DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 50     <-- 50 -->        PDF

zadatak njege šuma je (taj da tijekom cijelog života sastojine utječe na njenu
strukturu, kako bi se postigao postavljeni cilj gospodarenja uz trajnu stabilnost,
dobru produktivnost i kvalitetno prirodno pomlađivanje. Tako njegova
sastojina nam pored gospodarskih pruža i ekološke vrijednosti, jer je poznata
činjenica da je kvalitetna gospodarska šuma istovremeno i šuma koja dobro
obavlja i ekološku funkciju.


Radove na njezi satojina koji se mogu normirati možemo svrstati u ove
faze:


a) Radovi s tlom u svrhu poboljšanja edafskih uvjeta postojećem i budućem
mladom naraštaju (rahljenje tla, uništavanje korova, odvodnja i dr.).
Ti radovi predstavljaju nastavak radova koji su se obavljali prilikom pripreme
staništa. Ako se priprema nije obavljala, radovi imaju zadatak da stvore
što povoljnije uvjete poniku i pomlatku. U ovoj fazi radova dolazi do preklapanja
radova na pripremi staništa za pomlađivanje i radova na njezi sastojina.


b) Zaštita mlade sastojine od različitih štetočina (biljaka, životinja,
gljivičnih oboljenja i dr.) i nepovoljnih ekoloških čimbenika (mraz, žega i
dr.). U ovoj fazi radova pretežno obavljamo njegu pod zastorom krošanja
dok traje pomladno razdoblje. Mjere koje moramo poduzeti u ovoj fazi radova
su naročito neophodne, što je u zadnje vrijeme čest slučaj, kad pomladno
razdoblje traje duže od uobičajenog.


Radovi na osvjetljavanju pomlatka ili na progaljivanju radi dovođenja
više svjetla sječom grmlja, podrasta i stabala podstojne etaže (grab) mogu
se izvoditi ručnim alatom i motornim pilama i čistačima uhrpavanjem posječenog
materijala.


Radovi na žetvi korova koji ugrožava pomladak izvode se ručno priručnim
alatom i mehanizirano čistačima.


Zaštita od različitih štetočina obavlja se kao kod radova na pripremi
staništa (ograđivanje, trovanje štetočina i dr.). Ovdje treba istaći radove
na suzbijanju pepelnice na hrastovom pomaltku prskanjem ručno i mehanizirano.


Radovi na zaštiti od mraza i žege moraju biti ukomponirani u radovima
kod izvođenja pojedinih faza oplodnih sječa, ostavljajući zaštitu nejakom
pomlatku često puta i nakon dovršnog sijeka putem ostavljanja blagog
zastora stabala podstojne etaže. Takva se stabla postupno uklanjaju
u radovima njege nakon izvođenja dovršnog sijeka.


c) Popunjavanje nedovoljno obnovljenih površina unošenjem iste vrste
drveća ili popunjavanje vrijednijim vrstama plemenitih listača (oplemenjivanje
sastojina).


Popunjavanje možemo obavljati sjetvom ili sadnjom sjemena, sadnjom
biljaka s golim korijenom na više uobičajenih načina i sadnjom biljaka s
obloženim korijenom. Radovi se mogu obavljati ručno i uz upotrebu mehanizacije
i raznih pomagala.


d) Njega pomlatka nakon do vršnih sječa.
Radovi u ovoj fazi njege obuhvaćaju sječu na čep oštećenih stabalaca
pomlatka, sječu predrasta, grmlja i agresivnih vrsta koje ugrožaavju glav


48