DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 89     <-- 89 -->        PDF

Dakle povećanje drvne mase između prve i druge inventarizacije je dosta
veliko. Međutim to ne znači, da u nekim departmanima drvna masa u drugoj
inventarizaciji nije bila manja nego u prvoj. Tako je masa listača u departmanu
Loire-Atlantique bila manja za 7% a masa četinjača u departmanu Gers za 10%
kao posljedica sječe starijih sastojina ili vremenskih nepogoda (npr. u departmanu
Lozere, u kojem su vremenske nepogode 1970/71. i 1978. smanjile drvnu
masu za 7%).


O. Piškorić. dipl. inž.
Dinamika šumskog fonda NR Bugarske u razdoblju
1960—1985. godine


Površina NR Bugarske iznosi 110 927 km2 a šumovitost blizu 30°/o. Bugarski
šumarski list, Gorsko stopanstvo (br. 7/88.), donosi prikaz kretanja šumskog
fonda državnih šuma u razdoblju od 1960. do 1985. godine.


U pojedinom petogodištu stanje je bilo sljedeće:


Podaci za godine
1960. 1965. 1970. 1975. 1980. 1985.
Šumska površina
000 ha 3 190 3 049 3 067 3 134 3 200 3 229
o/o 100,0 95,6 96,1 98,3 100,3 101,2
Obrasla površina ´´%> 100,0 101,6 105,5 110,0 121,7 138,1
Prosjek drvnem:Vha ID/o
mase
100,0 106,6 110,5 111,8 122,4 138,1
Prosječni prirast rn´/ha 1,9 1,9 2,2 2,2 2,4 2,8


U članku se nadalje navodi, da se za sada bugarske šume ne nalaze u ekološkoj
krizi kao one u Zapadnoj i Srednjoj Evropi, iako se od nekoliko godina
unazad na stablima zapažaju traheomikoze i štete od aerozagađivanja. To međutim
ne znači, da šume ne mogu biti ugrožene kroz koju godinu te je nužno
blagovremeno poduzeti mjere, da se spriječe katastrofalne štete.


Dodajmo, da u ovom broju Gorsko stopanstvo donosi i prikaz »Šume i
šumsko gospodarstvo u Jugoslaviji« (autor inž. Georgij Apostolov).
Autor između ostalog navodi, da je 1958. godine u Novom Sadu osnovan Naučno-
istraživački institut za topole, a 1960. u Jastrebarskom »Specijalni savezni naučnoistraživački
institut za selekciju i uzgoj četinjača«. Navodi i nekoliko nacionalnih
parkova, a iz Hrvatske samo NP Paklenicu sa »šumom bukve i klena« (a trebalo
bi umjesto klena biti crnog bora).


O. Piškorić, dipl. inž.
87