DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 53     <-- 53 -->        PDF


sječa (ručna i mehanizirana) prekobrojnog podrasta i grmlja sa ili
bez uhrpavanja posječenog materijala,
— čišćenje tla od korovske vegetacije (ručno, kemijskim ili mehaniziranim
sredstvima),

rahljenje zbijenog tla ili tla s nagomilanim sirovim humusom ili nerastvorenim
listincem (ručno, mehanizirano),
— površinska odvodnja zamočvarenog tla površinskom vodom kopanjem
»kanala sisavaca« (ručno ili mehanizirano).
— podizanje ograda (čvrstih ili prenosnih) prije počekta oplodnih sječa,
radi zaštite sjemena, ponika i pomlatka od divljači i stoke,
— postavljanje
otrovnih meka protiv glodavaca (miševa, voluharica i
dr.).
Odabiranje i doznaka stabala za sječu oabvljaju se u svim fazama oplodnih
sječa (pripremni, naplodni. naknadni i dovršni) spadaju u radove na
prirodnom pomlađivanju šuma, a drvna masa srednjeg kubnog stabla predstavlja
jedan od ulaza normiranja.


Radovi na umjetnoj obnovi sastojina obuhvaćaju ove faze:


— sjetva sjemena omaške, pod zastorom krošanja starih stabala ili na
goloj površini sa ili ´bez prekrivanja posijanog sjemena (sjetva i prikrivanje
ručno ili mehanizirano),

sadnja sjemena pod motiku, ašov ili mehanizirano,

sjetva sjemena na reduciranoj površini (krpe ili pruge) sa ili bez
prekrivanja zasijanog sjemena,

sadnja biljaka s golim korijenjem u jame, zasjeke ili mehaniziranom
sadnjom (kopanje jama i zasjeka ručno ili mehanizirano),
— sadnja biljaka s obloženim korijenom (kontejnerske sadnice) u jame,
ručno, mehanizirano ili uz upotrebu specijalnih sadnih lopata ili
sadilja.
Radove na njezi sastojina možemo podijeliti u ove grupe radova:


a) Radovi s tlom u svrhu poboljšanja uvjeta postojećem i budućem mladom
naraštaju. Ovi se radovi preklapaju s radovima na pripremi staništa
i predstavljaju njihov nastavak nakon pojave ponika i pomlatka.


b) Zaštita mlade sastojine od različitih štetočina (biljaka, životinja, gljivičnih
oboljenja i dr.) i nepovoljnih ekoloških čimbenika (mraz, žega i dr.).


Radovi se izvode pod zastorom krošanja za vrijeme trajanja pomladnog
razdoblja, a obuhvaćaju ove radove:


— radovi na osvjetljavanju pomlatka i progaljivanje sječom grmlja, podrasta
i stabala podstojne etaže (ručno, mehanizirano),
— radovi na žetvi korova ručno ili mehanizirano,

radovi na zaštiti od različitih štetočina (ograđivanje, trovanje, prskanje)
ručno ili mehanizirano,
51