DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 90     <-- 90 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


Prof. dr. Rudolf Sabadi


OSNOVE TRGOVAČKE TEHNIKE, TRGOVAČKE POLITIKE
I MARKETINGA U ŠUMARSTVU I DRVNOJ INDUSTRIJI,
Sveučilište u Zagrebu, 1988., 254 str.


Za predmet: TRGOVINA DRVOM I
MARKETING, kojeg studenti DT odsjeka
Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
slušaju u VII. semestru, te kao
dopunska literatura studentima IV. godine
ŠG odsjeka, izašao je novi udžbenik
prof. dr. Rudolfa S a b a d i j a : »Osnove
trgovačke tehnike, trgovačke politike
i marketinga u šumarstvu i drvnoj
industriji«. Knjiga obuhvaća 254 strane
i sastoji se iz slijedećih poglavlja:


Uvod


Značaj šumskih i drvnih proizvoda u
trgovini na domaćem i stranom tržištu


— Ekonomika međunarodnih odnosa
Financiranje i osiguranje


Marketing mix.


Istraživanje tržišta


Pravni poredak, subjekti i pravni poslovi


Isporuka robe kupcu


Literatura


Knjiga pokriva veliko područje, kako
sam naslov kaže, trgovačke tehnike, trgovačke
politike i marketing mix-a na
području šumarstva i drvne industrije.


Autor je znalački izabrao najvažnije
iz tako velikog područja i izložio ga je
u obliku i po sadržaju tako da studenti
i kolege iz prakse mogu naći sistematski
izložene probleme najpotrebnijeg. Valja
imati u vidu i osjeća se da je autor pro


veo velik dio prakse u trgovini, posebno
vanjskoj, te da je tijekom 13 godina
bio predsjednikom Republičke komisije
za polaganje ispita u vanjskoj trgovini.


Nakon što je izvrstan udžbenik prof.
dr. D. 0 r e š č a n i n a : Trgovina drvetom,
rasprodan, pojava knjige prof. S ab
ad i j a dolazi u zadnji čas, da popuni
prazninu koja je nastala.


Kako sam autor ističe u predgovoru,
knjiga je nastala kao posljedica opširnih
konzultacija s kolegama iz prakse,
tako da je obradi pojedinih poglavlja
posvećena velika pomnja, posebno kada
je riječ o ekonomici međunarodnih odnosa.
Ovo valja imati u vidu, uvaži li se
činjenica, da velik broj šumarskih i drvno-
industrijskih stručnjaka djeluje u društveno-
političkim tijelima, gdje raspravljaju
i donose odluke iz područja gospodarske
politike i međunarodnih odnosa,
te monetarne politike. Udžbenik prof.
Sabadija, s obzirom na skučenost izazvanu
brojem sati predavanja, nije mogao
o tim problemima dati potpunu informaciju
čitateljima, ali je sasvim sigurno
da čitatelja obavještava o najhitnijem
i upućuje ga gdje tražiti doknadne
informacije.


Udžbenik su veoma pohvalno recenzirali
naši najeminentniji stručnjaci iz
ovog područja: prof. dr. Roman OBRAZ,
prof. dr. Fedor ROCCO, prof. dr. Josip
SENEČIĆ i prof. dr. Avdo REDŽIĆ, što
je svojevrsna preporuka za ovaj izvrstan
udžbenik.


Prof. dr. Slavko MATIC