DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 85     <-- 85 -->        PDF

IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI HRVATSKE


ZAPISNIK


4. sjednice Predsjedništva Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva i drvne
industrije Hrvatske, održane 21. prosinca 1988. godine u Zagrebu.
Prisutni: Adam Pavlović, dipl. inž., Edo Kalajdžić, dipl. inž., Stevo Mrđenović,
dipl. inž., Davor Krakar, dipl. inž., Viktor Wolf, dip), inž., rar. Vladimir Bogati,
dr. Nikola Komlenović, dr. Branimir Prpić, Nadan Sirotić, dipl. inž., Rudolf
Herljević, dipl. inž., Bogdan Momčilović, dipl. inž., Ivan Maričević, dipl. inž. i
Vlatka Antonić.


DNEVNI RED:


1.
Usvajanje zapisnika 3. sjednice Predsjedništva Saveza.
2.
Razmatranje planskih elemenata za izradu Financijskog plana za 1989. godinu
i prijedloga za donošenje odluka o: visini zakupnina, pretplati za Šumarski
list, vrijednost boda, cijenama za tiskanice i dr.
3.
Nacrt amandmana na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske — rasprava,
primjedbe i prijedlozi.
4.
Tekuća pitanja.
Ad. 1.


Zapisnik 3. sjednice usvaja se bez primjedbi.


Ad. 2.


Obrazloženja o planskim elementima za izradu Financijskog plana za 1989.
godinu i konkretnih prijedloga za donošenje pojedinih odluka dao je I. Maričević.


Usvojen je prijedlog da se i dalje analitički utvrđuju uvjeti i ocjenjuju mogućnosti
planiranja što realnijih prihoda i rashoda po pojedinim stavkama. Dogovoreno
je da stručna služba na bazi dosadašnjih iskustava i praćenja svih
vanjskih faktora izradi prijedlog Financijskog plana za 1989. godinu, koji će se
razmatrati početkom godine.


U raspravi o visini zakupnina, pretplati Šumarskog lista za 1989. godinu i dr.
sudjelovali su praktično svi prisutni. Nakon toga donesene su odluke:


1. Zakupnine za poslovni prostor (za siječanj—ožujak 1989) povećavaju se za
93%. Osnovice za izračunavanje cijena zakupnina su cijene iz drugog polugodišta
1988. godine.
Prihvaćeno je obrazloženje stručne službe da ni ova visina zakupnine ne osigurava
potrebna sredstva za intenzivnije održavanje zgrade — Šumarskog doma
i da su nužna ta usklađivanja i u narednom razdoblju.


2. Godišnja pretplata za Šumarski list za 1989. godinu iznosi: