DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1988 str. 73     <-- 73 -->        PDF

OSVRTI


PROF. DR. D. KLEPAC O KOMBINIRANOM GOSPODARENJU
MEDITERANSKIM ŠUMAMA I BRDSKIM EKOSISTEMIMA
NA TEČAJU ODRŽANOM 1988. GODINE U CHANIU


Na ovogodišnjem tečaju postdiplomskog studija na Međunarodnom mediteranskom
institutu u Chandu (Kreta) Prof, dr Duša n Klepa c održao je kolegij
o kombiniranom gospodarenju mediteranskim šumama i gorskim ekosistemima.


Ovaj Institut u Chaniu je jedan od četiri instituta Internacionalnog centra
za postdiplomske studije mediteranske poljoprivrede u Parizu (Internačional Center
for Advanced Mediterranean! Agronomic Studies — I.CA.M.A.S), kojeg je Prof.
Klepac već prikazao u Šumarskom listu 1987. godine (br. 5—6). Institut u Chaniu
osnovan je 1J83. godine (21. 03) a 1985. godine organizirani su specijalistički
studiji iz arborikulture i poljoprivredne ekonomije na grčkom jeziku. Godinu
dana kasnije prelazi se na obrazovanje studenata po kriterijima međunarodnog
znanstveno-istraživačkog rada na engleskom jeziku u tri kolegija:


— mediteranska i subtropska arborikultura,


— gospodarenje šumama Mediterana, i
— poljoprivredna ekonomija.
Svaki od ovih kolegija može se studirati u jednogodišnjem ili u dvogodišnjem
ciklusu a nakon dvogodišnjeg studija na osnovu specijalističkog rada stječe
se zvanje magistara znanosti.1


Na ovogodišnjem tečaju Prof. Klepac obradio je kombinirani oblik gospodarenja
mediteranskim šumama i brdskim ekosistemima (Combinated Management
of Mediterranean Forest unci Upland Ecosystems) i u obliku skripta- obradio
slijedeću materiju:


Introduction


I


World Forests and World Forest Management experiences
European Forests and European Forest Management experiences
Mediterranean Forests and Mediterranean Forest Management experiences
Forest Management in various countries of the World


1) Izbor studenata obavlja Poslovodni odbor Centra, koji svake godine raspisuje natje


čaj i dostavlja svim članicama I.CA.M.A.S.-a. Prijave iz naše zemlje idu preko Saveznog


zavoda za međunarodnu nučnu, kulturno-prosvjetnu i tehničku suradnju (Beograd, Kosan


čieev venac 21) i njegovih republičkih podružnica.
2) Skripta — udžbenik bit će izdana na engleskom jeziku. (Ur.)
ŠUMARSKI LIST 11-12/1988 str. 74     <-- 74 -->        PDF

II
Combined Management of Mediterranean Forest Ecosystem


— The Concept
— Regular High
— Selection High

Coppice
— Coppice with
Forest
Forest


Standard


— Coppice with Selection Cutting (Ferretted Coppice)

Pollarding3
— Pastoral forests and Tree — Clad Pastures
— Windbreaks and Shelterbells
— Orchard type forest

Small wood or woodlots of different Nitrogen fixingpurpose tree species
— The importance of Tree-planting in rural developing
III


trees and various Multicountries


Management of Forest Ecosystem where the ecologic and social functions
predominate


— The Concept
— Filver Fir Forest
— Beech Forest
— Forest Management in the National Park »Plitvice Lakes«
— Oak Forest
— Pine Forest

Bibliography
IV


Management of Forest Ecosystem where the economic functions
predominate


There are various Methods of Forest Management for the woods where the
economic functions predominate. I am going to explain some methods, applied
in Croatia:


— in Evanged Oak Forest of Slavonia (see /the paper: D. Klepac: L´amenagement
et la gestion des forets de chene en Croatie. Vinkovci, 1987).
— in Selection Silver Fir, Spruce and Beech Forests in the region of Gorski
Kotar (see the paper: D. Klepac: Forest Management in the region of Go Uski
kotar, Delnice 1986).
— in other countries (see: M. R. K. Jeram: A textbook on Forest Management,
London 1945).
3) Pollarding je isltorišcivanje lisnika peljarenjem tj. uzgajanjem šubaraka. (Ur.)
ŠUMARSKI LIST 11-12/1988 str. 75     <-- 75 -->        PDF

V


Many Color Slides and »Video Cassette«


Rad je usmjeren na gosodarenje i uređivanje mediteranskih šumskih ekosistema
poštujući sve njihove specifičnosti.


Polazeći od konstatacije da svaki šumski ekosistem ima višenamjensku funkciju
istovremeno, sintezom osobnih i svjetskih znanja i iskustava autor je dao prikaz
mogućih načina gospodarenja. Gospodarenje koristeći ekonomsku, ekološku i socijalnu
ulogu istovremeno, gospodarenje ekosistemima gdje dominira ekološka i
socijalna uloga i gospodarenje gdje dominira ekonomska uloga ekosistema.


Uvod u problematiku gospodarenja mediteranskim šumskim ekosistemima dan
je prikazom sadašnjeg stanja šuma i načina gospodarenja u svijetu s posebnim
osvrtom na Evropu i Mediteran. Na ovaj način autor uvodi čitaoca u problematiku
ne s namjerom da kopira tuđa iskustva, već da ih analizira i adaptira na
konkretna područja poštujući individualne specifičnosti.


U većini mediteranskih šumskih ekosistema dominiraju ekološka i socijalna
funkcija koje zahtijevaju bitno drugačiji pristup gospodarenju. Gospodarenje o-
vim ekosistemima koristeći sve namjene istovremeno ili davanje prioriteta nekima
od njih objedinjuje metode kombiniranog oblika gospodarenja.


U poglavlju kombinirano gospodarenje šumskim ekosistemima obrađeni su metodi
gospodarenja temeljeni na humanizaciji svih funkcija ekosistema. Ova harmonizacija
postiže se poštivanjem prirodnog odnosa činilaca i učesnika (čovjek


— tlo — biljka — životinja — klima) u aktivnosti korištenja zemljišta na ovom
području.
U poglavlju gospodarenje šumskim ekosistemima s dominirajućom ekološkom
i socijalnom ulogom dane su smjernice za gospodarenje najčešćim i karakterističnim
ekosistemima ovog područja (jelove, bukove, hrastove i borove ekosisteme).


Zadnjim poglavljem dani su principi klasičnog načina gospodarenja za ekosisteme
gdje dominira ekonomska uloga.


Ovim radom. prof. Klepac je dao novi pristup u gospodarenju mediteranskim
ekosistemima koji može poslužiti kao priručnik svim stručnjacima usmjerenim na
ovu problematiku. Rad je objavljen na engleskom jeziku, pa je time limitiran na
uži krug domaćeg stručnog čitalaštva.


Jela Bilandžija, dipl. inž.,
Šumarski institut Jastrebarsko