DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 52     <-- 52 -->        PDF

turu, iskorišćavamo drvnu masu i održavamo higijenu šume. Ovi uzgojni radovi,
a to znači svi radovi u prebornoj šumi, su prostorno i vremenski skomcentrirani
i čine nedjeljivu cjelinu. Izostankom ovih radova dolazi do poremećaja
u prebornoj strukturi koji se manifestira ili na prirast, na pomlađivanje
ili na stabilnost preborne šume. Razvojni stadiji u prebornoj šumi
su isti kao i u regularnoj.


S obzirom na danas prisutne negativne pojave koje se događaju u prebornim
šumama i sušenje jele i ostalih vrsta drveća kao najuočljivija promjena
koja izaziva negativne posljedice na stabilnost, strukturu i pomlađivanje
prebornih šuma, nužno je daleko više nego dosad povesti računa o
provođenju uzgojnih zahvata kako na njezi tako i na pomlađivanju prebornih
šuma. Iako su svi zahvati u prebornoj sastojim skoncentrirani i vremenski
i prostorno, a obavljaju se na koncu ophodnjice, ipak, vodeći računa o
strukturnim osobinama prebornih šuma (stablirnična i grupimična struktura)
i stalnoj mogućnosti pomlađivanja odnosno zasijavanja tla sjemenom,
nužno je sve radove podjeliti u trt grupe zahvata i to:


— zahvati na pripremi staništa,
— zahvati na njezi pomlatka i mladika,
— zahvati prebiranja koji obuhvaćaju njegu letvika, iskorišćivanje oniih
debljih stabala kojima je počeo opadati prirast ili koja su postigla
tehničku zrelost.
Način izvođenja ovih radova se u osnovi ne razlikuje od sličnih radova u
regularnoj šumi, s tim da je opće poznato da radovi prebiranja spadaju u
radove redovne doznake stabala u prebornoj šumi.


Naprijed navedeni radovi se mogu normirati kao uzgojni radovi u prebornoj
šumi. Ovdje je potrebno napomenuti da umjetna obnova u prebornoj
šumi putem sadnje biljaka ili eventualno sjetvom ili sadnjom sjemena
dolazi u obzir jedino nakon uništavanja i nestanka preborne šume, najčešće
radi katastrofalnih orkanskih nepogoda ili drugih katastrofa, a što ne
spada u čestu pojavu niti u radove jednostavne reprodukcije šuma.


5. ZAKLJUČCI
Na osnovi svega navedenog možemo zaključiti da se uzgojni radovi u
našim prirodnim sastojinama mogu podjeliti na:


— uzgojne radove na pomlađivanju regularnih šuma.
— uzgojne radove na njezi regularnih šuma,
— uzgojne radove u prebornim šumama.
Uzgojni radovi na pomlađivanju regularnih šuma obavljaju se putem
ovih grupa radova:


— uzgojni radovi na pripremi staništa za prirodnu i umjetnu obnovu,
— uzgojni radovi na prirodnoj obnovi.
— uzgojni radovi na umjetnoj obnovi.
Radovi koji spadaju u radove pripreme staništa za prirodnu i jednim
većim dijelom za umjetnu obnovu dijelimo po ovim fazama:


50