DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1988 str. 99     <-- 99 -->        PDF

RUDOLF KRPAN,


(lipi. in/, šum.
1903. — 1988.


Iz plejade najstarijih šumara, generacije
koja se formirala dvadesetih godina,
otišao je zauvijek šumar, čovjek i kolega
Rudolf Krpan, dipl. ing. šumarstva. Rođen


1. siječnja 1903. godine u Krmpotama (općina
Crikvenica), klasičnu gimnaziju završio
je u Senju, diplomirao na Gospodarsko-
šumarskom fakultetu u Zagrebu
1927. Od 1. ožujka 1927. počinje životni
put u struci: vlastelinstvo Eltz u Vukovaru,
Direkcija šuma Sušak, Šumska uprava
Donji Lapac, Sresko načelstvo Rab i
Karlobag (ukupno 5 godina). Zatim prelazi
na rad u Bosnu na Šumsku upravu
Drvar (6 godina), Direkciju šuma Banja
luka (2 godine), Banovinu Hrvatsku Zagreb
— Ministarstvo šumarstva i rudarstva
(5 godina).
U razdoblju 1945—1365 radi u Ministarstvu
poljoprivrede i šumarstva, Privrednom
savjetu. Sekretarijatu za poslove
narodne privrede, Sekretarijatu IV Sabo


ra i Republičkom sekretarijatu za pravosuđe
i opću upravu odakle odlazi u mirovinu
30. 12. 1965.


Jedno veliko i bogato radno iskustvo
na raznim terenima i u raznim uvjetima
rezultiralo je da se izgradio stručnjak velikog
znanja, iskustva i kvalitete. Stekao
je time i veliko povjerenje u vrhovima
struke i u svojoj sredini, te su mu povjerene
razne dužnosti rukovođenja i rada
u najvišim šumarskim forumima Republike.
Naročito se je angažirao u organiziranju
službe uređivanja šuma, na čijem poslu
su li ranije radili odlični stručnjaci
šumarske struke. U svome radu služio se
dostignućima nauke, te je razvio službu
na zamjernu visinu. O tome, uz ostalo,
svjedoči i činjenica, da je u Šumarskom
listu prikazao knjige — udžbenike prof,
dra D. Klepca »Rast, i prirast šumskih vrsta
drveća i sastojrina« (1963.) i »Uređivanje
šuma« (1965.).


Kao sin Kraškog područja i višegodišnjeg
rada u šumarskim organizacijama
na tom području u Šumarskom priručniku,
kojeg je 1946. godine priredio Institut za
šumarska istraživanja Ministarstva poljoprivrede
i šumarstva NR Hrvatske obradio
je temu »Pošumljavanje krša« (str.
725—741.). Također je za vrijeme rada u
navedenim centralnim republičkim ustanovama
radio na tom području i jedan
od glavnih sastavljača uputa i naredaba
za odnosne radove.


Za svoj rad R. Krpan bio je više puta
odlikovan, od kojih navodimo Orden rada
sa zlatnim vijencem za naročite zasluge
za privredni, društveni i kulturni razvitak,
dodijeljen Ukazom Predsjednika
SFRJ Josipa Broza Tita i Povelju sa zlatnom
medaljom za doprinos na unapređivanju
šumarstva ;i drvne industrije Hrvatske
prigodom proslave 130-godišnjice
osnivanja Hrvatsko-slavonskog šumarskog