DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 83     <-- 83 -->        PDF

19. Šumama i šumskim zemljištima na području Nacionalnog parka »Krka«
treba da gospodari i upravlja kvalitetna šumarska služba. Iz šumarstva se ne
može ništa otuđiti bez naknade, pa ni šumske površine.
20. Sve strukture šumarstva SR Hrvatske, radne organizacije, stručna udruženja,
znanstvenoistraživačke organizacije i drugi trebaju poduzeti sve neophodne
mjere da u novom privrednom sistemu osiguraju pretpostavke za udruživanje
sredstava za biološku reprodukciju i zaštitu šuma od požara na kršu.
IV. OSTALA PROBLEMATIKA
1. Potrebna je veća jedinstvenost i glasnost cijele šumarske struke u SR
Hrvatskoj pri prezentiranju naših problema javnosti.
2. Zakonski regulirati ulaz u šumu, postavljanje rampi i nadzor (time će se
pridonijeti smanjenju požara, krađi šumskih proizvoda itd.).
3. Zakonski regulirati korištenje sporednih šumskih proizvoda i odrediti biološki
minimum pojedinih proizvoda koje građanstvo iskorištava.
4. Pri procjeni šteta u šumama nastalih gradnjom industrijskih i sličnih postrojenja
i objekata odrediti pravu vrijednost šume, odnosno drvnu masu pomnožiti
s faktorom koji ne bbi smio biti manje od 10 puta.
5. Intenzivirati istraživanja antropogenih promjena stanja tla naročito s aspekta:
upotrebe tla u šumskoj proizvodnji (pedološka karakterizacija biofitoklimata),
imisijske acidifikacije tala, akumulacije teških metala.
6. Intenzivirati istraživanja na relaciji tlo—biljka, odnosno istražiti indikatorske
osobine pojedinih vrsta, što će znatno pridonijeti njihovu pravilnijem odabiru,
naročito u području Mediterana.
7. Šumarstvo i šumarska znanost trebaju postaviti društvu uvjete pod kojima
šume mogu dalje rasti i razvijati se.
8. Jačati ekološki pokret na razini cijele društvene zajednice.
9. Evropska ekonomska komisija Ujedinjenih naroda utvrdila je granične
vrijednosti za glavne polutante SO> (prosječno na godinu 20 mikrograma/m:l),
N02 (30 mikrograma/m:i) i ozon (prosječno 50 mikrograma/m1 u vegetacijskom
periodu). Predlažemo da ih i mi prihvatimo i o njima vodimo računa danas i
ubuduće pri donošenju različitih strategija tehnološkog razvoja Hrvatske i Jugoslavije.
Te su granične vrijednosti, dakle, naši uvjeti u takvim slučajevima.
10. Zbog svih korijenitih promjena koje slijede (u prvom redu zakonskih)
struka mora jedinstveno krenuti u široku akciju da što spremnije dočeka te
promjene i iskoristi ih. Treba održati jedno savjetovanje u vezi s tim najkasnije
do kraja prve polovice iduće godine.
Zagreb, 12. prosinca 1988.


ČLANOVI KOMISIJE:


Prof. dr. Đuro Rauš, v.r. Dr. Joso Gračan, v.r.


Prof. dr. Branimir Prpić, v.r. Prof. dr. Mirko Vidaković, v.r.


Prof. dr. Slavko Matić, v.r. Dipl. inž. Drago Bedžula, v. r.


Dipl. inž. Tomislav Krnjak, v.r. Prof. dr. Šime Meštrović, v.r.


Dipl. inž. Branko Kekelić, v.r. Dr. Milan Glavaš, v.r.


Dipl. inž. Miho Miljanić, v.r. Mr. Nikola Lukić, v.r.


Prof. dr. Vladimir Sertić, v.r. Dipl. inž. Ivo Knežević, v.r.


Prof. dr. Mladen Figurić, v.r. Mr. Joso Vukelić, v.r.


Prof. dr. Boris Ljuljka, v.r. Dipl. inž. Hrvoje Labura, v.r.