DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 91     <-- 91 -->        PDF

BARANGOLASOK A SOPRONI ERDOKBEN
(Po šopronjskim šumama)
Budapest, 1983, str. 176, format C-6, II. izdanje


U ovoj knjizi nalaze se radovi grupe
autora: Dr. Csapody Istvan, Dr. H i 11
e r Istvan, Dr. J u h a s z Miklos, Dr.
Mola y Janosne, Dr. N a g y Laszlo,
Obermayer Gyorgy, Sarvari Laszlo,
Dr. Six Laszlone i V a r g a Gabor.


Knjiga »O šopronjskim šumama« sadrži:


PREDGOVOR I. i II. izdanju.


UVOD: Odnos čovjeka i šume. Priroda.
Rekreacija. Turizam.


I. DIO Park šume grada Šoprona.
I. poglavlje: Povijesni razvitak od reforme
do današnjih dana: povijesni razvitak,
istaknuti šumarski stručnjaci, današnje
karakteristike šopranskih šuma,
panorama iz visokih osmatračnica, podaci
o kempinzima i si. 25—27. 08. 1972.
II. poglavlje: rukovođenje šumskim
gospodarenjem u Šopronu (gospodarski
elaborat, karakteristike, podaci).
III. poglavlje: Park-šuma u šopranskim
predjelima : teren, klima, vodeni režim,
karta o šumskim predjelima, izvori,
cvijeće, vodenica, televizijski toranj, uzvišica
Karolj, turističke oznake na stazama,
karta okoline, mjesta za gimnastiku
(klupe, izvori, pruge za skijanje).
IV. poglavlje: Park-šuma u okolini općine
Ferto: jezero, kamenolom, okoljnje
prilike, zaštitne šume, pošumljivanja goleti,
šume sjevero-istočno od Šoprona,
karta, Kohiđtelep naselje, 26 uspjelih fotografija
o značajnim objektima. Osmatračnica
»Kecskehegy« (Kozara) visoka je
15 m, na brdu od 208 m visine. Čuven je
i kamenolom, u njemu su prostorije osposobljene
za kazalište. Jezero je zajedničko
s Austrijom, ljeti čuveno u Srednjoj
Evropi. Bečko brdo i šuma Bali i.
Karta o park-šumi i okolini jezera.
V. poglavlje: Ravničarske šume. Okolišne
prilike (tu se nalazi općina Balfi s
termo-kupalištem i općina Nagycenk s palačom
grofa Szechenyia (u kojoj se danas
nalazi muzej, a oko nje čuvene egzote).
Karta.
VI. poglavlje: Slike o šumama: bukova
šuma; cvjetovi: Scabiosa granuntia,
Pulsatilla grandis, Gentiana ciliata, Cypridium
calceolus, Arnica montana, Cyclamen
europeum, Calluna vulgaris, Vacinium
vitis idea i breza; izvor tzv. Textiles;
cvijet Globularia cordifolia. Dok se u
Karpatskom bazenu nalaze 3 400 vrsta biljaka,
u Mađarskoj ih ima 2 148, a u okolini
Šoprona 1 452 vrste.
VII. poglavlje: Šume oko Šoprona zakonski
su proglašene »predjelom zaštite
prirode«.
II. DIO Čovjek i njegova okolina.
I. poglavlje: Park šume služe obrazovanju
i obuci učenika Srednje škole šumarskih
tehničara i studenata šumarstva
Šumarskog i drvarskog sveučilišta u Šopronu.
II. poglavlje: Botanički vrt oko Šumarskog
i drvarskog sveučilišta.
III. poglavlje: Klima okoline Šoprona
služi i za liječenje (srčanih bolesti i bolesti
žila) i rehabilitaciju.
IV. poglavlje: Šuma smanjuje buku,
tablica s podacima o mjerenju buke.
V. poglavlje: Zrak okoline Šoprona, tablice
o mjerenju prašine, sumpornog dioksida
i nitrogendioksida u zraku. Zaštićene
biljke i divljač u šumama Šumskog
gospodarstva.
Popis literature sadrži 81 izvor, od kojih
8 njemački.
Na kraju knjiga sadrži Popis znakova
na kartama i Sadržaj.
Prof. dr. Branko Kraljić