industrije, da bi završio kao savjetnik integriranog šumarstva istočne
Slavonije »Slavonska šuma«. Od tragova koje ostavlja iza sebe spomenut ćemo:
organizacijsku povezanost tamošnjeg šumarstva u etapama decentralizirane uprave,
zamašniju izgradnju i opremljenost radova u šumarstvu, te osnivanje drvne
industrije u Vinkovcima. Usto se bavi istraživanjem prošlosti šumarstva Slavonije,
objavljujući više svojih radova.


I na kraju IVAN KANDŽEV, bugarski državljanin za kojega nemamo podataka,
niti s njim postoji veza nakon završetka studija i povratka u svoju
zemlju.


Bila je to priča o životnom putu jedne generacije poletnih studenata, o tegobnim
stazama njihovog izrastanja, o ispoljenom patrionizmu u toku narodno-
oslobodilačkog rata, u kojem su mahom sudjelovali, te o njihovoj osposobljenosti
da se prihvate raznorodnih i odgovornih zadataka, koje su savjesno i uspješno
obavljali.


Priča, koju je vrijedilo zabilježiti.


Dragan Tonković, dipl. inž.