DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Ondašnji »Vjesnik« (7. I. 1963) i »Večernji list« (1. VI, 27. IV, 15. VII. i 31.


VII. 1963) pisali su o problematici sirovine i u vlastitom interesu davali podršku
inicijativi, koja je imala za posljedicu osiguranje sirovine za novinski papir.
Sveobuhvatne aktivnosti su imale opravdanje u pogledu popularizacije problema
i stvaranje stručne, materijalne — u prvom redu financijske — osnovice
za njegovo rješavanje. Raspoloživa novčana sredstva tvornice su već bila angažirana
na rekonstrukciji i proširenju kapaciteta, radi čega se od iste nije moglo
očekivati financiranje plana s vlastitim novcem. Traženi su novčani krediti sa
strane. Nazirala su se razumijevanja i udovoljenja u tom pogledu. Trebalo je
samo uvjeriti u opravdanost ulaganja i one, koji ih odobravaju.


Prilikom donošenja društvenog plana grada Zagreba za 1963. god. delegat
Ivan Jerman predložio je da se u Društveni plan grada unese zadatak na organizaciji
uzgajanja sirovine za tvornicu. Amandman je bio usvojen i koristi su se
mogle očekivati. (»Vjesnik«, 28. II. 1963)


Od gradskog investicionog fonda zatražen je kredit u visini 400.000 dinara.
Poljoprivredna i Privredna banka za Hrvatsku su zatražile investicioni program
radi odobrenja kredita za kupovinu zemljišta i podizanje topolika.


Zemljišta se moglo dobiti i besplatno. Nekorištene pašnjačke površine ustupili
su:


— N. O. općine Dugo Selo ustupilo je 62 k. j . kod sela Ježevo.
— Sa Poljoprivrednom zadrugom u Selima kod Siska vođeni su pregovori
radi ustupanja 3.000 k.j. pašnjačkih površina.
— »Agrokombinat« Zagreb, pogon Velika Gorica, bio je voljan staviti na korištenje
25 k.j. podvodnog zemljišta, gdje se već i počelo sa sadnjom topola.
Sadnja je već bila obavljena i na jednom dijelu pašnjaka kod Ježeva.
Bili su sklopljeni konkretni ugovori za uzgajanje celuloznog drva sa:


— Šumskim gospodarstvom Zagreb na 105 ha,
— Šumskim gospodarstvom Čakovec na 10 ha,
— Vodnom zajednicom u Odžaku (bosansko Posavje) na 15 ha. Za tu svrhu
im je bio već isporučen i zasađen besplatni sadni materijal.
Od Poljoprivredne zadruge u Ivanić-Gradu dobiveno je oko 150 k.j. slabog
poljoprivrednog zemljišta. Na tom području se pristupilo kupovini livadskog
i johom obraslog zemljišta od privatnika, jer su postojale velike ponude, srazmjerno
jeftinog — 20.000 din (starih) po k.j.


Uspostavljen je kontakt sa školama, da u okviru učeničkih zadruga uzgajaju
sadni materijal, koji bi se potom besplatno dijelio seoskim žiteljima, koji
su voljni osnivati drvorede i nasade.


Na zemljištu u Ivanić-Gradu bilo je zasađeno 85 k.j. kao ogledno-proizvodna
površina, jer se na istoj trebalo utvrditi optimalnu tehnologiju za uzgoj celuloznog
drva. Sadnja se obavljala s plaćenom i neplaćenom (školska omladina) radnom
snagom. Upotrebljene su bile razne vrste topola i vrba, različitog uzrasta —
reznice, štapovi, ožiljene 1—2 god. Sadilo se u unaprijed pripremljeno (poorano)
i nepripremljeno (jame) zemljište, sa i bez kasnijeg kultiviranja i đubrenja sa
stajnjakom i umjetnim gnojivima. Stajnjak se trampio za livadsku travu sa nezasađenih
površina. Izvršen je pokus sadnje i na eksplozivom razrahljenom tlu.