DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1988 str. 86     <-- 86 -->        PDF

Na završetku upozajmo se i s cijenaje
1600 austrijskih šilinga, dakle oko
ma knjiga. One se kreću na austrijskom 500 000 (novih) dinara po tečaju od 18. 11.
tržištu između 150 do preko 1000 šilinga, 1988.
a knjizi Frost Survival of Plants cijena O. Piškorić


IZ GOZDARSKOG VESTNIKA
br. 2/1988.


Iz ovog broja »Gozdarskog vestnika«
izdvajamo prikaz J. P a p e ž a (Sum. gosp.
Tolmin) o gospodarenju sa smirekovim šumama
u mraziatu Smrečje, L. Ž g a n j e-
r a (Institut za šum. i drvno gospodarstvo,
Ljubljana)! o IV. evropskoj konferenciji
Biomasa za energiju li industriju i


J. M 1 a k a r a (Šumarski školski centar
Postojna) o novom programu za biologiju
u Sum. škol. centru Positojna.
Lokalitet Smrečje nalazi se u jugozapadnom
dijelu Trnovskega gozda li izrazito
je mrazište te srednja godišnja temperatura
iznosi 5" C. Nadmorska visina je
oko 1050 rn a okolni vrhovi su viši za 100
do 400 m. Gornji sloj tla je koluvtalni nanos
s netopivim ostatkom vapnenca i kremenog
skeleta na kojem se razvilo smeđe
kiselo opodzoljeno tlo. Dakako, da u takvim
ustavima uspijeva jedino smreka (u
zajednici Luzulo albiidae — Piceetum) u
sastojinama danas na 2/3 površine starijim
od 140 godina (1877. godine 90" (l sastojlina
bilo je sitaro oko 80 godina) s drvnom
masom oko 300 m;l (1953. bila je 400
nv´!). Današnje gospodarenje usmjereno je
na smanjenje sječe i prirodno pomlađivanje,
ali te smjernice ugrožava pogoršano
zdravstveno stanje smreke zapaženo
prošle godiine.


IV. evropska konferencija Biomas a
energiju i industriju održana je
od 11. do 15. svibnja 1987. godine u Orleans-
u (Francuska) i razmatrala je sve
mogućnosti korišćenja biomase. Dakako, da
se tu nalazi i biomasa (sitni sortimentii, lišće),
i šume. ali je naglašena nužnost
opreza o totalnom iskorišćivanju te biomase
zbog mogućnosti trajnog iscrpljenja
tla i opasnosji od štetnika. Međutim računa
se, da bi za proizvodnju takve biomase
moglo poslužiti oko deset milijuna
ha poljoprivrednih površina u zemljama
Evropske ekonomske zajednice, gdje postoji
»hiperprodukcija« žiita.


Po novom programu nastave biologij
e u Šumarskom školskom centru
u Posfojni predviđeno je za zvanje šumar
(gozdar — KV šumski radnik) povišenje
broja sati biologije od 140 na 175 sati ukupno,
a za šumarske tehničare od 210 na
350 sati.


U ovom broju također možemo saznati
o obnovi muzeja šumarstva u Bistri, kod
Vrhniike (kojeg nije uspjelo obnovitli za
IUFRO kongres 1986.), iz pera kustosa dipl.
inž. šum. VI. Vilmana i u knjizi L.
Marinčeka BUKOVI GOZDOVI NA
SLOVENSKOM iz pera dipl. inž. šum. I.
Dakskoblera.


Od ovog broja Gozdarski vestnik lima
novi urednički savjet i odbor te odgovornog
urednika, dipl. inž. šum. Živana V eselica
, koji je zamijenio dipl. inž. šum.
Zmaga Zakrajskega.


O. Piškorić