DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 106     <-- 106 -->        PDF

Dr. Aleksandar R. Tucović i dr. Vasilije V. Isajev:


PRAKTIKUM IZ GENETIKE SA OPLEMENJIVANJEM BILJAKA
(Drugo izdanje)


Izdavač: IRO »Naučna knjiga«, Beograd,
1988.
Knjiga sadrži ukupno 345 str. Podijeljena
je u slijedeća poglavlja:


Str.


1.
Predgovor 1--3
2.
Citološke osnove genetike
sa oplemenjivanjem
biljaka 3-- 27
3.
Individualna promenjivost
biljaka 28-- 36
4.
Metodi izučavanja individualne
promenljivosti 36-- 73
5.
Genetička analiza i
oplemenjivanje biljaka
putem kontroliranog
ukrštanj a 74--114
6.
Individualna selekcija 115--140
7.
Semenske plantaže 142--173
8.
Oplemenjivanje drveća i
žbunja na otpornost prema
bolestima [ insektima 175--185
9.
Odabrani zadaci iz
pojedinhi oblasti genetike
sa oplemenjivanjem biljaka 186--227
10.
Prilozi 228--231
11.
Literatura koja se odnosi
na više poglavlja 231--243
12.
Registar imena rodova,
vrsta i unutarvrsnih taksona 243--345
Kao što autori napominju u svom uvodnom
dijelu, praktikum je napisan da
se zadovolji potreba za tekstom, koji obuhvaća
primjenu suvremenih znanja iz
genetike i oplemenjivanja biljaka u biljnoj
proizvodnji. Iako udžbenik govori o
genetici i oplemenjivanju biljaka, ipak se


mora naglasiti, da je težište dano na vrste
šumskog drveća i grmlja.. Zbog toga stručnjake
različitih profila, kao što su studenti
Šumarskog fakulteta, Šumarskog odjela,
studenti postdiplomske nastave sa područja
Oplemenjivanja šumskog drveća, Silvikulture,
Sjemenarstva i rasadničarske
proizvodnje, Oblikovanja i zaštite prirode,
te stručnjaci u operativi, koji svojom stručnom
aktivnošću pokrivaju navedena područja
djelatnosti u šumarstvu i hortikulturi.
Isto tako smatramo, da ovaj udžbenik
može također korisno poslužiti i ostalim
studentima te stručnjacima, čija je
djelatnost vezana za biljnu proizvodnju,
zaštitu i unapređenje šumskih ekosistema.


Knjiga Dr A. Tucovića i Dr V. Isajeva
obiluje velikim brojem crteža, grafikona,
slika i tabela, što je čini praktičnom
za razumijevanje materije koju obrađuje.


Zbog svega navedenog preporučujemo
stručnoj javnosti knjigu Praktikum iz genetike
sa oplemenjivanjem biljaka.


Prof, dr M. Vidaković
Prof, dr A. Krstinić