DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1988 str. 78     <-- 78 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


Nihad Beribak, prof. — Ahmed Bišević, dipl. ing.:


WORTERBUCH DER HOLZWIRTSCHAFT
DEUTSCH-SERBOKROATISCHES
(NJEMAČKO-SRPSKOHRVATSKI RJEČNIK ZA DRVNU INDUSTRIJU)


Izdavač: Savez inženjera i tehničara
šumarstva i industrije za preradu drva
Bosne i Hercegovine (Sarajevo, Maršala
Tita 5).


Urednik: Prof, dr Sreten Vučijak,
dipl. ing.
Recenzenti: naučni savjetnik dr Ahmed
Popo, dipl. ing. i Paša Sarić, prof.
Sarajevo, 1988. str. I—III + 1—191. Format
A.-,.


Autori ove knjige su isti koji su nedavno
objavili analogan rječnik za šumarstvo


(v. Sum. list br. 5—6/1986.).
S obzirom na dužu tradiciji i intenzivniji
razvitak prerade drva te karakteristike
njemačkog jezika da osobitom lakoćom
gradi nove riječi, posebno pomoću
složenica — autori su uspješno savladali
težak posao prijevoda na naš jezik, navodeći
u tom rječniku mnoge pojmove koje
naša leksikografija dosad nije uopće registrirala.


Taj rječnik obuhvaća slijedeće oblasti:
ispitivanje i upotreba drva. izrada namještaja
i drugih proizvoda od drva, skla


dištenje drva, pilanarstvo, prirodno i umjetno
sušenje drva, prerada drva, greške
drva, marketing, alati i mašine u drvnoj
industriji, drvne konstrukcije i proizvodnja
celuloze i papira.


Prema službenoj terminologiji, dakle,
adekvatniji bi mu bio naslov »Njemačko-
srpskohrvatski rječnik za preradu drva«.


Rječnik je namijenjen svima koji se
služe njemačkim jezikom, a osobito stručnjacima
i znanstvenim radnicima iz navedene
oblasti, zatim onima koji se bave
marketingom uopće, pa i učenicima srednjih
škola kao i studentima šumarstva i
prerade drva.


P.ihvalno je što su izdavanje knjige
pomogle Radne organizacije Šipad, i io
OOUR-i šumarstva iz Bugojna, Trnova,
Konjica, Kupresa, Mostara te OOUR primarne
prerade drva Novih Bila i RO Šipad
— Maglić Foča.


Time su potpomogle finalizaciju odnosnih
znanstvenih naprezanja i unapređenje
naše prerade drva.


Prol´. dr Branko Kraljić


Oroszi Sandor


KARSZTFASITAS AZ OSZTRAK-MAGYAR MONARCHIABAN,
KULONOS TEKINTETTEL A HORVAT TENGERMELLEKRE ES
FIUME VAROSARA


A Magyar mezogazdasagi muzeum evkonyve, Kozlemenyek, 1986—1987,
pp. 469—494. Format C5.
Pošuml javan je krša u Austro-Ugarskoj monarhiji, osobito u Hrvatskom
primorju i u okolini grada Rijeke (Naslov rada)
(Separatni otisak iz Godišnjaka Mađarskog poljoprivrednog muzeja,
1986—1987, str. 469—494.)