DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 42     <-- 42 -->        PDF

dova osjećaju se tijekom cijele ophodnje i života na takav način »uzgojene«
sastojine.


Sve navedeno ne može biti razlogom da se uzgojni radovi ne trebaju
normirati. Svaka radna operacija u uzgajanju šuma i u šumarstvu općenito,
mora biti normirana ali više za potrebe globalnog planiranja, a manje kao
individualna zadaća svakog izvođača radne opracije. Na taj način će biti
više radova kvalitetno izvedenih, manje oštećenog tla, pomlatka, stabala i
svega onog što se danas događa u šumama i sa šumama.


Da bismo mogli pristupiti normiranju uzgojnih radova u prirodnim sastojinama,
prije svega moramo znati koij su to radovi, kada i kako se izvode.
Od posebnog je značenja definiranje svih faza razvoja sastojine tijekom
njenog života, odnosno definiranje razvojnih stadija sastojina i stabala
u kojima se izvode potrebni uzgojni zahvati.


2. RAZVOJNI STADIJI SASTOJINE
Svaka sastojina tijekom svog životnog razvoja prolazi kroz različite razvojne
stadije. Razvojni stadiij nose karakteristična obilježja koja se mogu
identificirati i definirati, što je vrlo važno kod izvođenja određenih uzgojnih
zahvata u sastojini. Razvojni stadiji i njihovo definiranje unose dosta
zabune kod stručnjaka, s obzirom da postoje u praksi ukorijenjeni izrazi koji
nisu adekvatni niti deskriptivni za konkretni stadij, a nastali su doslovnim
prevođenjem pojedinih izraza, najčešće s njemačkog jezika. Ako bismo promatrali
povijesni razvoj terminologija razvojnih stadija sastojina i njihovu upotrebu
u evropskom šumarstvu, onda bismo ih mogli podijeliti u tri grupe
i to:terminologija uobičajena u zemljama srednje i zapadne Evrope, a u
nas -doslovno prevedena

terminologija koja se upotrebljava u zemljama istočne Evrope
— terminologija nastala na zagrebačkom Šumarskom fakultetu u Katedri
za uzgajanje šuma, a koja se upotrebljava na području Hrvatske.
2.1.
Klasifikacija koja se upotrebljava u zemljama zapadne i srednje
Evrope
Prema klasifikaciji koja se za rdazlićite razvojne stadije sastojine upotrebljava
u zemljama zapadne i srednje Evrope razlikujemo:


mladik, guštik, letvik, odrasla sastojina i sastojina u zreloj dobi.


Zabuna kod primjene ove klasifikacije je dosta velika, ako uzmemo u razmatranje
tumačenje različitih autora kako shvaćaju pojedine razvojne stadije.
(Scheedelin 1942, Kos tier 1953, Ts her mak 1950, Leibndgut
1966, Pint ari ć 1969, Dengler 1972 i dr.).


Neki autori definiraju stadij mladika tako da su biljke u visini grmlja
i višeg prizemnog rašća, dok drugi definiraju mladik do dobi kad se postrane
grane stabalaca počinju dodirivati i kada se formira sklop. Neki pak


40