DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Duncan test Tabela 5


Pokus
Srednja
greška,
sx A—B
Si g
A—C
n i f i k a n
A—D
t n a r a z
B—C
lika :
B—D C—D
Slatki potok 0,30 ns XX XX X X ns
Durgutovtica 0,32 X XX XX XX XX XX


Za prsni promjer uočava se izraziti trend porasta srednjeg promjera
s porastom razmaka sadnje. Razlika između najgušće sadnje (A) i najrjeđe
(B) varijante iznosi u poikusu »Slatki potok« oko 30"/o i u pokusu »Durgufovica
« oko 60fl/o.


Provedena analiza varijance i F test su pokazali da su utvrđene razlike
među varijantama bile visokosignifikantne (F 13,´58, odnosno F 65,62). Duncan
test je pokazao da je u pokusu »Slatki potok« razlika među varijantama A—C
i A—D bila visokosignifikantna (xx), B—C i B—D signifikantna (x) i A—B
i C—D nesignifikanta (ns), a u pokusu »Durgutovica« razlika među svim varijantama
bila je visokosignifikaintna (xx), s izuzetkom među varijantom A—B
koja je bila signifikantna (x). Ovi podaci pokazuju da je utjecaj gustoće na
debljinski rast stabala na boljem staništu izrazitiji i da je konkurencija među
stablima jača.


Regresiona i korelaciona analiza provedene su također na temelju srednjih
vrijednosti varijanata (d). Razlike među izravnatim i stvarnim podacima su
relativno male. Korelacijski koeficijent pokazuje da je veza između broja stabala
na ha i srednjeg prsnog promjera jaka (R = 0,74, odnosno 0,71). Na temelju
jednadžbe izjednačenja podataka srednji se promjer snižava za 2.8 mm
u pokusu »Slatki potok« i 4,5 mm u pokusu »Durgutovica« ako se broj stabala
poveća za 1.000 na ha. Iz našeg pokusa s običnom smrekom na melioriranom
pseudogleju smanjenje srednjeg promjera je znatno veće i iznosi 6,6 mm u


17. godini i 8,5 mm u 25. godini (Orlić, 8).
Utjecaj razmaka sadnje, odnosno gustoće najvažniji je kod debljinskog rasta
i prirasta stabala. Prema Jurgensen u (4), istraživanja provedena u svijetu
pokazala su da veći razmak sadnje ima pozitivan utjecaj na debljinski
rast u svim stojbinskim uvjetima i kod svih istraživanih vrsta drveća.
To je jedan od glavnih razloga da je u svijetu prisutna tendencija za primjenu
širih razmaka sadnje u intenzivnim kulturama i plantažama. Međutim,
šumsko-uzgojni zahtjevi ograničavaju taj trend ispod određene granice
kako bi se postigla maksimalna produkcija na jedinici površine i udovoljilo
drugim zahtjevima u smislu biološke stabilnosti i racionalne proizvodnje.


5. ZAKLJUČCI
Na temelju naših rezultata istraživanja proizlaze slijedeći zaključci:


— Iako se općenito smatra da razmak sadnje, odnosno gustoća nema utjecaja
na visinski rast stabala, naša istraživanja su pokazala u oba pokusa
2.;