DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Zagrebu, a nastala je na Katedri za uzgajanje šuma. Prikazana je u radovima
A n i ć a (1963´), Dekanica (1983) i Mati ć a (1986). Po toj klasifikaciji
u sastojim razlikujemo ove razvojne stadije:ponik, pomladak (mladi i stariji), mladik (mlađi i stariji), mlada, srednjodobna,
starija i stara sastojina. Ova ´klasifikacija se isključivo
bazira na biološkim pokazateljima životnih manifestacija stabala i
sastojina.
Ako razvojne stadije sastojina promatramo s gospodarskog stajališta, onda
imamo:


— koljik, letvik, stadij stupovlja i stadij pilanske oblovine.
Ponik predstavljaju mlade biljčice nastale iz sjemena koje su u prvoj
godini nastanka i razvoja, čija je maksimalna starost. 1 godina. Ponik nastaje
prilikom prirodne obnove sastojine. Pokriva tlo u velikom broju, a
u tom razvojnom stadiju sastojine imamo veliki postotak prirodnog odumiranja
i propadanja biljčica.
Pomladak predstavljaju biljke starosti od 1 godine pa sve do faze kad
se kod biljaka formiraju debalce i krošnja.
Mlađi pomladak se u prvih nekoliko godina starosti još nije sklopio.
Njemu izravno prijeti opasnost od korova, grmlja i drugih konkurentskih
vrsta koje mu oduzimaju svjetlo, vlagu i hranjiva u tlu.
Stariji pomladak predstavlja razvojni stadij sklopljenog pomlatka kod
kojeg se još ne razlikuju debalce i krošnja. Cijela centralna os stabalca je
obrasla grančicama koje povećavaju sklopljenost sastojine. Vršni pup stabalaca
starijeg pomlatka postupno se oslobađa konkurentskog korova i grmlja,
izložen je svjetlu koje mu stimulira visinski prirast.
Mladik je takav razvojni stadij u kom se nalaze stabalca s već formiranim
deblom i krošnjom. Taj razvojni stadij završava u momentu kulminacije
visinskog prirasta sastojine. Sklopljenost i nagli rast u visinu predstavljaju
glavno obilježje mladika.
Mlađi mladik ima obilježje rasta u visinu i širenja krošanja, odumiranje
donjih grančica zbog horizontalnog zasjenjivanja, što predstavlja početak
čišćenja debla od grana. Vitka stabla i početak formiranja vertikalne strukture
sastojine (slojanje) je još jedno od značajnih obilježja mlađih mladika.
Stariji mladik predstavlja gusto sklopljenu sastojinu u kojoj se nastavlja
odumiranje donjih grana, uz pojačano horizontalno širenje krošanja
i znatan debljinski prirast. U vertikalnoj strukturi dolazi do jačeg raslojavanja
zbog intenzivnog visinskog prirasta i širenja krošanja, borba za
svjetlom i prostorom iznad i u tlu postaje vrlo žestoka te dolazi do formiranja
etaža sastojina. U ovom razvojnom stadiju bilježimo kulminaciju
visinskog prirasta sastojine i maksimalni prirast krošanja u širinu.


Gledano s biološkog stajališta nakon mladika nastupa razvojna faza
mlade sastojine. Ona je definirana biološkim svojstvima vrste drveća koja
tvori sastojinu. U tome razvojnom stadiju dolazi do daljnje diferencijacije
stabala u sastojim i njihovog izdvajanja u etaže. Isto tako u tome razvojnom
stadiju dolazi do kulminacije prosječnog visinskog prirasta kao i kulminacije
debljinskog i volumnog prirasta sastojine. S obzirom da je biološki
potencijal mladih sastojina još uvijek jak, uzgojni zahvati koji se u nji


42