DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1989 str. 19     <-- 19 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630*232 (Picea abies Karst) Šum. list CXIII (1989) 17


REZULTATI O VISINSKOM I DEBLJINSKOM RASTU OBIČNE
SMREKE (P. abies Karst) U POKUSIMA RAZLIČITIH RAZMAKA
SADNJE NA PODRUČJU SLAVONIJE


I)r Stevo ORLIĆ*


SAŽETAK: U radu su prikazani rezultati iz pokusa različitih
razmaka sadnje obične smreke na dva lokaliteta u Slavoniji. Provedena
istraživanja pokazuju da između razmaka sadnje i srednje
visine i srednjeg prsnog promjera postoji korelacija. Srednja visina
i naročito srednji prsni promjer imaju tendenciju rasta s povećanjem
razmaka sadnje.


Ključne riječi : Obična smreka, razmak sadnje, srednja
visina, srednji prsni promjer.


1. UVOD
U šumskim kulturama su stabla obično pravilno raspoređena i razmak
među njima je podjednak ili je isti. Radi toga se gustoća u šumskim kulrama
obično izražava razmakom sadnje među biljkama i uobičajeno je govoriti
o utjecaju razmaka sadnje ina razvoj kulture, odnosno na razvoj stabala.


Razmak sadnje ima višestruki utjecaj na kasniji razvoj kulture, odnosno
stabala. Krošnja, debla i korijen reagiraju različito s odgovarajućim posljedicama
na produkciju deblo vine i njezinu kvalitetu. Za uspješnu šumsku
proizvodnju putem šumskih kultura kod osnivanja je, dakle, bitno odrediti
najpovoljniji razmak sadnje za svaku vrstu drveća i određene stojbinske
uvjete.


Kod četinjača razmaci sadnje u Hrvatskoj i u Jugoslaviji se kreću u
dosta širokom rasponu od 1,0 X 1,0 m do 3,0 X 3,0 m. Najčešći razmak je


2.0 X2,0 m (2.500 sadnica po ha), a otoično se kreće od 2,0 X 1,5 do 3,0 X 2,0 m.
Posljednjih decenija se u svijetu provode intenzivna istraživanja o utjecaju
razmaka sadnje, odnosno gustoće na razvoj stabala i na produkciju
drvne mase u šumskim kulturama: Abetz (1), J0rgensen (4), G a 1laghrer
(3), Kjersgard (6), Law i Taylor (7), Vys´kot (10).
War dl (11) i dr.


I pored toga što među pojedinim autorima postoje određene razlike u
iznesenim podacima, može se izvesti slijedeći zajednički zaključak: Visinski
rast stabala je općenito neovisan od gustoće, dok debljinski rast postaje in


* Dr, Stevo Orlić, Šumarski institut Jastrebarsko
17