DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 38     <-- 38 -->        PDF

su najviše traženi jeleni trofejne vrijednosti srebrne i bronzane medalje.
U trenutku, kada je potražnja ovih jelena prekoračila njihov normalni godišnji
priliv iz mlađih godišta sve više se odstrijeljuju trofejno nezreli jeleni,
između 5. i 8. godine, na račun prethvata, odnosno smanjivanja njihove
brojnosti ispod normale.


— Povećana frekvencija dolaska inozemnih lovaca u lovište i njihovo
traženje da odstrijele jelene određenih trofejnih vrijednosti produžavala je
njihov boravak u lovištu na 2—3 dana. Uslijed toga dolazilo je do svakodnevnog
uznemiravamja jelena u lovnim revirima. Nije iskljčeno da su zbog
toga pojedini stari i srednjodobni trofejno najvredniji jeleni emigrirali iz
lovišta. To je još više sužavalo mogućnost da se bez grešaka u odstrelu udovolji
zahtjevima strukture razvijene lovnoturističke potražnje.
— Dolazak u lov strani lovci planiraju prema slobodnom vremenu, a
ne prema uvjetima u lovištu koji, na žalost, nisu podjednako povoljni, da
se što lakše i što pravilnije izvrši odstrel jelena.
7. Kako uskladiti normalni razvoj populacije jelenske divljači i razvijenu
lovnoturističku realizaciju u lovištima?
— Stručni radnici, koji vrše dugoročno planiranje dinamike populacije
jelenske divljači putem odstrela, moraju poznavati ne samo univerzalne zakonitosti
na kojima se ti planovi zasnivaju, već i sve relevantne faktore
koji utječu na dosljednu realizaciju godišnjih planova odstrela jelenske divljači
u vlastitom i susjednim lovištima (primjera radi, kakva je korist od
stručno sastavljenih planova za bilo koje lovište, ako se oni zasnivaju na
netočnom brojnom stanju, ili na netočno procijenjenim elementima strukture,
ili, ako se dio jedne te iste populacije obuhvati planiranjem u dva, a
da ne kažemo i u više susjednih lovišta; procjena, u kom se postotku može
računati na realno korišćenje jelena 9 i više godina starosti, u odnosu na
planirani broj, s obzirom na njihovo specifično ponašanje i teže pronalaženje
u vrijeme lova itd.).
— Utvrđivanje, odnosno poznavanje podataka o trofejnoj strukturi starih
(procentualno učešće zlatnih, srebrnih i bronzanih medalja i jelena trofejne
vrijednosti do 170 poena), kao i o prosječnim trofejnim vrijednostima
jelena pete, šeste, sedme i osme godine u vlastitom lovištu.
— Sistematsko praćenje starosti svih odstrijeljenih trofejnih jelena i evidencija
učinjenih grešaka u odstrelu kod srednjodobnih jelena.
— Ugovaranje lovnoturističkih aranžmana vršiti isključivo prema planskim
proporcijama koje proizlaze iz poznavanja trofejne strukture starih
i srednjodobnih jelena i dugoročno planiranje normalnog obima njihovog
godišnjeg korišćenja. Još je sigurnije, ako se tako ukupno planirani broj jelena
trofejne vrijednosti zlatne, srebrne i bronzane medalje, umanji za 10—
—15%> (koeficijent sigurnosti radi smanjenja grešaka u odstrelu trofejno perspektivnih
srednjodobnih jelena).
— Brojnost starih jelena neophodno je održavati za 15—20"/o više u fondu,
u odnosu na normalnu brojnost. Taj višak ovih jelena će omogućiti
da se kod trofejnog odstrela jelena u lovištu efikasnije zaštite srednjodobni
jeleni koji se nalaze u punom naponu trofejnog razvoja. Zahvaljujući tom
višku starih jelena, procent nepravilno odstrijeljenih srednjodobnih jelena
56