DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 21     <-- 21 -->        PDF

življenja bio vrlo visok: 98,7°/o — Slatki potok i 92,5"/o — Durgutovica. Nije
utvrđena korelacija između razmaka sadnje i preživljenja. I iz literature je
poznato da različiti razmaci sadnje ne utječu na preživljenje biljaka u kulturama
u prvim godinama iza sadnje (Jergensen, 4; Low, 7; Hamilton,
5). Kasnije, kad se krošnje sklope i ´kad nastupi konkurencija dolazi
do diferencijacije i postepenog ugiban ja stabala i govorimo o mortalitetu.
Prema Gal i ager u (3) mortalitet u kulturi obične smreke uz razmak 1X 1
m u Republici Irskoj do 44. godine iznosi 35"´". Naša ranija istraživanja
(O r 1 i ć, 8) su pokazala da uz razmak 1 X 1 m kod obične smreke mortalitet
nastupa oko 20. godine starosti. To znači da se uz razmak 1 X 1 m u
ovim pokusima prva sušenja mogu očekivati uskoro. Na terenu se to moglo
dobro zapasiti u zaostajanju jednog broja stabalaca u visinskom razvoju.


Preživljenje Tabela 1
Pokus
A (1X1)
Varijant a
B (1,5X1,5) C (2X2) D (2,5X2,5)
Ukupno
a) Broj mjernih stabala
Slatki potok
Durgutovica
292271
297
273
299
286
297
280
1185
1110


b)> Preživljenje, ´%>
Slatki potok 97,3 99,0 99.7 99,0 98,7
Durgutovica 90,3 31,0 95,3 93,3 92,5


4.2.
Visina
Podaci o srednjoj visini su prikazani u tabeli 2: (a) u apsolutnom iznosu
i (b) u relativnom odnosu. Na grafikonu 1 prikazana je srednja visina u
funkciji broja stabala na ha, odnosno gustoće.
Srednja
visina (h) Tabela 2
Varijanta


Pokus


A (1X1) B (1,5X1,5) C (2X2) D (2,5x2,5) F računski


a) Apsolutni iznos, m


Slatki potok 6,00 5,92 6,08 5,83 0,39 ns
Durgutovica 6,07 6,73 7.10 6.99 3,57 ns


b) Relativni odnos, %


Slatki potok 100 99 101 97
Durgutovica 100 111 117 115


;F(i tablični: 5»/o 4,76; l»/o 9.78


;y