DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 77     <-- 77 -->        PDF

STRUČNI I ZNANSTVENI SKUPOVI


Savjetovanje »ŠUME HRVATSKE U DANAŠNJIM EKOLOŠKIM
I GOSPODARSKIM UVJETIMA«, Drvenik, 19—23. 09. 1988.


Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu preko svog Zavoda za istraživanja
u šumarstvu i Katedre za uzgajanje šuma organizirao je pod pokroviteljstvom
Sveučilišta u Zagrebu Savjetovanje pod naslovom »ŠUME HRVATSKE U DANAŠNJIM
EKOLOŠKIM I GOSPODARSKIM UVJETIMA«. Povod Savjetovanja
jest obilježavanje 90-godišnjice visokoškolske šumarske nastave u SR Hrvatskoj
i 20- godišnjice smrti akademika prof. dr. Milana A n i ć a. Savjetovanje je održano
u Drveniku u prostorijama hotela »Quercus« ROŠ-a »Slavonska šuma«, a
sstručne ekskurzije odvijale su se na području Šumarije Makarska (Biokovo), odnosno
Šumskog gospodarstva »Dalmacija« Split.


Ovom znanstveno-stručnom skupu prisustvovalo je 275 šumarskih stručnjaka
i znanstvenika iz cijele Hrvatske te predstavnici znanstvenih i nastavnih institucija
iz Sarajeva, Skoplja, Novog Sada i Zvolena. Podneseno je 8 plenarnih i 40
tematskih referata, a održan je i okrugli stol o temi šumskih požara.


Dio plenarnih referata obrađivao je problematiku osnivanja i razvoja šumarske
nastave u Hrvatskoj (1860—1988), drugi dio sadašnju problematiku šumarstva
i drvne industrije te pravce njihova razvoja, a treći dio govorio je o
problematici i strategiji razvoja znanstvenoistraživačkog rada u šumsko-prerađivačkom
kompleksu u našoj Republici. Podnesen je i plenarni referat o životu
i djelu akademika Milana A n i ć a.


Od tematskih referata najprije su priopćeni oni koji se bave problematikom
šumarske nastave po pojedinim školama ili disciplinama i 8 tematskih referata
iz područja fitocenologije, dendrologije i zaštite prirode, a posvećeni su sjećanju
na prof. dr. Milana A n i ć a. Dio tematskih referata odnosio se na stabilnost šumskih
ekosistema Hrvatske u novonastalim uvjetima, a veći dio na uzgojne zahvate
u prirodnim i umjetno podignutim sastojinama normalne ili pak narušene
strukture. Veća grupa referata tretirala je problematiku gospodarenja, podizanja
i prirašćivanja šuma na kršu SR Hrvatske.


Više autora posvetilo je svoja priopćenja problematici razvoja mehanizacije
u šumarstvu u novim uvjetima te vrednovanju općekorisnih funkcija šuma danas.
U nekim referatima govoreno je o primjeni sadašnjeg Zakona o šumama
te o njegovu utjecaju na samoupravljanje. Po jedan ili više referata podneseno
je iz svih disciplina i područja kojima se bave šumarski znanstvenoistraživački
radnici Šumarskog fakulteta u Zagrebu.


Na »okruglom stolu«, organiziranom s temom »Šumsk i pazari« , jedinstveno
je izraženo mišljenje o nedovoljnoj organizaciji svih pozvanih subjekata
oko tog problema u Hrvatskoj i potrebi mnogo organiziranijeg, masovnijeg i idejno
osmišljenijeg rješavanja tog problema. Prilikom diskusija i predstavljanja problema
posebno su se založili predstavnici Šumarije Makarska i Šumskog gospodarstva
»Dalmacija« Split.