DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 61     <-- 61 -->        PDF

zuskoga« bilo potrebno usporediti je s francuskim originalom i vidjeti koliko
je taj tekst prilagođen prilikama u Iliriji. ltd., itd.


Relations for Forest Keepers in Illyria in 1812


Summary


This paper contains an excerpt from the Regulations for Forest Keepers in
Illyria in 1812 (original title Nauka za luxke ciuvare u Illyria), which was published
on the occasion of the 175th anniversary of the issuing of these regulations by
the French Administration in the south-western part of today´s Yugoslavia, in
order to serve as incentive for a more detailed study of not only this document
but also the »Zakon« (Law) issued by the Empress Marija Terezija in 1759 and
the Forestry Register in Istria, V. Morosini, also from the XVIII century.


NAPOMENA UREDNIŠTVA. Primjerak koplje »Nauka. . .« nalazi se i u knjližnjdci
Saveza društava ITSDI Hrvatske u Zagrebu.


IZ ŠUMARSKOG USTA 1889. GODINE


Luka Kadić lugar. Dne 24. studenog 1888. preminu u Štitaru nakon krat
kog bolovanja lugar brodske imovine obćine, Luka Kadić. Službovao je punili
10 godina, te bijaše revan, pravedan, a u službi točan lugar, što dokazuje sliedeće:


Dne 5. veljače 1888. bijaše podsječen hrast u njegovom srezu i on podje
friškim tragom u potjeru, te dođe u selo Laze; tu se navrati kolegi Josi Schneberger-
u, da zaukradeni hrast upita. Opazi ga tu zloglasni Lazar Pavić sa još
dva druga, te navale na Kadića, da ga ubiju. Kadić pak videći se u opasnosti
svog života, odapne svoju kuburu (te se posluži § 54. šumskog zakona od god.
1857.) i ubi Lazara Pavića na mjestu. Veli se, da je dobio nagradu od gospodarstvenog
ureda.


Ostavio je iza sebe udovu, koja će uživati 5 for. mjesečno, kako to pravila
mirovinske zaklade lugara brodske imovne obćine propisuju.
Lahka mu zemlja i vječna uspomena.
(str. 41.)


Nagradjen lugar., Mate Hećimović, lugar otočke imovne obćine a službujući
u Ravljanih sisačke kot. šumarije, istakao se svojim osobito revnim i točnim
službovanjem, hvatajuć i progoneć kriomčare sa šumskimi proizvodi, u
toj mjeri, da je u svojem osobniku priznanje zaslužio, a osim toga nagradilo
ga je zastupstvo pomenuto imovne obćine sveobćega primjera radi sa pet dukata
u zlatu.


Ovo dajemo rado na znanje cielom paziteljnom osoblju, želeći, da bi i mnogi
drugi trsili se svoju službu savjesno, revno i točno obnavljati, kao što im je i
sbilja dužnost, ter da budu sličnim načinom nagradjeni kao i revni Mate Hećimović.


(str. 277.)


NAPOMENA (SADAN.IEG) UREDNIŠTVA. U ono vrijeme mogli su članovi (II. razreda) Hrvatsko-
slavonskog šumarskog društva biti i lugari. Kako je svaki čian HSŠ društva s uplatom
članarine primao i Šumarski list, to su ga primali lugari, koji su bili članovi.


59