DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 84     <-- 84 -->        PDF

SAVJETOVANJE U LIPIKU o temi: Iskorišćivanje prirodnih travnjačkih
resursa alternativnim stočarskim proizvodnjama.


Dana 8. i 9. prosinca 1988. održano je u Lipiku savjetovanje


o gore navedenoj temi, prigodom dvadesetgodišnjice rada Sekcije
za krmno bilje i travnjaštvo Saveza poljopr. inženjera i tehničara
Hrvatske. Na savjetovanju su održani referati:
1.
Bošnjak , D.: Deset godna rada Sekcije za krmno bilje i
travnjaštvo.
2.
Č i ž e k, J.: Stanje i perspektive u proizvodnji i korištenju
krmnog bilja.
3.
Sekulič, Ljube š i ć, Trivunčić, Milosavljević
: Mogućnost proizvodnje konjskog mesa na prirodnim
pašnjačkim površinama.
Na Savjetovanju su svečano uručene povelje i priznanja stručnjacima
i organizacijama za rad na tom polju.


U radu savjetovanja učestvovao je Ziani Petar dipl. inž. koji
se u diskusiji osvrnuo na pitanja korišćenja šumskih vrsta za ishranu
stoke. Ziani Petru je dodijeljena spomen povelja za rad na
rješavanju problematike šumske ispaše na Mediteranu i za suradnju
pri razvoju rada Sekcije.


Savjetovanje je završilo rad posjetom ergelama u Lipiku i
Novskoj.


Uredništvo