DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 100     <-- 100 -->        PDF

AKTUALNO


IZVOZ DANAS


Generalni direktor »Exportdrva« Jurica Pavelić istaknuti je stručnjak na području
trgovine drvom i drvnim proizvodima. Njegovo teoretsko znanje obogaćeno
praksom rukovođenja, a u novije vrijeme i iskustvo na najvećem svjetskom tržištu,
tržištu SAD, izaziva pažnju i izvan »Exportdrva«. Na poziv Saveza i društava
inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Zagreb, održao je predavanje
na temu: Izvoz danas — problematika izvoza drvni proizvoda. To je s jedne strane
izuzetno aktualna tema s obzirom na važnost izvoza za jugoslavensku privredu,
a s druge strane to je područje za koje je Jurica Pavelić kvalificiran. Budući da
je predavanju prisustvovao vrlo ograničen broj ljudi, a s obzirom na zanimljivost
iznesenih podataka, objavljujemo osnovne misli iz predavanja djelomično skraćeno,
odnosno u interpretaciji autora ovog napisa.


Jedna od najvažnijih kategorija za moderno, osobito izvozno poslovanje, je
marketing. Njega je u »Exportdrvu«, kao i u većini drugih organizacija, u prošlosti
bilo toliko koliko je bilo tržišne orijentacije bez koje nema marketinga, a
njoj je suprotstavljena kategorija dogovorne ekonomije koju vjerojatno napuštamo
ako želimo razvijati tržište. »Exportdrvo« je u prošlosti s više ili manje uspjeha
izvršavalo svoju funkciju u zavisnosti od ograničenja koja su se postavljala
vezano upravo uz dogovornu ekonomiju.


Budući da je marketing imanentan tržištu, najmanje je teško proizvesti robu.
Daleko je teže utvrditi što tržište treba, u kojim količinama i pod kojim uvjetima.
Kada se to utvrdi, lokacija industrije nije više najvažnija.


Kod nas se do sada industrija i trgovina u našoj grani nisu razvijale na taj
način. Osnovni činilac su bile društveno-političke zajednice (najčešće općine) koje
su svoje sirovinsko bogatstvo željele oploditi najprije pilanskim kapacitetima, a
kasnije proizvodnjom finalnih proizvoda. Gradili su se veliki kapaciteti da se
zaposle ljudi. Uskoro su oni prerasli mogućnosti domaćeg tržišta, pa su se tražila
rješenja u izvozu. No čak i takvim pristupom postignuti su određeni rezultati
koji nisu za potejenjivanje.


Prošla godina, usprkos tome što je u cjelini gledano bila izrazito krizna, bila
je u našoj grani mnogo uspješnjia nego u ostalim dijelovima privrede. Dok je
privreda imala pad proizvodnje od 3%, naš reprokompleks je imao rast od 8%.
Izvoz je u cijeloj privredi povećan, ali manje nego u našoj grani gdje je povećanje
iznosilo oko 21%, ili oko 300 milijuna dolara. Akumulacija je također jača za
oko 40 indeksnih poena nego u privredi u cjelini, a gubici su u privredi rasli indeksom
298, a u šumarstvu i ndustriji prerade drva 117, što znači da su realno
u padu. Na žalost, osobni dohoci su u našoj grani i danas niži od prosjeka privrede.
Sve ovo dokazuje da je ova grana i u teškim uvjetima postigla vidne rezultate.


Jedan od najtežih problema koji nas danas muči je neelastično ustrajanje
pretežno na generalnom izvozu. Pri tome se vjeruje da je za takvo poslovanje
potrebno prije svega imati realan tečaj dinara, te da realna kamata nije veća od
realnog tečaja. Međutim, realna kamata je danas veća od realnog tečaja. U nju su
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 101     <-- 101 -->        PDF

uključeni svi dugogodišnji promašaji, dubioze, fiktive, promašene investicije i još
mnogo toga nagomilanog kroz duže vrijeme. Zato Jugoslavija danas ima jednu
od najviših cijena kapitala u svijetu, a sve do prije pet godina kapital je bio izrazito
jeftin. Problem je osobito težak ako se ima u vidu da nema dovoljno vlastitih
obrtnih sredstava.


U vrijeme niske cijene kapitala, izvoznici su koristili vrlo povoljne kredite za
izvoz odnosno za pripremu robe za izvoz. Kamatna stopa dugo nije bila veća od
3%, a često su bili 70% financirani iz primarne emisije, a ostatak iz poslovnih
banaka, gdje kamata također nije prelazila 5%. Tada nije postojao problem naplate
,jer je inflacija bila veća od kamate, pa se praktično isplatilo naplaćivati
sa zakašnjenjem.


Danas smo otišli u drugu krajnost. U uvjetima kada privreda raspolaže sa
samo 20% vlastitog obrtnog kapitala, a u našoj grani samo 10%, uz kamate koje
su posljednjih mjeseci došle do 15% mjesečno, nema programa koji bi se mogao
smatrati izrazito atraktivnim i dohodovno isplativim.


S druge strane na domaćem se tržištu još osjeća konjunktura koja je djelomično
i umjetno stvorena relativno povoljnim kreditiranjem građana. Smatra se
da bez toga kreditiranja ne bi bilo ni takvog plasmana kakvog imamo danas.
Pitanje je da li je to zaista tako i u budućnosti će to biti jedan od ključnih
problema.


Trgovina danas nema kapitala kojim bi preuzela funkciju koju ima u razvijenim
zemljama, a što traži proizvodnja. To je sistem po kojemu proizvodnja
formira proizvođačku cijenu koju trgovina plaća, a zatim se na vlastiti rizik brine


o konačnom plasmanu robe. To praktično znači da problem skladištenja, transporta,
montaže robe i dr. u cijelosti rješava trgovina. Budući da trgovina za to
nema kapitala, a za proizvodnju je to neizdrživ teret, a s obzirom da se visoke
kamate moraju platiti, likviditet trajno i definitivno nestaje i iz proizvodnje i iz
trgovine. I to će u budućnosti biti jedan od ključnih problema.
Ne stoji ni tvrdnja da smanjenje prodaje na domaćem tržištu automatski donosi
povećanje izvoza. Naime, još uvijek se gubici u izvozu često nadoknađuju
višim cijenama na domaćem tržištu.


Sve više dolazimo u situaciju da unutrašnji dug, te dubioze u privredi po
težini problema nadmašuju inozemni dug. One već prelaze 60 milijardi dolara,
odnosno veće su od društvenog proizvoda Jugoslavije. Unutrašnje rezerve u vidu
štednje unutar kolektiva u odnosu na te brojke su simbolične i destimuliraju svaki
pokušaj zaokreta prema kvalitetnijem poslovanju. Pritom treba reći da su
osobni dohoci izrazito niski i destimulativni i ne pružaju praktično nikakve rezerve
za eventualne uštede.


Danas više nema prioriteta, a vejrojatno ih neće biti ni u budućnosti, nego
se svatko u tržišnim uvjetima mora snaći kako najbolje zna. Međutim, izlazak
iz krize ne sprečavaju slabosti u radu radnika. Naši radnici vrlo često u našim
tvornicama rade i intenzivnije, pa i bolje nego u razvijenom svijetu. Za taj su
rad višestruko slabije plaćeni, a rezultati su ipak slabi. Ključ problema je u organizaciji
posla, u programima, »managementu« i tehnologiji. Ti su elementi u inozemstvu
izrazito razvijeni i oni vuku privredu u brz razvoj. Mi, na žalost, u tome
sve više zaostajemo. Pri tome radnici i njihov odnos prema radu nisu temeljni
problem koji bi ometao razvoj.


»Manageri« će u budunosti dobiti veća prava, ali i veće obaveze i odgovornosti.
Međutim, njih nema dovoljno, a nedostaju im i odgovarajuća znanja. Zbog
ŠUMARSKI LIST 3-5/1989 str. 102     <-- 102 -->        PDF

toga se u Sloveniji u suradnji sa stranim profesorima, pa i uspješnim poslovnim
ljudima, već školuju specijalizirani stručnjaci za »management«. Slična inicijativa
postoji i u Zagrebu.


U skladu s uspješnošću naše grane uopće, »Exportdrvo« je prošle godine povećalo
izvoz za oko 17% u odnosu na 1987. godinu, odnosno 165 milijuna dolara.
Ohrabruje osobito povećanje prometa finalnih proizvoda (65 milijuna dolara).


Kada je riječ o finali, orijentacija »Exportdrva« je oko 70% izvoza u Zapadnu
Evropu, a 30% u SAD, dok je kod većine drugih izvoznika bitno drukčije, ili
je odnos potpuno suprotan. »Exportdrvo« je među prvima osnovalo u SAD svoju
firmu (1957. g.). Međutim, kao i ostali izvoznici orijentirani na prodaju preko
skladišta i sastavijaonica, danas ima velike probleme vezane uz gubitke i nelikvidnost.
Izlaz se mora naći i novim programima i svim mogućim načinima prodaje
na tom tržištu koje je zbog toga što je najveće na svijetu u tom smislu nezamjenjivo.
Neodgodivo je također približavanje Evrope koja će od 1992. godine biti
jedinstvena. Ako to ne učinimo Evropa će se do neke mjere za nas zatvoriti.


U SAD možemo poboljšati svoju poziciju prije svega napuštanjem kolonijalnog
namještaja uz koji smo uglavnom do sada bili vezani. Međutim, ta vrsta namještaja
je u padu, a skupa s njome i mi. U SAD uvoz namještaja posljednjih
godina konstantno raste po stopi od 25%, a jugoslavenski izvoz stagnira na nivou
od oko 150 milijuna dolara, a to znači da realno pada. Pojavili su se i novi izvoznici
od kojih vodi Taiwan i neke druge zemlje. Da bismo postigli više cijene naših
proizvoda moramo naći novi dizajn do kojeg ćemo doći ako naše znanje nije dovoljno,
uz pomoć američkih dizajnera. Problem su i kadrovi u inozemstvu, odnosno
njihov ograničeni mandat od četiri godine, dok bi ekonomski bilo opravdanije
da isključivo radni rezultati određuju dužinu ostanka na stranom tržištu.


»Exportdrvo« je relativno kasno krenulo u ostale oblike izvoza osim generalnog,
a to su razni vezani poslovi, dugoročne proizvodne kooperacije, pogranični
prmet i dr. Ti oblici prometa morat će se razvijati i u budućnosti.


Usprkos porblemima, ove se godine planira povećanje izvoza »Exportdrva«
za 6,5%, odnosno u visini od oko 175 milijuna dolara. Roba za izvoz ima i nude
se, a osobito se naglo povećava proizvodnja parketa koji su danas opet postali
trend u svijetu, gdje se napuštaju razne varijante plastičnih i sličnih podova. Jak
udarac doživjeli smo posljednjih godina na tržištu SSSR-a gdje su proizvodi naše
grane većim dijelom brisani iz robnih listi. Poznato je također da s ovom velikom
zemljom imamo trgovinski suficit što sprečava oživljavanje izvoza u SSSR, usprkos
činjenici da se SSSR danas u poslovnom smislu izrazito otvara prema razvijenom
svijetu.


Bez obzira na sve iznesene probleme koji su vrlo teški, izvozni rezultati se
mogu bitno poboljšati, jer imamo tradiciju i ugled koji je veći u inozemstvu nego
u zemlji, ali nam nedostaje razvijeni »management« i sve ono o čemu je ranije
bilo riječi. Ako se u tim elementima približimo razvijenom svijetu, a po ljudskom
potencijalu to možemo, onda su mogući i krupniji pomaci na bolje u izvoznom
poslovanju.


Priredio: Mario Filipi