DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 39     <-- 39 -->        PDF

u lovištu LSG »Jelen«, u posljednjem petogodišnjem razdoblju (1983—1987),
pao je ispod 10%>.


— Veći broj pogrešno odstrdjeljenih srednjodotonih jelena u bilo kojoj
godini, a naročito uočen trend povećanja tih grešaka u više godina, zahtijeva
-da se bez odlaganja izvrši dublja analiza uzroka zbog kojih se to događa.
U takvoj analizi potrebno je koristiti i podatke iz šireg područja, pogotovo
kada se u uzgojnom rajonu jelenske divljači nalazi veći broj manjih
lovišta.
— Idealno je, ako se pretežan broj (minimum 80*/«) jelena trofejne vrijednosti
zlatne i srebrne medalje odstrijeli u vrijeme parenja, jer se tada
njihova dob života i trofejne vrijednosti mogu dobro procijeniti na rikalištima,
za razliku od zimskog doba, kada su u krdima i ne mogu se duže
osmatrati radi ocjenjivanja.
— Jedino dobro organizirana i stručno osposobljena služba može u lovištu
sprovesti naprijed navedene poslove. U takvoj kadrovskoj službi treba
da bude zastupljeni kako stručnjaci koji vrše planiranje, tako i srednjeobrazovani
kadrovi koji su odgovorni za operativno izvršavanje zadataka u
selektivnom i trofejnom odstrelu jelena. Ako u lovnim područjima, u kojima
se uzgaja jelenska divljač, lovne organizacije takve službe nemaju, mogu
se očekivati i veće greške u odstrelu trofej no perspektivnih jelena. I zato
se generalno može reći, da je odstrel izuzetno vrijednih trofejnih jelena
u takvim lovištima više slučajnost, nego pravilo, i obratno.
ZAKLJUČAK


Na osnovi ispitivanja utjecaja visoke lovnoturističke potražnje i odstrela
na poremećaje trofejne i dobne strukture srednjodobnih i starih jelena,
u lovištu LSG »Jelen«, zaključujemo:


— Pod pritiskom visoke lovnoturističke potražnje, obim odstrela svih
jelena, a naročito trofejne vrijednosti bronzane i srebrne medalje, podstican
nekonomskim nevoljama u lovstvu, naglo se povećavao.
— Povećani lovnoturistički odstrel u trajanju od 5 godina znatno je
iscrpio ne samo fond jelena starih preko 9 godina, već još više jelena srednjodobnih
5—9 godina, uslijed čega su naglo porasle greške u nepravilnom
odstrelu ovih perspektivnih rasplodnih jelena.
— Kao posljedica prekomjernog lova starih i srednjodobnih jelena dugoročnije
je (oko 8 godina) poremećena njihova dobna i trofejna struktura,
čemu su doprinijele i specifičnosti razvijene lovnoturističke potražnje i realizacije.
— Dati su prijedlozi o usklađivanju normalnog razvoja populacije jelenske
divljači i razvijene lovnoturističke potražnje i realizacije.
LITERATURA


B e č e j a c, B., B r n a, J., Mikuška, J. (1984): Istraživanje rasta rogovlja običnog
jelena (C. elaphus L., 1758) s obzirom na starosnu dob. III kongres e