DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 30     <-- 30 -->        PDF

posredan povod, zašto se Lovački savez Jugoslavije, usvajajući projekt istraživanja
jelenske divljači, založio da se izvrši dublji uvid i analiza te
problematike i utvrde uzroci tog zaostajanja.


Zadatak je ovog rada da na primjeru beljskog lovno-šumskog područja,
poznatog po visokoj brojnosti jelenske divljači obradi samo jedan segment,
pokušavajući dati odgovor na pitanje: kakav je bio utjecaj lovnoturističke
potražnje i na bazi nje ostvarenog odstrela, na poremećaje dobne i trofejne
strukture srednjodobnih i starih jelena.


DRUŠTVENO-EKONOMSKI UVJETI KOJI SU POTICALI RAZVOJ
LOVNOG TURIZMA NA LOVNO-ŠUMSKOM PODRUČJU


U razmatranju društveno-ekonomskih uvjeta, na prvom mjestu ističemo
promjene što su se dešavale u uvjetima privređivanja uopće, a posebno
u poljoprivredi i šumarstvu, dakle, onim granama djelatnosti, što su ekonomski
tijesno povezane s poslovanjem u lovstvu. Ta povezanost, presudno
je utjecala na redosljed i vrstu mjera što su poduzimane u lovstvu, u vrijeme
zaoštrenih uvjeta privređivanja. Prtilagođavanje tim novonastalim uvjetima,
u posebno se oštroj formi odrazilo na poslovanje u lovstvu ovoga
lovno-šumskog područja, jer je vrijednost šteta koje je divljač činila na poljoprivrednim
površinama, iz godine u godinu bila u naglom porastu. Naime,
ovo lovno-šumsko područje, okruženo je poljoprivrednim površinama
na kojima se odvija intenzivna poljoprivredna proizvdnja. Da bi se mogle
nadoknaditi štete od divljači na poljoprivrednim površinama, izlaz se pokušao
tražiti ubrzanim razvojem lovnog turizma. Zahvaljujući takvoj orijentaciji,
naglo su rasli lovnoturistička potražnja i realizacija, doprinoseći
tako naglom porastu prihoda u lovstvu, ali još uvijek nedovoljnim, da se
na taj način pokriju rastući troškovi u toj grani djelatnosti. To je bio znak
da treba tražiti druga rješenja za zaštitu lovne faune područja. Na žalost,
zadržana je orijentacija, u kojoj lovnoturistička realizacija i dalje raste, što
je u više godina zbog pretjeranog korišćenja trofejnih jelena, dovelo do
drastičnog pada brojnosti i poremećaja dobne strukture srednjodobnih i
starih jelena. U takvoj, za radu organizaciju »Jelen« bezizlaznoj situaciji za
zaštitu lovne faune ovog područja, pritekla je materijalna pomoć šire društvene
zajednice i na taj način su ponovo stvoreni povoljni materijalni uvjeti
za normalno lovno gospodarenje. U tom razdoblju, sve je podređeno cilju
što bržeg oporavka fonda trofejnih jelena i njihove dobne strukture, a
to se moglo postići drastičnim smanjenjem lovnoturističkog odstrela.


OPIS PODRUČJA


Lovno-šumsko područje kojim upravlja Lovno-šumsko gazdinstvo »Jelen
«, prostire se od ušća Drave u Dunav, uz riječne tokove u pravcu sjevera
i sjeverozapada do jugoslavensko-mađarske granice, obuhvatajući površinu
oko 50.000 ha nizinskih šuma, u kojima preovlađuju vrbe, topole, a na povišenim
mjestima hrast i drugi tvrdi lišćari. Jedna od osnovnih karakteristika
lovišta je velika brojnost jelenske divljači (80—100 grla na 1.000 ha


28