DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1988 str. 91     <-- 91 -->        PDF

ŠUMARI POSJETILI POŽEŠKI KRAJOLIK — ZLATNU DOLINU


Dne 17. svibnja grupa od 24 člana DIT-a šumar, i drv. ind. Zagreb posjetila
je bivše Sum. gosp. Slav. Požegu, sada u sastavu SOUR,a »Slavonska šuma«. Na
želj. stanici Nova Gradiška dočekao nas je dipl. inž. Ljuban Delibašić potpredsjednik
Poslov. odbora »Slavonske šume«, a autobusom produžili smo za Slav.
Požegu. Tu u zgradi bivšeg šumskog gospodarstva direktor OOUR-a Iskorištavanje
šuma dipl. inž. Grozdanić je u kratkim crtama prikazao sliku toga šum.
područja, koje obuhvaća 48.000 ha šuma sa drvnom zalihom od 8,700.000 m3 i
etatom od 200—220.000 m3. Od toga je 67.000 m3 oblovine, a ostalo je prostorno
drvo i to 80—100.000 m3 u dovršnom sijeku a ostalo iz proreda. Zaposleno je1


720 radnika, a od toga 37 inženjera i 100 tehničara. Alimfentari se SPIN VALIS sa


28.000 m3, pilana Pleternica sa 18.000 m3, a ostalo ide drugim drv. ind. poduzećema
i u izvoz. Prostorno drvo se otprema u: Banja Luku 30.000, Srem. Mitrovicu
20.000, Krško 20.000, Belišće 60.000 i ostalim potrošačima 15.000 m3.
Potom smo pregledali njihovu novo izgrađenu Mehaničku radniocu u sastavu
OOUR-a Mehanizacija i građevinarstvo, gdje su nam rukovodilac dipl. inž.
Vicko Njavro i dipl. inž. Gašpar prikazali organizaciju rada. Za racionalnu organizaciju
potrebno je 16—18 kamiona, 70 traktora i 15 vozila za prrevoz radnika.
Pošto je kirijaša sve manje, morali su se pobrinuti za izvoz drv. materijala
vlastitim prnvozom i kao cilj su si postavili, da od sječe do isporuke prođe najviše
20 dana, s tendencijom smanjenja na 2—3 dana. Da bi to postigli bila je
nužna tipizacija vozila, pa su usvojili IMT traktore, kamione TAM, građevinske
mašine »Radoje Dakić«. Jedino kod prevoznih sredstava-automobila, ostala je
šarolikost, obzirom na mogućnost nabave istih. . Za dobro poslovanje bilo je
potrebno dobro održavanje, pa su u tu svrhu predvidjeli dvije vrste održavanja:
a) dnevne njege i b) dvomjesečna (pregled, izmjena ulja i dr). Kao rezultat toga
bilo je smanjenje lomova. Umjesto ranijih svaka 2 mjeseca sada je to tek
1—2 godine. Osim toga je organizirana i nabava rezervnih dijelova, a i skladište
je sada kompjuterizirano. God. 1985. izgrađena je nova hala za men. radionu,
vrlo dobro opremljena dizalicama i pomoć, strojevima, tako da je rad jako humaniziran
i olakšan. Osim toga izgrađena je isiptna stanica za teh. pregled vozila.


Poslovna jedinica Građevinarstvo godišnje ugradi 35.000 m3 kamena i izgradi
15 km cesta, 10 km kamionskih i 75 km traktorskih vlaka. Za to je i dobro
opremljena: 5 buldožera, 3 gredera, 1 valjak, 1 drobilica kapaciteta 60.000
m3, 5 kamiona, a kilometar nove ceste sada košta 18 miliona, a km vlake 6 miliona
dinara.


Nakon toga prešli smo u drvno industrijsko poduzeće »SPIN VALIS« gdje
nam je direktor inž. Banjanin prikazao historijat Radne organizacije koja pored
pilane imade i tvornicu masivnog namještaja (vitrine, klub garniture, stolice)
i to izvozi na zapadno tržište, Istok, Aziju, Kuvajt... Zapošljava 500 radnika.


573´