DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1988 str. 80     <-- 80 -->        PDF

budimpeštanskom muzeju skrenula je pažnju
šire publike na taj važan posao krškog
područja.«


Vjerujemo da će taj prikaz interesirati
čitaoce, osobito one koje posebno zanima
povijest našeg šumarstva. Za taj se


paratni otisak zahvaljujemo ing. Istva n
u A b o n y i-u, koji je diplomirao u Zagrebu
prije posljednjeg rata i ostao veliki
prijatelj Jugoslavije.


Prof, đr Branko Kraljić


Petar Ziani
L´AMENAGEMENT DES PARCOURS,
FAO RABAT 1972, 90 str. (litografirano)


(Uređivanje


Za vrijeme svog službovanja kao expert
FAO ing. Petar Ziani, šum. savjetnik
Instituta za šumarska istraživanja u Jastrebarskom
— naš najpoznatiji stručnjak
za šumarstvo Mediterana — napisao je
predavanja iz područja uređivanja pašnjaka
koja su služila studentima na Visokoj
šumarskoj školi FAO u Rabatu (Maroko)
kao udžbenik.


S obz´.rom na to da naša šumarska javnost
nije dovoljno upoznata o radovima
Petra Ziania u različitim zemljama
sjeverne Afrike naročito u Tunisu, Maroku,
Alžiru i Libiji, a kako je došlo vrijeme
i u nas da šumari poklone više pažnje
uređivanju šumskih površina za ispašu
stoke, donosim ovdje — u Šumarskom
listu — kratki prikaz spomenutih predavanja.


Evo sadržaja Zianijevih predavanja:


1. Uvod
11 Predmet i cilj predavanja


12 Domaće životinje


13 Povijest


14 Općenito razmatranje o općim eko


nomskom položaju zemlje


2. Korišćenje krme
21 Prehrana stoke


22 Poboljšanje krme


2,3 Konzerviranje hrane


pašnjaka)


3. Poboljšanje pašnjaka
31 Procesi degradacije
32 Tehnika pašnjačke melioracije


4. Uređivanje pašnjaka
41 Klasifikacija pašnjaka
42 Tip uzgoja
43 Statistički podaci i ekonomska i te


hnička ispitivanja
44 Tehnika
45 Metode uređivanja pašnjaka


5. Korišćenje pašnjaka
51 Načini korišćenja pašnjaka
52 Infrastruktura


Cijela naprijed navedena materija odnosi
se na pašnjačke površine koje se nalaze
u domeni šumarske aktivnosti. Ciljevi
su jasno postavljeni: sačuvati šumu, osigurati
šumsku proizvodnju i zaštititi tlo;
poduzeti prikladne mjere za smanjenje
broja stoke u šumi što znači urediti i kontrolirati
pašarenje izvan šume uz poduzimanje
različitih mjera za poboljšanje pašnjaka
vodeći računa o realnim mogućnostima
regije. Pri tom se misli na zemlje
Maghreba: Maroko, Alžir i Tunis.
U tim zemljama spomenuta aktivnost može
se najbolje izraziti brojkama:


— uređivanje i reguliranje paše na površini
od 3,5 miliona ha produktivnih šuma
u kojima se do sada pase: