DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 93     <-- 93 -->        PDF

Antal M a j e r :
FENYVES A BAKONYALJAN


(Četinjače u podnožju Bakonja). Akademia kiado (izd. Akademija)
Budapest 1988.


Knjiga dr. A. Ma j era , profesora uzgoja
šuma u mirovini Šumarskog i drvnoindustrijskog
fakulteta u Sopronu (Mađarska)
ima 373 str. Cijena knjige je
115 ft.


Knjiga je podijeljena na pet poglavlje.


I. Uzgojni tereni pjeskovitog područja
Bakonja. U ovom poglavlju autor je
prikazao geografski položaj područja historijske
odnose zemljišta i stijena, boksit,
klimatske prilike, tipove tala na pjeskovitom
području, uzgojne značajke tla
i vrednovanje faktora staniša.
II. Povijest šuma četinjača i njihovog
gospodarenja u podnožju Bakonja. Majer
prvo prikazuje odnos čovjeka i šume a
zatim prvobitnu pokrivenost tog područja
šumom te šumovitost za vrijeme Arpadovića,
turske devastacije i nova naseljavanja.
Opisuje šumski red, naredbe za pošumljivanje
pjeskovitih terena, zakone o
šumama, gospodarenje na osnovi uređajnog
elaborata, šume u vlasništvu države,
nova pošumljivanja i sadašnje stanje.


III. Šumske zajednice običnog bora.
Prvo je dat općenit prikaz o biljnim zajednicama
a zatim su prikazane tri zajednice
običnog bora. Iza toga autor govori
o kulturama običnog bora, o dvije
zajednice hrasta i zajednici johe i graba.


IV. Kartiranje biljnih zajednica običnog
bora. Osim kratkog prikaza kartiranja
biljnih zajednica prof. Majer u ovom
poglavlju opširno govori o porijeklu običnog
bora na tom području.
V. Morfološke karakteristike običnog
bora. Autor prikazuje karakteristike iglica,
cvjetova, češera, sjemena, grana, krošnje,
debla i kore.
VI. Proizvodnja drvne mase običnog
bora — sadašnje i buduće značenje u podnožju
Bakonja. Prikazane su prednosti
pošumljivanja borom, uzgoj, njega i upotreba
tog materijala, štete i zaštita, nastala
situacija uslijed eksploatacije boksita.
Iz izloženog se vidi da je u knjizi detaljno
obrađen obični bor koji dolazi na
pjeskovitim terenima u podnožju Bakonja.
S obzirom na zaštitnu ulogu tog bora
na pijescima autor daje i smjernice za
daljnji uzgoj, a što je interesantno i za
nas, kako gospodariti na takvim ili sličnim
terenima.


Prof. dr. Mirko Vidaković