DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 74     <-- 74 -->        PDF

Istina je, da su se na ovom području sukobila dva različita pogleda na način
korištenja ovoga zemljišta. Naime, mjerodavni krugovi u Ivanić Gradu su planirali
pretvaranje apsolutno šumskog zemljišta u poljoprivredno uz žrtve i ulaganja
velikih iznosa društvenog novca, što se smatralo da nije u interesu racionalnog
narodnog gospodarenja, jer se u istočnom dijelu Slavonije uzgajaju šume
i obnavljaju na prvorazrednim poljoprivrednim zemljištima.


Nažalost, sve što je bilo učinjeno na tom planu, nije se moglo ostvariti, niti
rezultati koristiti. S 1. VIII. 1963. god. došlo je do smjene u vrhu ruukovodstva
tvornice. Na direktorsku stolicu je dospio demobilizirani avijatički oficir Ladislav
Kuk, nestručan i kratkovidan čovjek za privredna zbivanja. Nastupio je drugačiji
način rukovođenja i gledanja na potrebe tvornice i društva. Podršku je
dobio od onih snaga u tvornici, koji su do tada gunđale po hodnicima i prikriveno
bojkotirale sve navedene aktivnosti, kako bi zaštitile svoje osobne interese
ispred društvenih. U tome se isticao inače »politički podoban« sekretar tvornice
Radaković, zatim referent za nabavu celuloznog drva Butorac, koji su mi izjavljivali:
»Vi ste za tvornicu štetan, trošite novac na plantažiranje, koje trebamo
za osobne dohotke — premda je prosjek od 30.000 din. slovio kao jedan od viših


— tjerate šumarska posla, doći će i tome jednom kraj, itd.«
Novi direktor se sa svim svojim umijećem založio, da dokrajči i poništi započesto
i učinjeno na planu osiguranja sirovine u neposrednoj budućnosti. Organima
upravljanja je podnosio neosnovane podatke, bez moje prisutnosti. Na
primjedbe je reagirao sa riječima: »Od onoga, što sam rekao, neću odustati niti
za dlaku«.


Prva likvidaciona mjera je bila ukidanje zasebne ekonomske jedinice »Priprema
i uzgoj celuloznog drva« i stavljanje pod zaštitu nabavnog sektora, jer
da je i uzgoj jedna vrst nabava sirovine, zatim ograničenje izlaska na teren na
5 dana u mjesecuu, premda sam na terenu slovio kao direktni izvršilac svih poslova,
jer nije postojao nikakav poslovođa i premda mi nije bilo omogućeno
korištenje godišnjeg odmora u ljetnim, već u zimskim mjesecnma uslijed zauzetosti
sa radnicima na terenu.


Svoju inicijativu je opravdavao sa manjkom novaca za plantažiranje, a za
kredite je govorio, da su svirala na vrbi. Zato sam mu predložio namicanje
novca iz unutrašnjih rezervi, koje ću osobno realizirati.


Naime, upravo u nestručnoj i lošoj organizaciji rada na stovarištu celuloznog
drva, na dopremi i uskladištenju, postojale su očite i velike unutrašnje rezerve.
Predložio sam, da mi se povjeri nabava, doprema, uskladištenje i predaja
celuloznog drva na sjekirostroju te da se na sjekirostroju prizna tadašnja ostvarena
troškovna cijena. Razlika između takve troškovne cijene i ostvarene boljom
organizacijom i racionalizacijom, bila bi dovoljna za financiranje troškova na
uzgoju sirovine.


Realnost ovoga prijedloga bila je u slijedećem:


— Uslijed neorganiziranog i stihijskog prispijeća vagonskih pošiljki sa celuloznim
drvom, dolazilo je do njihovog nagomilavanja i plaćanja kolske dangube,
uslijed nemogućnosti pravovremenog istovara.
— Masa drva, koja se na jedno mjesto dovozi željezničkim lokomotivama
i vagonima, pored najbolje volje nije bilo moguće efikasno i jeftino razvesti sa
ljudskom snagom, guranjem u vagonetima po provizornom uskotračnom kolo