DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 75     <-- 75 -->        PDF

sijeku, sa čiji tračnica su vagoneti obično ispadali, prouzrokujući daljnje zastoje,
neprilike i troškove.


— Prispjelo drvo raznih vrsta i kvalitete, istovarivalo se obično na hrpu, što
je također bilo nepoželjno.
— Jer se sa sirovinom na stovarištu nije postupalo stručno, već upravo dušmanski,
jer se drvo uslijed neprovjetravanja zagušivalo i uslijed nepostojanja
prakse da se troši najstarije, odnosno najranije uskladišteno drvo, gubilo je na
kvaliteti.
— Sa pošiljaocima bi se utvrdila odgovarajuća dinamika otpreme, a sa željeznicom
odgovornost radi zadržavanja i nagomilovanja vagona.
— Razvoz po stovarištu bi se organizirao motornom vučom po pistama izvedenim
pomoću stabilizacije tla.
— Stručnije uskladištenje i manipulacija sa celuloznim drvom.
Ovim prijedlogom su postali ugroženi neki pojedinci, te je moj opstanak
u tvornici postao još nepoželjniji.


Istini za volju, mora se reći i to, da su upornosti direktora doprinosili i kumovali
neki šumarski stručnjaci od položaja i moći. Tako na
primjer, tadašnji referent za uzgoj šuma u Sekretarijatu za šumarstvo SRH, drug
Oto Žunko, dipl. inž., jednoga dana je u zajednici sa direktorom, neoprostivo —
bez mene — posjetio ogledno-proizvodni nasad u Ivanić Gradu, da bi ga odmah
potom poveo u Podravinu i ukazao mu na razliku uspjeha i prirasta na prvoj
i drugoj lokaciji. Sličan pothvat ne bi učinio niti jedan objektivan i dobronamjeran
stručnjak, jer su razlike u pogledu kvalitete tla tako velike, da se rezultati
ne mogu uspoređivati bez objektivnog i stručnog objašnjenja:


— da podravska zemljišta spadaju u najkvalitetnija tla za uzgoj topola, ali
ne celuloznog drva, jer za tvornice celuloze i papira nije toliko interesantan
volumni — lagani — prirast, koliko gušći i manji — teži — prirast obzirom na
povoljniji randman iskorištenja;
— da se eventualno manji prirast na nepovoljnijem tlu kompenzira sa gušćom
sadnjom i gušćim drvetom,
— da i eventualno produljenje ophodnje radi dobivanja zadovoljavajućeg
kvantitativnog prirasta nije od odlučujućeg značenja ukoliko nasad nije već u
startu opterećen sa visokim troškovima i njihovim ukamaćivanjem.


Po svoj prilici, da je vizualna i površna ocjena jednog i drugog uspjeha, odnosno
uzgoja, utjecala na opredjeljenje direktora Kuka.


Isto tako je direktor Kuk s ohrabrenjem primio uvjeravanje i obećanje sekretara
Poslovnog udruženja šumsko-privrednih organizacija druga Mladena Novakovića,
dipl. inž., da će šumarstvo tvornicu opskrbiti sa sirovinom, te da se
ista ne bi trebala baviti tim poslom. Tom prilikom mu nisu bila poznata iskustva
i razlozi radi kojih se zapravo tvornica odlučila na ovaj posao — jer ga šumarstvo
nije htjelo prihvatiti, niti preuzeti obvezu uzgajanja celuloznog drva u namjenskim
plantažama za opskrbu Zagrebačke tvornice papira.


0 nastojanjima direktora Kuka da likvidira sve naprijed navedeno i posljedicama
koje će iz toga nastati, podnio sam pismeni izvještaj tadašnjem sekretaru
Gradskog komiteta SK drugu Miki Tripalu i drugu Marijanu Cvetkoviću u SSRN


73