DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1988 str. 82     <-- 82 -->        PDF

VILIM BESTAL
dipl. inž. šum.


Villim Bestal rođen je u Zagrebu 22.
veljače 1901. godine i u rodnom gradu završio
je 10. ožujka 1988. godine, dakle u


88. godini, i život. U Zagrebu je polazio
osnovnu školu, gimnaziju i osposobio se
za šumarsko zvanje diplomiravši 15. listopada
1923. godine na Gospodarsko-šumarskom
fakultetu. Međutim šumarstvo
je apsolvirao šk. god. 1922/23. pa je studij
započeo na Šumarskoj akademiji u
Zagrebu, jer je Fakultet osnovan 1919. godine
i na njemu su nastavili studenti svih
četiri godišta bivše Akademije.
Poslije odsluženog vojnog roka u listopadu
1924. postavljen je za činovničkog
pripravnika u Direkcija šuma u Zagrebu
gdje ostaje do 16. siječnja 1925. godine,
kada je premješten Šumskoj upravi
u Karlovcu. Iz Karlovca 4. studenoga premješten
je Direkciji šuma na Sušaku, gdje
ostaje do ožujka 1926. godine. Iz Sušaka
premješten je za šefa Šumske uprave u


Dragancu na kojoj radi od 30. ožujka 1926.
do 21. rujna 1938. godine. Na tom položaju,
1927. godine, polaže u Beogradu i državni
stručni ispit ili ispit za samostalno vođenje
šumskog gospodarstva. Iz Draganca
premješten je Direkciji šuma u Zagrebu,
gdje je 31. prosinca 1945. godine postavljen
za v. d. šefa Građevinskog otsjeka
odakle je krajem ožujka 1947. godine premješten
u Građevinsko-tehnički sektor
Glavne uprave za šumarstvo na dužnost
referenta za visokogradnje. Nakon ukinuća
Glavne uprave za potrebe građevinarstva
u šumarstvu osniva se Projektni
biro za šumarstvo (kasnije, a i danas, Projektni
biro »Palmotićeva 45«) u čijem osnivanju
značajno sudjeluje i Vilim Bestal.


Šumarija u Dragancu bila je za nizinske
državne šume u porječju Česme
(za vrijeme Austro-ugarske monarhije pod
upravu draganačke Šumarije potpadale su
i državne šume na Moslavačkoj gori, danas
gospodarska jedinica Garjevica A).
Bestal je došao u Draganec u vrijeme,
kada je već bilo malo starih hrastovih sastojina
za sječu, pa je težište rada bilo
na uzgojnim radovima, posebno proredama.
Uzgojne radnje bile su oteščane jer
su za vrijeme mađarske uprave (državne
šume potpadale su neposredno pod vladu
u Budim Pešti) te su mlade sastojine bile
prepuštene posve prirodnom uzgoju, sastojine
su bile zapuštene, pa je rad u njima
bio mnogo teži nego u redovno njegovanim
(što je bilo slučaj, npr., s mladim
sastojinama Đurđevačke ili Križevačke ;
movne općine, koje su prorednim materijalom
podmirivali i dio ogrjevnih potreba
pravoužitnika). S prvim radovima na
njezi mladih sastojina počelo se dvadesetih
godina (jedno vrijeme šef Šumske uprave
u Dragancu bio je i kasniji profesor
dr Žarko Miletić), ali glavni posao
ŠUMARSKI LIST 9-10/1988 str. 83     <-- 83 -->        PDF

Ekipa šumskih radnika iz Gorskog kotara na radu u šumi »Česma« Šumarije
Draganac 1938. god.
Foto: V. Bestal


Izvoz (drveta) trupaca četvero-spregom iz šume česma 1938. god šumarija
Dra S ana c Foto: V. Bestal
481
ŠUMARSKI LIST 9-10/1988 str. 84     <-- 84 -->        PDF

Drveni most preko rijeke Česme izrađen u luku dužine 100 metara ispod Gudovca
1937. god. u režiji Šumarije Draganac


Foto: V. Bestal


čekao je inž. Bestala. Te poslove inž. Bestal,
uz pomoć tadašnjeg taksatora Direkcije
šuma u Zagrebu inž. Ilije Lončara,
uspješno je obavljao, što svjedoči i činjenica,
da je prof. dr. Đuro Nenadić u te
sastojine vodio i studente šumarstva, kako
je to u Šumarskom listu (1931. godine)
opisao i, tada još asistent, prof. dr.
Milan Anić.


Tridesetih godina počinje i zamašnije
iskorišćivanje državnih šuma u vlastitoj
režiji, pa je s tim poslovima početo i u
Šumariji Draganac. Prva sječa bila je u
jeseni 1938/39. godine i sa svega, kako mi


reče inž. Bestal, sa skromnih 119 stabala
starih hrastova (u današnjem odjelu 73.
gospodarske jedinice Draganec). No, da bi
se drvo moglo izvesti trebalo je sagraditi
put i premostiti rijeku Česmu s obalnim
barovitim terenom. Put i most građeni
1937. godine a most preko Česme bio je
dug 100 m i u luku. Tako je ostvario svoju
mladenačku želju da studira građevinarstvo^
ali što mu nije bilo moguće, jer
tada u Zagrebu još nije postojao fakultet
za građevinarstvo a studiranje izvan
Zagreba nisu dopuštale financijske mogu


ćnosti. U Dragancu sagradio je i lugar
ŠUMARSKI LIST 9-10/1988 str. 85     <-- 85 -->        PDF

niču te vatrogasni »dom«. Kako smo vidjeli
iz tijeka njegovog službovanja gotovo
polovinu svog službeničkog vijeka
proveo je na građevinskim poslovima (uz
ostalo put kod Trakošćana, na Velebitu,
Plitvičkim jezerima i dr.).


U mirovinu odlazi već I960, godine. S
jedne strane u mirovinu a s druge u novi
život zamjenivši šumarske i građevinske
poslove za slikarstvo i keramičarstvo,
dakle stvaralačkim radom na drugom području.


V. Bestal bavio se i fotografiranjem.
Od dokumentarnih fotografija neke u objavljene
i u zborniku »Sto godina šumarstva
Bilogorsko-podravske regije« (str. 80.
i 85) te su tako neki momenti iz šumarstva
tridesetih godina sačuvani i na slikama.


U ime Društva inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije Zagreb i Saveza
DITSDI Hrvatske, starijih kolegamladih bivših suradnika na ispraćaju na
vječno počivalište na zagrebačkom Mirogoju
oprostio se inž. Oskar Piškorić naglasivši,
da je trajan spomen ostavio i u
zgradi u Palmotićevoj 45. koja je njegovim
marom podigao Projektni biro za šumarstvo.


Oskar Piškorić
ŠUMARSKI LIST 9-10/1988 str. 86     <-- 86 -->        PDF

ALEKSANDAR NOVAK
dipl, inž. šum.


Život sadašnje starije generacije šumara
bio je povezan sa mnogo suradnika
i prijatelja u našoj domovini — oni su vrlo
često mjenjati svoj boravak po potrebi
službe. U ovoj starosnoj dobi sjećaju se
mnogih događaja, mnogih ljudi i u mlislima
proživljavaju pojedine etape života
i vlastitog i ljudi sa kojima r»u živjeli
i radili.


Prošlo je već 26 godina kako je završio
život Aleksandar Novak — Šaco, dipl. inž.
šumarstva. Ovim objavljivanjem u »Šumarskom
listu« dako sa zakašnjenjem podsjećamo
sve njegove poznanike, prijatelje


i suradnike na staroga i dragoga prijatelja
— kolegu.


Rođen je 20. svibnja 1903. god. u Bjelovaru,
gimnaziju je završio u Zagrebu
1921. god., a na Gospodarsko-šumarskom
fakultetu diplomirao 1927. god. Počeo je
službovali: 20. srpnja 1927. godine a radio
je u mnogim mjestima i radnim organizacijama
šumarstva na raznim dužnostima
i funkcijama.


Prošao je tako šumarstvo Petrinje, Vrgin
mosta, Gline, Dipovljana, Boljara, Velike,
Pakraca, Bjelovara, Ivanić Grada i
Nove Gradiške. Bez pogovora odlazi tamo
gdje je bilo potrebno.


Kao čovjek vrlo pristupačan i drag,
nije priznavao nikakve socijalne, klasne,
društvene i materijalne diferencijacije,
bio je obljubljen među kolegama, i svim
suradnicima. Imao je veliko iskustvo stečeno
radom na raznim dužnostima, osobito
je poznavao zakone, propise iz struke,
bio je arbiter u mnogim sporovima.
To je uspješno prenosio na šest generacija
(tečaj za lugare), kojima je to u životu
mnogo koristilo. Uspješno je obavljao
komercijalne li planerske poslove.


Taj, plodni i bogati život bio je prekinut
1962. god.
Dostojno smo ga ispratili na vječni počinak
i oprostili se od njega.


Franjo Petrović dipl. inž.