DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 41     <-- 41 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE — PRELIMINARY COMMUNICATION
UDK 630*232.5 Šum. list CXIII (1989) 39


UZGOJNI RADOVI U PRIRODNIM SASTOJINAMA
I MOGUĆNOST NJIHOVOG NORMIRANJA


Slavko MATIĆ*


SAŽETAK: U radu su prikazani različiti razvojni stadiji sastojim
definirani po različitim autorima i školama. Ističu se prednosti one
klasifikacije razvojnih stadija sastojine koju su dali predstavnici Zagrebačke
škole uzgajanja šuma. Istaknuta je mogućnost normiranju
svih uzgojnih zahvata uz napomenu da normiranje prije svega mora
služiti u radovima globalnog planiranja a malim dijelom kao mjerilo
uspješnosti individualnog rada. Opisane su sve faze uzgojnih radova
od pripreme staništa pomlađivanja i njege, koji prate sastojinu tijekom
cijele ophodnje. Obuhvaćene su regularne sastojine i preborne
sastojine uz opis svih faza radova koje je moguće normirati.


Ključne riječi: uzgajanje, njega, pomlađivanje, priprema
staništa, ponik, pomladak, mladik, mlada sastojina, srednjodobna sastojina,
stara sastojina, regularna šuma, preborna šuma, normiranje,
sjeme, biljka, sadnica.


UVOD


Naše autohtone prirodne sastojine nastale su prirodnim puteni, a isto
tajko prirodan mora biti njihov dalji razvoj i to od momenta nastanka stabala
i sastojine do njihove zrelosti, odnosno sječe.


Uzgojni zahvati ikoje provodimo u regularnim i prebornim sastojinama
imaju prije svega zadatak da usmjeravaju i ubrzaju njihov prirodni razvoj
uz maksimalno uvažavanje svih prirodnih procesa koji se odvijaju u vrlo
složenom o osjetljivom šumskom ekosistemu. Upravo prirodnost i složenost
sastojina i procesa u njima uvjetuju da se uzgojni zahvati moraju provoditi
s osobitom pažnjom i kvalitetom. Kvalitet izvođenja uzgojnih zahvata
bilo koje vrste mora biti osnovno mjerilo i .kontrola tog zahvata. Brziina
zahvata, kao najlakše mjerljiva veličina, mora biti pratilac kvalitete u svim
prilikama, jer se svaki rad mora izvesti prije svega kvalitetno uz, za tu radnu
(operaciju, neophodnu i potrebnu brzinu. Stavljanjem brzine izvođenja
radne operacije u prvi plan, kod izvođenja uzgojnih radova svih vrsta, stječemo
pogrešan dojam o dobroj organizaciji i racionalizaciji radova, a krajnji
račun svih prividnih ušteda plaća šuma i društvo. Štetne posljedice takvog
pogrešnog pristupa i promašaja u organizaciji i izvođenju uzgojnih ra


* Prof. dr. Slavko Matić, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šimunska
c. 25.