DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1988 str. 92     <-- 92 -->        PDF

Potom smo otišli u Kutjevo i obišli podrum, koji potječe još iz 1232. god.
Tu nam je prikazan historijat toga podruma od postanka do danas, vrste vina,
a po svojoj veličini spada usrednje vinarije u Jugoslviji.


Iza ručka otišli smo u šum. rasadnik »Hajdarovac«. Direktor OOUR-a Uzgoj
i zaštita šuma mr. Zelić u kratkim crtama prikazao je zadatke toga OOUR-a.
Godišnje se pošumi 200 ha novih površina i popunjava oko 2.500 ha četinarskih
kultura, koje je 1960. god. u kampanji očetinjavanja šuma izvršeno. Sada ima
dovoljno površina za proišrenu reprodukciju na napuštenim brdskim selima (Vrli
ovci i dr.), koje im općina vrlo rado prepušta. Na tim površinama sade: hrast,
bukvu, bagrem, lipu, kesten, smreku, bor, borovac i brezu.


Dipl. inž. Žgela rukovodilac Rasadnika dao je podatke: površina 22 ha i proizvodnja
godišnje oko 1,5 miliona sadnica. Od toga 70% za vlastitu potrebu, a
30% za vanjsku prodaju. Na 6 ha se uzgaja i ukrasno drveće i grmlje i u samoj
SI. Požegi imaju svoju prodavaonicu.


Iza toga autobusom smo otišli u SI. Požegu, gdje smo malo zastali i gdje su nam
kolege u kratkim crtama prikazali historijat grada, koji je skoro proslavio 750.
godišnjicu postojanja. Na putu za Zvečevo pokazano nam je mjesto gdje bi se iza
sela Orljavac trebala izgraditi 30 met. visoka brana, koja bi stvorila retenciju
sa 67 miliona kubika vode za »Slavonski vodovod«. Vodom bi se snabdjevalu
Novska, Nova Gradiški, Slav. Brod i SI. Požega. Produžili smo kroz Kamensko i
i obišli šum. predjele: Lom, Brezovu vodu, Jelovac. Upravitelj šumarije dipl.
inž. Stipanović Milenko nam je dao objašćnjenje na pojedinim mjestima, o klimatskim
uvjetima, kvaliteti, načinu uzgoja, ophodnji i dr.


Sutradan smo obišli lovište-gater na Zvečevu i tu nam je dipl. inž. Krakar
prikazao osobine lovišta kao i način uzgoja divljih svinja. Taj gater je površine
360 ha i u njemu su separacije za veprove, sprasne krmače i mladu mušku
prasad. Uzgaja se jedna vrsta austrijske divlje svinje. Nakon ručka u šumarskom
stilu odvezli smo se autobusom u Novu Gradišku, pa vlakom u Zagreb,
puni lijepih dojmova i novih saznanja, diveći se kolegama iz SI. Požege
na svemu što su učinili u toj našoj zelenoj struci, kraj svih poteškoća na koje
su nailazili.


Emanuel VilčeU, dipl. inž.


ŠUMARI POSJETILI R.O. »MARKO SAVRIC"


Dne 19. travnja 1988. grupa veterana DIT-a šumarstva i drv. industrije Zagreb
prigodom pregleda šume Macelj obišla je i pilanu Đurmanec »Marka Šavrića
«. Ta pilana osnovana je prije 60 godina po firmi Drach iz Capraga radi
iskorišćivanja drvnih masa iz Macelj gore, kapaciteta 10.000 m:i. Ta pilana radila
je sa više ili manje uspjeha sve do pred nekoliko godina kada je ušla u
sastav drv. ind. poduzeća »Marko Savrić« Zagreb. Rekonstruirana je i danas joj
je kapacitet 35.000 m:i, uz primarnu preradu-prorez, danas proizvodi elemente za
ostale pogone poduzeća, prvenstveno za stoličarnu Krapina. Prema izjavi di


574