DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 82     <-- 82 -->        PDF

se iz panja i žilja. Šuma borova i drugih četinjača zbog ssadržaja smole lako
je zapaljiva. Budući da su četinjače pogodne vrste drveća za pošumljavanje kraških
kamenjara i uz to brzo popravljaju tlo, iskorištavamo ih za stvaranje uvjeta
za pošumljavanje listačama buduće trajne šume, koja, kako smo naveli, predstavlja
značajno manju opasnost od požara i pruža uz to veće društvene koristi
— stvaranje pitke vode, sprečavanje erozije, povećanje poljoprivredne proizvodnje,
ublažavanje klimatskih ekstrema, ublažavanje snage vjetra, proizvodnja drveta,
proizvodnja mesa, divljači, stvaranje skloništa za živu silu i tehniku u općenarodnoj
obrani, stvaranje fenofonda drveća i ostalih vrsta životne zajednice, stvaranje
ekološkog uporišta u prostoru, doprinos estetici krajolika, pružanje rekreacijskog
prostora, pročišćavanje onečišćenog zraka, na što u prostoru jadranske
obale najznačajnije utječe povećanje turističkog prometa.


8. Borove kulture potrebno je posebno tretirati u provođenju preventivnih
mjera jer predstavljaju vrlo zapaljiv materijal. U sušnim uvjetima potreban je
u borovim kulturama poseban oprez, dakle intenzivno danonoćno čuvanje.
9. Privatne šume nužno je što hitnije uključiti u šumskogospodarska područja
te propisati i u njima provesti preventivne mjere zaštite od požara i sve ostale
mjere gospodarenja šumom.
10. U Šumarskom institutu Jastrebarsko potrebno je hitno osnovati znanstveni
centar da razvija protupožarnu preventivnu i proučava represivne mjere zaštite
šuma od požara radi primjene u praksi domaćih i stranih znanstvenih dostignuća
iz tog područja.
11. U područjima velike opasnosti od pojave šumskog požara treba izgraditi
male hidroakumulacije, što bi pružalo mogućnost brže intervencije.
12. Preventivne mjere zaštite od požara nužno je provoditi i na poljoprivrednim
površinama, u urbanim sredinama koje graniče sa šumom (deponiji smeća
i dr.), u turizmu (nedovoljna pažnja turista u šumi, kampu i dr.), u elektroprivredi
(neispravni vodovi) i dr.
13. Uz dobro organiziranu zaštitu od nenamjerno izazvanih požara posebnu
pažnju treba obratiti namjernom izazivanju požara i u tom smislu organizirati
preventivu.
14. Prijedlozi da se radi smanjivanja opasnosti od požara, odnosno radi čišćenja
šume uvede paša stoke sitnog zuba (pretežno se misli na kozu) predstavlja
za opstanak šume današnje strukture veliku opasnost. U težnji za postizanjem
trajne šume listača (jedina prava stručna alternativa) veći dio šumskog fonda
priobalnog područja nalazi se u razvojnom stadiju kada je paša u šumi vrlo
štetna. Velike štete nastaju od paše u opožarenim šumskim površinama pomlađenjima
sjemenom izgorene stare borove kulture. Poslije pašarenja na tim površinama
stvaraju se kraške kamenjare.
15. Obavezno ispitati opravdanost ljetnih sadnji i u vezi s tim i omladinskih
radnih akcija na pošumljavanju u našem krškom području.
16. Uputiti zahtjev da se Motovunska šuma, koja je uzeta šumarstvu i predana
poljoprivredi, vrati natrag šumarstvu Istre, koje će s njom gospoddariti
u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode.
17. Zahtijevati da se sa šumama u primorskom pojasu koje koriste turističke
organizacije postupa po usvojenim planovima i programima gospodarenja.
18. Sve površine koje su dane poljoprivredi, a ona ih iz različitih razloga
ne koristi, treba vratiti šumarstvu. To se naročito odnosi na Istru. Šumsko gospodarstvo
treba u tom smislu pokrenuti inicijativu.