DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 58     <-- 58 -->        PDF

3.
Načini
Za ispuniti pri pissanju rechnih listaa ili protokola poradi pokvare
učinjene u lughih cessarsfcih i pukschi´h sa šest članova,
4.
Nadornetak s 14 članova.
Prema odredbi prvog člana prvog poglavlja čuvari šuma (luxki ciuvari)
trebaju stanovati po mogućnosti što bliže šumama (lughih i dubravah) koje
su im povjerene na čuvanje. Dužni su svakodnevno obilaziti svoje područje
(okoliscte svoga pazenya) kako bi spriječili i utvrdili štetu. U službi
su dužni nositi prekoramenicu (tal. tekstu bandoliera) i službeni znak. Službeni
znak može biti i sakriven te ga samo po potrebi pokazati, da su »cesarski
čuvari«. Čuvari su dužni voditi dnevnik šteta (rechne liste zlocinstvih
nahodienih) u koji se upisuju ne samo podaci o šteti (vrsti, kakvoći,
debljini drveta) i o počinitelju (ako je uhvaćen na djelu) nego i o oruđu te
načinu prijevoza. Za štete nepoznatih počinitelja vodi se poseban dnevnik
(rechni list redni). Pretres dvorišta, kuća ili radionica čuvari šuma mogu
obaviti samo uz dozvolu mjesne vlasti ili suda, ali u slučaju potrebe iste
vlasti, »po zakonu 20. dana settembra 1791, nadpis 9, chlen 1« dužne
su dati oružanu pratnju. U Dnevnik šteta upisuju se i štete od prirodnih
nepogoda (vjetrolomi, izvale i si.). Čuvar šuma dužan je voditi i
knjigu u kojem upisuje sve primljene naredbe i upute. Obje knjige moraju
biti paginirane i ovjerene po nadležnom »pazniku« u tal. tekstu »ispettore
«).


U slučaju bolesti čuvar šuma dužan je obavijestiti svoga brigadira,
»čuvara na konju« ili općinskog čuvara (na tal. tekstu »guardia generale«),
kako bi se mogao za zamjenu uputiti najbliži čuvar. Dakako, da čuvar ne
smije napustiti radno mjesto bez prethodne dozvole inspektora. Inspektor
može dozvoliti izbivanje do pet dana, a za više dana potrebna je dozvola
više vlasti.


Iako je čuvar šuma bio dužan voditi dvije knjige i pisati prijave za
šumske štete tu dužnost mogla je obavljati i nepismena osoba, ali uz uvjet,
da se nauči bar potpisati. U tom slučaju »administraciju« je vodio brigadir
ili čuvar na konju.


U zadnjem članu ovog poglavlja, dvadesetom, kaznene su odredbe za
nemarnost ili neposlušnost u službi sve do otpuštanja iz službe, a o tome
nalaze se odredbe i u prva dva člana sljedećeg poglavlja, poglavlja o odgovornosti.


U 1. članu drugog poglavlja odgovornost za nemarnost u službi protegnuta
je i na odgovornst za slučaj pronevjere. Prema odredbi u čl. 2. ta
se odgovornost proteže i na slučaj da čuvar ne utvrdi krivca u kojem slučaju
od njega se naplaćuje kazna, koju bi trebao platiti štetočinja. Ali, pored
čuvara, za štetu su odgovorne i vlasti (načelnik i dr.), ako čuvaru nisu
pružili traženu oružanu pratnju. Povjerenje u prijavu čuvara bilo je znatno,
jer je ona sama bila dovoljna za vrijednost do 100 franaka. Za vrijednost
preko 100 franaka prijavu je trebao potpisati još jedan čuvar ili drugi
svjedok. Posebno se naglašava, da vrijednost štete treba biti jasno iskazana
»ibuduch da sudaz ne moxe la´hko suditi cisto«. Za mlada stabla šteta se
iskazuje kao da su postigla sječnu zrelost, jer »posieceno (tablo) čini Vla


56