DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 97     <-- 97 -->        PDF

BORISLAV KOVAĆIĆ,
dipl. inž. šum.


U devedesetoj godini života u Zagrebu


29. kolovoza 1988. umro je najstariji šumar
u Hrvatskoj Borislav Kovačić. U
devedesetoj godini i najstariji, jer je rođen
20. prosinca 1898. godine u Križevcima,
gdje je njegov otac bio poštanski
činovnik. U rodnom gradu proveo je i
prve dane svoga djetinstva i svršio osnovnu
školu. Iako je tada u Križevcima
postojalo Gospodarsko učilište u rangu
više škole, nije bilo srednje škole te školovanje
nastavlja u bjelovarskoj gimnaziji.
Gimnaziju polazi u Bjelovaru, gdje
je bio njegov ujak Slavoljub (Eduard)
Slapničar, već onda ugledan šumarski
stručnjak i upravitelj (direktor) Gospodarskog
ureda Đurđevačke imovne općine.
Kada mu je otac bio premješten u
Zagreb nastavlja srednju školu na tadašnjoj
II. realnoj gimnaziji u Zagrebu na
kojoj i maturira 1917. godine. Za životni
poziv odabire šumarsko zvanje i upisuje
se na, tada još, Šumarsku akademiju u
Zagrebu, koja se samo formalno razlikovala
od fakulteta. Kada je 1919. godine
osnovan Gospodarsko-šumarski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu akademci nastavljaju
studij na fakultetu i Kovačić ga
završava 1921. godine kao druga generacija
apsolvenata Fakulteta. U toj generaciji,
uz ostale, bili su i Mijo Korošec,
Mihajlo Mujdrica, Zvonimir Pere, Ivan
Smilaj te Nikola Cvejić, koji je međutim
šumu kao operni pjevač zamijenio pozornicom
(umro je 1987. u 91. godini života).


B. Kovačić počeo je s radom u Direkciji
(državnih) šuma u Vinkovcima
početkom 1922. godine a nakon položenog
stručnog ispita (ispita za samostalno
vođenje šumskog gospodarstva) 1923. godine
u Zagrebu, postavljen je za upravitelja
(šefa) Šumske uprave u Mrkoplju.
Dakle, iz nizinskih i hrastovih šuma dolazi
u područje šuma jele, smreke i bukve
u Visokom kršu. Vjerojatno Šumska
uprava u Mrkoplju nije bila privlačna ni
s financijske ni s političke strane tako
da Kovačić u njoj ostaje do 1940. godine.
Tada je, kako piše u svojim autobiografskim
bilješkama, nekim šovinističkim i
pilanarskim krugovima smetao i premješten
je najprije u Šumariju Ogulinske imovne
općine u Krivom putu, a zatim u
Brinju. U Brinju ostaje do potkraj 1941.
godine, kada je premješten u Ravnateljstvo
šuma u Ogulinu, gdje ostaje, kao najstariji
službenik uz stručnu referadu i kao
zamjenik direktora.
Po oslobođenju postavljen je za šumarskog
stručnog referenta u Okružnom
narodnooslobodilačkom odboru za Gorski
kotar u Delnicama. Osnivanjem ZEMŠUMPOH-
a (Zemaljskog šumskog poduzeća
Hrvatske) 1945. godine i njegove Podružnice
u Delnicama postavljen je za zamjenika
upravitelja Podružnice. Podružnica
u Delnicama djelovala je kratko vrijeme,
jer je njezine poslove za Gorski
kotar preuzela Podružnica ZEMŠUMPOH


95