DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 29     <-- 29 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 639.1 -f 799.2 (C. elaphus L) Sum. list CXIII (1989) 27


POREMEĆAJI DOBNE I TROFEJNE STRUKTURE SREDNJODOBNIH
I STARIH JELENA U LOVIŠTU LŠG »JELEN«, POD PRITISKOM
VISOKE LOVNOTURISTIČKE POTRAŽNJE I REALIZACIJE


Jan BRNA, Ernest Pasa i Branko UROŠEVIĆ*


SAŽETAK: U radu su prikazani i analizirani podaci o obimu,
odstrela srednjodobnih (5—8 godina) i starih jelena (9 i više godina)
prema trofejnoj strukturi, u razdoblju od 1963—1987. godine,
u lovištu LSG »Jelen« u Jugoslaviji. Analizom iznesenih podataka,
svrstanih po petogodišnjim razdobljima, ukazano je. kako je
visoka lovnoturistička potrašnja utjecala na osiromašenje dobnih
razreda starih i srednjodobnih jelena kao i, kako je došlo do ponovnog
oporavka dobne strukture ovih jelena u desetogodišnjem
razdoblju, u kome su stvorene djelotvorne materijalne pretpostavke
za održavanje te potražnje pod kontrolom. U analizi je posebno
istaknuto razdoblje, u kome je struktura lovnoturističke potražnje
jelena određenih trofejnih vrijednosti, presudno utjecala
na poremećaje dobne i trofejne strukture srednjodobnih i starih
jelena. Odnos u korišćenju ovih jelena toliko se pogoršao da su na
jednog starog, odstreljivana tri srednjodobna jelena. Kao posljedica
takvog poremećaja, učinjene su velike greške, jer su prerano
odstreljivani trofejna perspektivni jeleni. U radu je ukazano i na
druge karakteristike lovnoturističke potražnje, kojima ona može
utjecati na određene neželjene poremećaj dobne i trofejne strukture
jelena, čak i u slučajevima kada pritisak te potražnje na lovište
nije velik (značjni devizni efekti za lovište, određena struktura
potražnje koja nije u skladu s mogućnostima lovišta, relativno
kratko zadržavanje inozemnih lovaca, odgovornost ukoliko
lov ne uspije itd.).


Date su preporuke, na koji način treba preventivno sprečavati
poremećaje dobne i trofejne strukture srednjodobnih i starih
jelena u uvjetima visoke lovnoturističke potražnje i realizacije.


UVOD


Već duže vremena lovačkoj javnosti Jugoslavije poznata je činjenica
da, brojem i jačinom izloženih jelenskih trofeja na lovačkim izložbama, zaostajemo
za susjednim socijalističkim zemljama. To je vjerojatno i bio ne


* Dr. Jan Brna, znanstveni suradnik, Ernest Pasa, magistar lovstva, Branko
Urošević, dipl. ing. šumarstvo, Lovno-šumsko gazdinstvo »Jelen«, RZ BILJE.
27