DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 59     <-- 59 -->        PDF

ISTRUZIONI NAUK A


PER LE GUARDIE FORE3TALI


ZA LUXKE ClUVARE CSESSARSKE


DELL1 ILLIRIO.


U HLUU


Prese da; rcgc:amenti forestall dell´Impero


Uieta iz luxkih upravaa czcssarstva franfrancese,
ai quali si e aggiunto, per servire di


cuskoga, kojim pristavgliene jessu za ove ciunorma
ai suddcttj guardiani, una decisione an


vare jedna odlujca predgna njihove JZVISCESOSTI
teriore S. E. il sig. MARESCIALLO DUCA BI


GOSPOD.KA VOJVODA DUBROVACHKOGA
KAGU5A, relativa alia deliber a usuale de´legna


radi prodavagna ljesa uxivajuchtm opehinom,


mi da farsi a certe comuni e la recente sopra


i jedna druga sadagna radi istoga prodavagna


lo stcsso oggetto del sig. Conte CHABROL, In


od gospodina kneza CHABROL opehienoga Inten


tendente generale delle finanze in Illirio.


danta ovih kraglievirua.


Štampate c puullicalc con autorisazionc del


Priticstiena iizjavlena s-uoblastenjoro Gospoiig.
Intendant- generale da A Ladevese , Conser-dina opehienoga Intendanta, po Gospodinu A.


tervatorc generale dellac^ue e foreste in Illirio. Jddevcse opehienomu Uz

u Ilirii.
I.ubiana } li 31 maggio 181?.


TJ Ljublani 31. dan Svibagna 18 U.


L U B I A N A


DALLA. STAMPER I A DEL G 0 V E R N O


danju toliku sekodu«. U otštetni zahtjev treba unijeti i možebitnu štetu
koje je padanjem prouzročilo debelo stablo.


U zadnjem, desetom, članu ovog poglavlja određena je obaveza da čuvari
šuma procjenjuju štetu i za privatne šume, ali samo u slučaju, kada privatnik
to zatraži. »Tada bude protokol spissan na pecjatenu kartu od 75
stotinaa (centi), koje napervo plati gospodar« koji traži procjenu. Zapisnik
s procjenom štete čuvar predaje vlasniku šume na osnovu koje »moxe zlotvora
tuxiti pred svojega sudza Miritelja katunskoga«.


U trećem poglavlju, »Načini itd.«, propisano je, da se prijave moraju
pisati na propisanom formularu proviđenim pečatom. U koliko se unosi u
prijavu podaci koji se ne mogu uklopiti u formular, moraju biti ovjerovljeni
u roku od tri dana od mjesnog suca ili, načelnika ili druge osobe ovlaštene
od Glavne financijske uprave Ilirije. Ako to nije učinjeno u danom roku
sud ne mora priznati vjerodostojnost prijave. Prijava se mora predati u
Upravu državnih imanja najkasnije u roku od osam dana. Za nepriiržavanje
rokova čuvar se kažnjava s 25 franaka uz naknadu prijavljene štete.


U četvrtom poglavlju. »Nadometku«, sadržani su uvjeti za obavljanje
čuvarske službe te obaveze vezane za tu dužnost. Donja starosna granica za