DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 110     <-- 110 -->        PDF

nije obuhvatio ni izbjegnute štete time


što lovci ubijaju medvjeda, vukove, lisice,
tvorove i drugu grabežljivu dlakavu
divljač te vrane, svrake i si. (štete u poljoprivredi,
lovstvu, vodoprivredi), odnosno
pse i mačke skitnice (kao primarne
prenosnice bjesnoće i ehinokokoze (štete
u uzgoju divljači, stočarstvu i zdravstvu
ljudi). Sve to u nas je obuhvatila
studija Kraljić, B. — Jovetić, R.: »Ekonomika
lovstva Jugoslavije«, Skopje 1960,
napisano mašinom za pisanje s dokumentacijom
str. 1—827 + I-XXI1I (za
Glavni lovački savez Beograd, do danas
neobjavljena).


Već godine 1930. u nas objavljena je
knjiga Marinović, M.: »Privredni značaj
lova u Jugoslaviji«, str. 1—219 + 3 pregleda.
U njoj je autor obuhvatio »lov« u
značenju »lovstva« i »lovnog gospodarenja
« te odnosnih multiplikativnih efekata
na temelju narativnih opisa i nešto površnije
procjene. Na str. 176—203 knjige
obradio je ova poglavlja: 1) vrijednost


mesa, krzna i trofeja, 2 troškovi za za


kupnine, 3) troškovi koji idu u fiskalne
prihode, 4) troškovi lovne ekonomije, 5)
troškovi kojim se aktivira industrija (puške,
municije i dr.) i obrt, 6) troškovi koji
čine prihode trgovine (unutrašnje i
vanjske), tj. njihove marže, vanjskotrgovinski
bilans, 7) troškovi u vezi s lovnom
kinologijom, 8) troškovi u visini prometa
novca izdanog za lovačku književnost,
štampu i umjetnost, 9) ostale koristi od
lova (spašavanje od šteta u stočarstvu ubijanjem
vukova i dr.) — bez novčane
procjene, 10) idealna vrijednost lova —
bez novčane procjene, 11) štete od divljači
(odštete) — bez novčane procjene. Prema
prethodnoj stavci vidi se da ta studija
nije obuhvatila: lovni turizam, izbjegnute
štete u poljoprivredi od vrana,
svraka i si., izbjegnute štete u vezi s bjesnilom
i ehinokokozom, te elemente bruto
proizvoda, investicije u lovstvo i dr.


Prof, dr Branko Kraljić


IZ ŠUMARSKOG LISTA 1889. GODINE


Uspjeh lova u vlastelinstvu presvjetle gospodje grofice Norman-Ehrenfels u
Valpovu tečajem god. 1888. Tečajem godine 1888. ubijeno je u šumama ovog vlastelinstva
sliedeća množina divljadi, i to koristne: 1 jelen, 4 srnjaka, 43 zeca, 12
trčaka, 46 šumskih šljuka, 23 divlje patke i 81 prepelica; škodljive zvjeradi pako:
9 divljih svinja, 2 vuka, 114 lisica, 27 jazavaca, 1 vidra, 38 divljih mačaka, 46
kuna, 19 tvoraca, 58 lasica, 15 orlova, 8 jastrebaca, 498 mišara, 167 kobaca, 40
gavrana, 1332 vrane i 528 svraka. — Ukupno 210 koristne i 2902 komada škodljive
zvjeradi, sveukupno dakle 3112 komada.


Osim toga nađena su 2 otrovana vuka.
Za otu ustrieljenu divljač izplatilo je vlastelinstvo dotičnikom svotu od
701 for. 98. novč.
(str. 84.)


Zanimivo za lovce. Često se je opazilo, da šljuka umie svojim kljunom perje
izčupati, te š njim ranu od puške zabrtviti (začepiti) poput kakova obvoja ili
melema (flaštra). Na ubijenih šljukah vidjalo se, da su imale na tielu stare još
dobro nezacielnjene rane, koje su perjel (pahuljkami) obložile, da zaustave krvačenje,
a njeke opet imale su ozljedjene noge s perjem obavite.


(Str. 85.)