DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 86     <-- 86 -->        PDF

— zaposleni članovi 20.000 din.
— studenti, đaci i umirovljenici 10.000 din.
— organizacije udruženog rada 200.000 din.
— inozemstvo 40 SAD dolara na dan fakturiranja.
Osjetnije povećanje godišnje pretplate je uslijedilo zbog usklađivanja prihoda
i rashoda koji su već više godina unazad znatno poremećeni (na štetu prihoda).


3. Cijene oglasa za Šumarski list za 1989. godinu povećavaju se u istom odnosu
kao i cijena Šumarskog lista za OUR-e.
4. Visina autorskih honorara za Šumarski list od 1. siječnja 1989. godine povećava
se za 23%.
5. Vrijednost boda od 1. prosinca 1988. godine uvećava se za 23%.
6. Tiskanicama i knjigama nabavljene do 30. lipnja 1988. g. povećavaju se cijene
za 100% od 1. siječnja 1989. godine, a za sve nabavljene iza toga vremena
u skladu ranijih odluka — prema stvarnim kalkulacijama.
7. Cijena iznajmljivanja od 1. siječnja 1989. g. — velika dvorana 110.000 dinara
plus grijanje 21.960 dinara, a mala dvorana 40.000 dinara plus grijanje 11.990.
8. Za zajedničke aktivnosti Saveza i Društva ITŠDI Zagreb odobravaju se
sredstva u iznosu 500.000 dinara.
9. Blagajnički maksimum od 1. siječnja 1989. godine iznosi 200.000 dinara.
Ad. 3.


Uvodne napomene dali su: Adam Pavlovi ć, Ivan M a r i č e v i ć i Krešimir
M u s a. Nakon rasprave u kojoj su naglašena aktualna pitanja na ovu temu
zaključeno je da se Predsjedništvo Saveza i organi naših društava i dalje aktivno
uključuju u javnu raspravu o promjenama Ustava SR Hrvatske. Posebno je naglašen
zadatak da se prate neposredne aktivnosti Radne grupe (sastavljene od
istaknutih znanstvenih i stručnih radnika iz naših organizacija — institucija)
koja radi na izradi radnog materijala — prijedloga teksta za javnu raspravu na
Ustav SR Hrvatske i da se taj materijal koristi za naše aktivnosti. Dogovoreno
je da se u što kraćem vremenu održi sjednici Predsjedništva Saveza na tu temu.


Ad. 4.


Obrazloženje o potrebi ugovaranja za redovno održavanje krovišta Šumarskog
doma sa specijaliziranom organizacijom za te poslove dao je Ivan Marice
v ić. Prihvaćen je prijedlog da se potpiše ugovora sa RO »Krovorad« iz Zagreba.


Zapisnik sastavio: Predsjednik
(Ivan Maričević, dipl. inž.) (Adam Pavlović, dipl. inž.)