DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 57     <-- 57 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE — PRELIMINARY COMMUNICATION
UDK 630*412.(091) šum. list CXIII (1989) 55


NAUKA ZA LUXKE CIUVARE U ILLIRII
(U Ljublani 31. dan Svibagna 1812.)


Oskar PIŠKORIĆ*


SAŽETAK. Rad sadrži ekscerpt iz Nauke za luxke ciuvare u
Illirii, koja je izdana 1812. godine u Ljubljani, a objavljuje se kao
poticaj za detaljnije proučavanje ne samo »Nauka . . .« nego i ostalih
propisa na hrvatskom jeziku u VIII/XIX stoljeću.


Nakon skupa, kojeg je organizirala Komisija za ekonomsku historiju Jugoslavije,
koji je održan 1983. godine u Kočevlju1, sada, prof. dr. Boštjank
A n k o upozorio me, da se u Narodnoj univerzitetskoj knjižnici (NUK) u
Ljubljani — Licejski fond sign 10 080 nalazi primjerak »Nauka za Luxke
Ciuvare csessarki v Illirii«. Zahvaljujući njegovoj susretljiivošću dobio sam
i fotokopiju tog »Nauka« na raspolaganje odnosno njegovo objavljivanje.


»Nauka za Luxke Ciuvare cessarske v Illirii« tj. »Naputak za carske
čuvare šuma u Iliriji« izdan je 1812. godine, pa es prema tome navršila 175a-
godišnjica ovog šumarskog dokumenta izdanog za područje tadašnje Ilirije
odnosno područje Hrvatske i Slovenije od desne obale do mora sa svim
otocima u Jadranu i Dalmacijom. Nakon poraza austrijske i ruske vojske kod
Austerlitza 1805. godine Požunskim mirom Austrija je prepustila N a p o 1 e


o n u (Francuskom carstvu) bivše zemlje Venecije među ostalim i Dalmaciju
a četiri godine kasnije Austrija je morala predati i ostale zemlje ispod
Save od kojih je zemalja Napoleon osnovao Ilirsku pokrajinu sa sjedištem
u Ljubljani povjerivši vrhovnu upravu maršalu Augustu M a r m o n t u. Značajno
je, da je francuska vlast dopustila upotrebu narodnog jezika u službenom
prometu, pa su i novine »Kragski dalmatin« izlazile s paralelnim
tekstovima na hrvatskom i talijanskom jeziku-. Paralelnim tekstom na hrvatskom
i talijanskom jeziku objavljena (tiskana) je i ,Nauka . ..«
»Nauka . . .« je podijeljena na šest poglavlja s ukupno 50 članova (chlena);
to su:


1. Bez naslova s 20 članova.
2. Odgovaranje s 10 članova,
Oskar Piškorić, dipl. inž. šum., Zagreb, Proleterskih brigada 224.


1 O. Piškorić: Acta historico-oeoonomica Iugoslaviae, Vol. 10.. Zagreb 1983. —
Šumarski list CIX (1985), br. 3—4.


- O. Piškorić: Šume i šumarstvo u novinarstvu Hrvatske do Šumarskog lista.
Šumarski list (1976.), br. 1—2.
S.i