DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 26     <-- 26 -->        PDF

da između broja stabala na ha i srednje visine kulture postoji ´korelacija i
da se srednja visina lagano povećava s povećanjem razmaka sadnje.


— Kao što su pokazala brojna istraživanja u svijetu i mi smo utvrdili
da između razmaka sadnje, odnosno broja stabala na ha postoji jaka korelacija,
tj. da je debljinski rast stabala to intenzivniji što je razmak sadnje
veći. Sa starošću ta razlika postoje sve izrazitija.
— Kod osnivanja intenzivnih kultura s običnom smrekom u našim uvjetima
preporuča se razmak sadnje 2 X 2 m ili 2,5 X 1,5 m. a na najboljim
staništima 2,5 X 2,0 m. Na taj način izbjeći će se nekomercijalne prve prorede,
a ukupna produkcija drva ne će se bitnije smanjiti.
LITERATURA


1.
A b e t z, P., 1980: The European Stennumber Experiment in Norway Spruce (P.
abies Karts.), IUFRO Worhing party SI.05.05, Freiburgi.
2.
Ass man, E., 1370: The Principles of Forest Yield Study, pergament Press,
Oxford, New York, Toronto.
3.
Gallagher , G. J., 1980: Crop Structure in Ireland, Supplement to Irish
Forestry, Vol. 37, No 2, Dublin.
4.
J 0 r g e n s e n, S. J., 1967: The Influence of Spacing on the Growth and Development
of Conifers Plantations, Int. Rewiew of Forestry Research, Vol. II,
Academic Press, New York.
5.
Hamilton, G. J., Christie, J. M., 1974: Influence of Spacing on Crop
Characteristics and Yield, For. Comm. Bulletin No. 52, London.
6.
Kjersgard , O., 1964: Et Peanteafstandsforsog d Rodgran, Forestl. Fussogsu,
Daum. 29. (57—68).
7.
La w, A. J., T ay lo r, G., 1967: Spacing in Plantations, Rep. Forest Res. For.
Comm., London.
8.
Orlić , S., 1986: Utjecaj razmaka sadnje na uspijevanje obične smreke (P.
abies Karst.) na području Plešivičkog prigorja, Doktorska disertacija, Zagreb.
9.
Orlić, S., 1973: Istraživanja o najpovoljnijim razmacima običnog bora (P.
silvestris L.) i američkog borovca (P. strobus L.) u intenzivnim kulturama,
Sum. list 11—12.
10.
V y s h o t, M., 1974: Tree Spacing and Development of Noray Spruce Stands,
Lesnictoi, Vol. XLVII, No. 20.
11.
Wordl , i´. A., 1967: Spacing in Plantations, Forestry Vol. 40. No. 1.
The Results of Height and Diameter Growth of Norway Spruce (P. abies Karst)
in the Experiments with Different Spacing of Planting in Slavonia


Summary


The influence of plant spacing on the growth of Norway Spruce in forest
plantations has been investigated in field experiments at two locations in Croatia:
»Durgutovica« experiment, Vinkovci Forest Enterprise and »Slatki potok«
experiment, Bjelovar Forest Enterprise. The experiments were laid out in the
spring of 1970. The plants used were 2 + 2 years old, first quality, average height
29 cm, or 23 cm, respectively.


24