DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Odabiranje stabala i doznaka stabala za sječu obavlja se u svim fazama
oplodnih sječa i to u pripremnoj, naplodnoj naknadnoj i dovršnoj. Radovi
se odnose na odabiranje te obilježbu stabala čekićem i kolobrojom uz
procjenu sortimenata. Radovi se mogu normirati u različitim sastojinskim
uvjetima gdje je drvna masa srednjeg kubnog stabla jedan od važnih ulaza
normiranja.


Dok se radovi kod prirodnog pomlađivanja jednim velikim dijelom odnose
na navedene faze pripreme staništa, a sama naplodnja tla se obavlja
prirodnim putem, dotle se radovi na umjetnoj obnovi ili pomlađivanju dijele
na dvije velike grupe uzgojnih radova.


U prvu grupu radova spadaju već navedeni radovi na pripremi staništa
kod prirodne obnove, a koji se ni po čemu ne razlikuju kod umjetne
obnove.


U drugu grupu radova kod umjetne obnove spadaju ovi uzgojni radovi
koji se mogu normirati:sjetva sjemena omaške pod zastorom starih stabala ili na goloj površini
sa ili bez prekrivanja posijanog sjemena (sjetva i prekrivanje
ručno ili mehanizirano),


— sadnja sjemena pod motiku, ašov ili mehanizirano,

sjetva sjemena na reduciranoj površini (krpe ili pruge) sa ili bez
prekrivanja zasijanog sjemena,
— sadnja biljaka s golim korijenom u jame. zasjeke ili mehaniziranom
sadnjom (kopanje jama i zasjeka ručno ili mehanizirano),

sadnja biljaka s obloženim korijenom (kontejnerske sadnice) u jame,
ručno, mehanizirano ili uz upotrebu specijalnih asdnih lopata
ili sadilja.
Doznaka stabala na pomladnoj površini također spada u radove koji
se mogu normirati i kod umjetne obnove šuma.


4.2. Uzgojni radovi na njezi regularnih šuma
Njegom sastojina započinjemo onog momenta kad se na pomladnoj površini
za vrijeme trajanja oplodnih sječa pojavio ponik i pomladak, na koji
možemo u budućnosti računati kao na buduću sastojinu. Iz toga proizlazi
da se radovi na pomlađivanju i radovi na njezi šuma u jedinom vremenskom
razdoblju preklapaju, tako da pojedine radove koje izvodimo radi pomlađivanja,
kao što je priprema staništa, istovremeno mogu biti i radovi na
njezi onog ponika i pomlatka koji se pojavio prije ili za vrijeme pomladnog
razdoblja.


Radi svega navedenog možemo ustanoviti da je teško uspostaviti oštru
granicu između radova na pomlađivanju i radova na njezi šuma, kao što
je inače teško u prirodnoj sastojim! u kojoj djeluje velika broj faktora, a
koji su nedjeljivi, utvrditi koji faktori, u kojem vremenskom razdoblju, utječu
na jednu, za nas interesantnu pojavu, a kada počinju djelovati na
formiranje druge poajve.


Radove na njezi šuma provodimo tijekom cijelog života sastojine, od
momenta stvaranja ponika i pomlatka pa do početka oplodnih sječa. Oilj i