DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 88     <-- 88 -->        PDF

nje dvije navedene i u našoj Šumarskoj Enciklopediji, navodimo Ceiba pentranda
(L.) Gaertn., Dalbergia retusa Hemsl., Bombacopsis quinatum (Jacq.) Zant hoxylum
sp. Dugand Tabebuta sp. od nekoliko stotina vrsta drveća, a još više vrsta
grmlja.


Velika površina obešumljenih površina inicirala je i nova pošumljavanja. Prema
planu iz 1979. godine u roku od 15 godina treba pošumiti oko 400.000 ha.
Zanimljivo je, da su za ta pošumljavanja predviđene samo dvije domaće vrste,
navedena Bombacopsis quinatum i Cordia alliodora (R.G.P.) Cham, koja nije navedena
u našoj Š.E. Od stranih vrsta koriste se Pinus caribaea var. hondurensis,
Pinus oocarpa, Eucaliptus sp. (deglupta, saligna, grandis, globulus, citriodora, tereticomis),
Gmelina arborea, Teclona grandis i Cupressus lusitanica. Za uzgoj sadnica
postoji državni rasadnik kapaciteta sto milijuna jedinica.


Na kraju dvije osobitosti. U glavnom gradu Kostarike San Joseu sveučilište
je osnovano 1843. godine te da je to jedina zemlja koja nema vojske, a sadašnji
predsjednik Oskar Arias Sanchez 1987. godine dobio je Nobelovu nagradu za
mir.**


REZULTATI DVIJU INVENTARIZACIJA ŠUMA U FRANCUSKOJ


U Francuskoj je ministarskom Naredbom od 24. rujna 1958. godine uvedena
inventarizacija svih šuma, bez obzira na vlasništvo, za cijelu Francusku." Za provedbu
ovog posla osnovana je posebna služba l´Inventaire Forestier national sa
sjedištem u Parizu. Jedinica inventarizacije (i uređivanja) je pojedini department
(upravni okrug) a trajanje inventarizacije predviđeno je s 10 godina, prosječno
po 10 okruga godišnje. Inventarizacija je predviđena kao trajan posao, te je sada
pred završetkom i druga inventarizacija. U »Revue forestiere francaise« (br. 2/
/1988) J. C. Deheeger, pomoćnik šefa službe Inventarizacije, usporedio je rezultate
prve i druge inventarizacije za 59 departmana, od ukupno, za koje je i računski
dio posla bio dovršen do 1. svibnja 1987. godine. Udio šuma u ovih 59 departmana
iznosi 74,1% (10,259.675 ha) šuma cijele Francuske (13,840.327 ha). Većina
šuma u Francuskoj su u privatnom vlasništvu (74°(l), a znatno manje u komunalnom
(16%) i u državnom posjedu (10%).


Drvna masa i razlike između prve i druge inventarizacije u 59 departmana
iznose (masa u milijunima m3):


listača četinjača ukupno
Prva inventarizacija 608,8 422,3 1 031,1
Druga inventarizacija 761,5 505,9 1 267,4
Razlika 25,1 19,8 22,9


** Noviji podaci prema članku "Le Foreste in Costa Rica- P. C. Zingaria, koji je kao
ekspert FAO-UNDP (Food and Agriculture Organization of the United Nations — United Nations
Development Program).


* Ova inventarizacija ozakonjena je i u novom Zakunu o šumama. U raspravama u Narodnoj
skupštini i u Senatu, kako proizlazi iz prikaza u časopisu »Forets de France et Action forestiere«
(br. 289, prilog) ova odredba prošla je bez rasprave ili osporavanja.