DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 62     <-- 62 -->        PDF

ŠUMARSKI DOM
Savez društava inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije Hrvatske


GRAĐEVINSKI INSTITUT
OOUR Fakultet građevinskih znanosti
Sveučilišta u Zagrebu


PREDMET: Održavanje zgrade — aktualna pitanja


Na osnovu Vaše narudžbe br. 45 od 23. 12. 1988. pregledao je naš stručnjak
oštećenja na zgradi Trg Mažuranića 11 i 8. maja 82 o čemu Vam dajemo
slijedeće


MIŠLJENJE


Zgrada je građena koncem prošlog stoljeća od opeke. Stropne konstrukcije
su drveni grednici, a nad podrumom pruski svodovi (I profili i opečni plitki
svodovi). Zgrada nema vidljivih konstruktivnih oštećenja pa nosivost i stabilnost
nisu ugroženi.


Pregledom je utvrđeno da u zgradi postoje oštećenja u nekim nosivim zidovima
uzrokovana vlagom i to:


a) u prostorijama Tehničkog centra za drvo, u suterenu zapadnog krila u
srednjem uzdužnom zidu.
b) u istim prostorijama u vanjskim zidovima prema dvorištu
c) u podrumskom uličnom zidu istočnog krila prema trgu Mažuranića.
d) u prostorijama WC-a u I. i II. katu zapadnog krila kraj laboratorija
Tehnološkog fakulteta.


Žbuka ovih zidova se mrvi, nalič se ljušti, a bijeli zidovi su prljavo žuti
od izluživanja.


Uzrok ovim oštećenjima je dvojak. Dio vlage potiče od propuštanja instalacija
vode i kanalizacije čime se zidovi kvase odozgo (t. a) i d), a dio potiče
od kapilarne vlage koja se iz tla podiže u zidove do visine preko 2 m od poda


(t. b) i c). Vlagu u tlu infiltrira se dijelom od oborina (dvorište je nepopločeno
i nema riješenu odvodnju), a dijelom od dotrajalih horizontalnih instalacija kanalizacije,
a možda i vodovoda.
U cilju očuvanja zgrade od daljnjih oštećenja i saniranja sadašnjeg stanja
predlaže se da se poduzmu slijedeći radovi:da se u potpunosti izmijene dotrajale instalacije u laboratoriju Tehnološkog
fakulteta u prizemlju zapadnog krila

da se ispita horizontalna kanalizacija ispod poda u Teh. centru za drvo
do šahta na dvorištu
— da se ispita nepropusnost vodovodnih instalacija
— da se poploči dvorište te ukloni raslinje

da se riješi odvodnja oborinske vode iz dvorišta
— da se ispita ispravnost odvodnje krovne vode ispod nivoa dvorišta
— da se otuče sva oštećena žbuka zidova

da se izvede horizontalna hidroizolacija vlažnih zidova u nivou ispod
poda podruma primjenom injekcija silikata (natrijev silikat) prema provjerenom
postupku napr. Best, Zagreb)
— da se poprave instalacije vode i kanalizacije u gornjim katovima.
Za navedene radove odabrana projektna organizacija treba sastaviti troškovnik.


SASTAVIO: TEHNIČKI RUKOVODILAC:
prof. dr. Dražen Aničić, dipl. ing. Aleksandar Čaklović, dipl. ing.


00