DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 32     <-- 32 -->        PDF

REZULTATI ISTRAŽIVANJA S DISKUSIJOM


1. U tabeli 1 i grafikonu 1. prikazana je dinamika lovnoturističkog odstrela:
kod uspona (1963), u vrijeme kulminacije (1969) i naglog pada (1973),
kada je u lovištu prestao lovnoturistički odstrel, zaključno sa 1983. godinom.
i ponovnog razvoja od te godine — do danas. Posebno je istaknut period
1967—1972, kada se lovnoturistička realizacija konstantno održavala na visokom
nivou.
2. U tabeli 2 i grafikonu 2, prikazani su podaci po petogodišnjim razdobljima,
u znatno dužem vremenskom intervalu (1963—1987), kako bi se
jasnije uočila dinamika trofejnog odstrela po dobi života i medaljama, prije
— i poslije razdoblja, karakterističnog po visokoj lovnoturističkoj realizaciji
(1968—1972).
U tabeli 2 se vidi da je u tom petogodišnjem razdoblju došlo do naglog
povećanja obima odstrela jelena svih (n = 746), a naročito srebrnih i bronzanih
medalja (n = 668). Kao posljedica tako Intenzivnog obima odstrela,
došlo je do prekomjernog iscrpljivanja fonda srednjodobnih i starih jelena.
Prema analizama prebrojavanja jelenske divljači koje su tada vršene u lovištu,
u fondu je normalno trebalo biti oko 300 starih jelena, a bilo ih je
oko 100.


3. U tabeli 3 i grafikonu 3´ još se jasnije vidi, kako je određena struktura
potražnje vršila pritisak da se više trofejnih jelena medalja I i II reda
ostvaruje većim odstrelom srednjodobnih jelena (obim odstrela ovih jelena
u odnosu na godišnje planirani premašivan je i za 2,5 puta). Taj negativni
trend se zaustavio i normalizirao tek u idućih 10 godina. Normalizacija je
nastupila u razdoblju 1983—1987, kada se gro jelenskih trofeja vrijednosti
zlatne, srebrne i bronzane medalje, ostvaruje odstrelom starih jelena.
U tabeli 4 i grafikonu 4 se vidi kakve je duboke poremećaje u strukturi
odstrela trofejnih jelena izazvalo udovoljavanje zahtjevima razvijene
lovnoturističke potražnje. U uvjetima normalnog stanja fonda na jednog srednjodobnog
odstreljuje se tri stara, a u našem slučaju, u razdoblju 1973—
—1977, to je bilo obratno. Treba uočiti da se pritisak na srednjodobne jelene
nastavlja i u razdoblju 1987—1982, iako je lovni turizam u lovuštu tada već bio
ukinut. Takav negativan trend nastavljen je kao neminovna posljedica drastične
iscrpljenosti trofejnih jelena u lovištu u ranijim razdobljima. Tek u
posljednjem razdoblju 1983—1987. učinjen je značajan preokret u normalizaciji
sturkture odstrela trofejnih jelena po medaljama, u korist starih godišta.


5. U tabeli 5 i grafikonu 5. prikazane su greške u odstrelu jelena evidentirane
u godinama visoke lovnoturističke realizacije. U razdoblju 1967—
—1972, u kome su se godišnje greške u odstrelu srednjodobnih jelena kretale
30—40°/o, u odnosu na njihov ukupan ulov, pogrešno je odstrijeljeno
190 srednjodobnih jelena, dakle, jelena koji bi tek nekoliko idućih godina
ispoljili svoju potencijalnu trofejnu vrijednost. Što to znači dovljno je reći,
da se godišnji prirast trofejne vrijednosti srednjodobnih jelena, u zavisnosti
od godišta, kreće između 10 i 20 poena. Primjera radi, 1972. godine
odstrijeljen je jelen koji je u sedmoj godini imao 225 poena, a koji bi prema
našim podacima i predviđanjima o trofejnom razvoju ta´kvih jelena, u
12—13 godini života, dostigao oko 250 poena.