DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1988 str. 84     <-- 84 -->        PDF

CENTRALBLATT Ft)R DAS GESAMTE FORSTWESEN
Br. 1/1988.


Centralblatt fur das gesamte Forstwesen
zajednički izdaju Der Forstgruppe Forst-
und Holzwirtschaft der Universitat
fur Bodenkultur i Der Forstlichen Bundesversuchsanstalt
in Wien s četiri svesku
nalaze se tri članka i prikazi 23 knjige.


1. Članci su:
Hochbichler, E. d A. Krapfenbauer
: Programi za proizvodnju vrijedne
hrastovine u šumskim kompleksima
Wienerwald i Wienviertel,


K r a 1, F.: Istraživanja o dinamici nesuvislih
sastojina u području Karwendeltal
(Tirol) na osnovu analize peluda, i


W.ittmann. H. i R. Tiirk: Istraživanja
o utjecaju imisije na epifitne lišajeve
u okolici tvornice magnezija u Hochfilzen-
u (Tirol/Austrija).


Od ukupno 3.5 milijuna ha šuma i šumskog
zemljišta u Austriji hrastove (visoke,
srednje i niske) šume zauzimaju svega
150 000 ha. Međutim u posljednje je vrijeme
zanimanje za uzgoj hrastovih šuma
povećano, pa su Hochbichler (slobodni
znanstveni suradnik Instituta za ekologiju
šume austrijskih državnih šuma) i Krap fenbaue
r (iz istoimenog instituta na
Univerzitetu za kulturu tla u Beču. proveli
istraživanje o mogućnosti proizvodnje
kvalitetne hrastovine u. naslovu, navedena
dva objekta. Uz ostale uzgojne
mjere, autori naglašavaju potrebu čišćenja
debla od grana, ne samo suhih nego i
zelenih, u doba letvenjaka. U šurni Wienerwald
č´šććnje treba obaviti do visine
između 8 i 10 m, a u šumi Wienviertel do
visine između 5 i 7 m. U obje šume je
hrast kitnjak time. da je u Wienerwaldu
bonitet bolji (bolja vlažnost tla) nego u
šumi Wienviertel. Od početnih 6000 stabalaca
visine do 2 m u šumi Wienviertel
a do 3 m u šumi Wienerwald u 30—40 godini
treba ostati 650 — 700 stabala po ha.


Za šumu Wienerwald određena ophodnja
od 150 godina s 80 stabala po ha i drvnom
masom 400 m:;/ha a ukupna proizvodnja
tj. s proredama 700 m:!/ha. Za šumu Wienviertel
određena je ophodnja s 120 godina
sa 65 stabala po ha i drvnom masom
230 mVha a ukupnom proizvodnjom 470
m:l/ha. U »literaturi« autori navode 45 jedinica
od čega 25 specijalno o hrastovima
i većina ih je datirana od unazad 20
godina.


F. K r a 1 proveo je analizu peluda
šumskog drveća i zeljastih biljaka iz tla
do dubine od 30 do 40 cm, što odgovara
vremenskom razdoblju od 400 godina. Lokalitet
istraživanja je u području Karwendeltal
(sjeverne vapnenačke Alpe u
graničnom području s Njemačkom). Ovo
istraživanje potakla su znatna sušenja stabala
u tom području na nadmorskoj visini
između 1190 i 2000 m, dakle u zoni
brdskih i subalpinskih šuma. Na svim lokalitetima
glavne su vrste bor, smreka i
joha. dok je udio ostalih vrsta (ariša, borovice,
jele, bukve, graba, hrastova, javora
i lijeske) znatno manji. Sve vrste u istraženom
razdoblju i na osam sondažnih
mjesta pokazuju veća ili manja kolebanja
u udjelu. Nekih vrsta, kao ariša, graba ili
lijeske, u nekim vremenskim razdobljima
uopće nema. Za sva područja karakteristično
je, da je jela u nazadovali
j u. Nazadovanje jele na ovom području
poklapa se, dakle, s nazadovanjem jele
u posljednjih 500 godina u češkoj prašumi
Žofin (v. Sum. list br. 9—10/1985,
str. 508). Uzroke promjena autor pripisuje
klimatskim promjenama, promjenama staništa,
paši stoke i divokoza te djelovanju
parazita. Danas su te šume ugrožene od
prekobrojnih divokoza, korišćenja za kozmetičku
industriju te zimskog i ljetnog
turizma!
Na zagađivanje atmosfere posebno su
osjetljivi lišajevi na kori šumskog drveća
i njihova prisutnost, kako po vrstama ta
ŠUMARSKI LIST 11-12/1988 str. 85     <-- 85 -->        PDF

ko i po brojnosti, osjetljivo se smanjuje,
nastaje »lišajna pustinja«, dakle lišajevi
su dobri bioindikatori za imisije štetnih
tvari. Smanjenjem imisija lišajevi se vraćaju
na drveće a kao primjere autori,
W i 11 m a n n i Tiirk, navode okolicu
Londona, Leobena te područje Ruhra. Jednaki
slijed utvrdili su autori i za okoliš
tvornice magnezita u Hochfilzen-u (na granici
pokrajina Gornja Austrija/Tirol) od
koje je tvornice imisija S02 nakon ugradnje
filtera smanjena na 1% prijašnjih količina,
koja je dosizala i 2000 t SO, godišnje.
Međutim u atmosferu i nadalje odlazi
siitnozrna prašina (veličine ispod 90
mikrona) Mg (cea 80%), CaCO., (cea 10%),
Fe20:J (4%) i CaO (3%). Bazično svojstvo
te prašine odrazilo se i na vrste lišajeva
na četinjačama (ariša, bora, jele i smreke)>.
Na kori tih vrsta nastanio se i normalno
se razvija lišaj Phiscietum
a ds cent is, koji inače nastanjuje koru
listača (jasena i javora).


2. Od prikazane 23 knjige od interesa
za naše područje su:
P. Stary : Subject Bibliography of
Aphid Parasitoides (Hymenoptera: Aphidiidae)
of the World 1758—1982. Izdavač
Paul Pery, Hamburg und Berlin, 1987. Iako
je uglavnom bibliografija o osama koje
se hrane lisnim (biljnim) ušima knjiga
nas upozorava i na prednost biološkim
načinom suzbijanja lisnih uši umjesto pesticidima,
kojih upotreba uvijek predstavlja
rizik kako za čovjeka tako i za životinjski
svijet odnosno ekosistem u cjelini.
H. Leibudgut ima dvije knjige, obje
u izdanju P. Haupt-a (Berlin — Stuttgart)
:
Der Wald in der Kulturlandschaft
(Značenje, funkcija i djelovanje na čovjekov
okoliš) i


Unsere Gebirgswalder (Prirodno stanje
i gospodarenje). Kako iz naslova proizlazi,
autor razmatra o šumi kao o općem
dobru, koje se ne sastoji samo od
neposrednih materijalnih koristi, nego i
koristi koje proizlaze iz samog njezinog


postojanja. »Unsere Gebirgswalder« su
planinske šume Švicarske uključujući i
planinske pašnjake te divljač.


H. Maye r i sur.: Urwaldreste, Naturwaldreservate
und schiitzenswarte Naturwalder
in Osterreich. Knjigu je izdao Institut
fiir Waldabau, Universitat fiir Bodenkultur
Wien 1387. Knjiga, dakle, sadrži
prikaze ostataka prašumskih sastojina, prirodnih
šumskih rezervata i prirodnih šuma
vrijednih zaštite u Austriji te tako saznajemo,
da i u Austriji postoje lokaliteti
s karakteristikama kao i u Češkoj (v. Sum.
list br. 9—10/1985, str. 507). Knjiga je dopunjena
i poglavljem o prirodnim šumama
(nacionalnim parkovima i rezervatima
šumske vegetacije) u cijeloj Evropi te zaslužuje
i podrobniji prikaz i u našem listu.
Knjizi je dodana gramofonska ploča
s jutarnjim pjevom ptica!
M. Chinery: Pareys Buch der Insekten;
ein Feldfiihrer der europaichen
Insekten. Izdavač Paul Parey Hamburg-
Berlin, 1987. U ovoj knjizi džepnog formata
s preko 2300 slika prikazano je oko
2000 vrsta insekata i 70 vrsta stonoga, grinja,
krpelja i pauka te je vrlo pogodan za
determiniranje vrsta ovog dijela životinjskog
svijeta, to više, što je velik broj slika
u boji.
A. Sakai i W.Larcher: Frost Survival
of Plants — Responses and Adaptation
to Freezing Stress. Serija Ecological
Studies — Analysis and Synthesis, sv. 62.
Izdavač Springer Verlag, 1987. Na 320 stranica
s 200 slika obrađen je, kako i naslov
kaže, utjecaj niskih temperatura na biljke
sa zaključkom, da su od zime nastale štete
rezultat djelovanja kompleksnog mehanizma.
Autori prikaza suE. Fiihrer (4
knjige), W. Sagi (4 knjige), F. Glatzel (2
knjige), M. Krott (1 knjiga), F. Muller (1
knjiga), W. Holzner (1 knjiga)t, O. Moog
(1 knjiga), F. Wassipaul (1 knjiga), W.
Blum (1 knjiga). J. Blinzer (1 knjiga), A
Krapfenbauer (3 knjige), Ch. Bernhofer
(1 knjiga) i H. Mayer (1 knjiga).


567