DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1988 str. 80     <-- 80 -->        PDF

MIROSLAV KUGLER
(1915 — 1988)


Zauvijek nas je napustio 19. ožujka
1988. godine Miroslav Kugler profesor više
matematike na Šumarskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu.


Teško je shvatiti da je iz naše sredine
neumitna smrt istrgla plemenitog i cijenjenog
druga, dragog prijatelja, koji je gotovo
cijeli svoj radni vijek posvetio svojim
đacima i studentima.


Miroslav Kugler je rođen 8. listopada
1915. godine u Zagrebu. U Zagrebu je završio
gimnaziju i Filozofski fakultet 1940.
godine. Profesor Kugler pripada dakle generaciji
mladih ljudi koja je preživljavala
i sve strahote 2. svjetskog rata. U tim
teškim ratnim danima boreći se protiv
neprijatelja, okuplja djecu Korduna i Banije
i sudjeluje u formiranju prve partizanske
gimnazije. Bili su to teški dani
kojih se, prvi direktor partikanske gimna


zije u Rujevcu, profesor Miroslav Kugler,
uvijek rado sjećao.


Poslije rata je na kratko vrijeme napustio
rad s mladima, da bi radio kao
referent u Ministarstvu socijalne politike
u Zagrebu. Međutim već 1946. godine se
vraća svojim učenicima te radi u Učiteljskoj
školi u Petrinji sve do 1949. godine.
Bilo je to vrijeme zajedničkog rada, veliktog
optimizma, obnove i izgradnje, vrijeme
velikog drugarstva.


Kao vrlo talentirani matematičar pozvan
je na Tehnološki fakultet u Zagrebu
gdje predaje višu matematiku. Godine
1953. prelazi na Šumarski fakultet gdje
radi do odlaska u mirovinu 1978. godine.


Prof. Kugler je izvrstan pedagog, poznati
društveni radnik a iznad svega humanista
i filantrop.


Svojim vrlo kvalitetnim predavanjima
pobuđuje interes za rnatematiku. Odgoju
mladih kadrova prilazi s ljubavlju i oduševljenjem,
a kada je to potrebno radi
s pojedincima.


Osim na Šumarskom fakultetu prof.


M. Kugler predaje povremeno višu matematiku
na Višoj artiljerijskoj školi i
Farmaceutskom fakultetu u Zagrebu, a na
Fakultetu poljoprivrednih znanosti sudjeluje
u izvođenju magistarskog studija.
Zadnjih 2(i generacija šumarstva i drvne
industrije nedvosmisleno dijele mišljenje
da se u pedagoškom radu profe^
ra Miroslava Kuglera ujedinio talent, znanje,
ljubav prema čovjeku te sklonost i
smisao za taj poziv.


Uz svoja velika pedagoška zaduženja
profesor M. Kugler je našao vremena i za
znanstveni rad. Njegov pristup znanstvenom
radu bio je osebujan. On se znanstvenom
radu potpuno predavao bez razmišljanja
o karijeri i napredovanju. Njegov
znanstveni rad bio je protkan željom
ŠUMARSKI LIST 9-10/1988 str. 81     <-- 81 -->        PDF

da nešto istinski riješi. Tako je vrlo značajan
i često citiran njegov članak, tiskan
u Zeitschrift ftir Acker und Pflanzungbau
1961. u kojem razrađuje problematiku
zakonitosti ishrane bilja. Uvodi
pojam indikatora i egzaktno definira pojam
količine hranjiva u tlu te matematički
formulira zakon prinosa. Pomoću indikatora
definira pojam uzajamnog djelovanja
odnosno pojam zavisnih i nezavisnih
hranjiva. Daje novu općenitu matematičku
formulaciju Mitscherlichgovog
zakona djelovanja, koja sadrži kao specijalan
slučaj Backman-ovu, Mitscherlichovu
i Bauleovu formulaciju.


Članak profesora M. Kuglera koji je objavljen
u časopisu »Drvna industrija« 1966.
godine pod naslovom: »Jedan prilog problemu
određivanja optimalnih rasporeda
pila« služi danas kao temelj istraživačima
pri razvoju optimalizacije piljenja. U
radu je primijenjeno linearno programiranje
za rješavanje problema odabirar
optimalnih rasporeda debljine trupaca. U
istom radu je dao detaljnu interpretaciju
clualnog problema.


Linearno programiranje uvedeno je u
šumarstvo i drvnu industriju upravo zaslugom
profesora M. Kuglera. Da bi što


više popularizirao linearno programira
u našim strukama profesor M. Kugler je


održavao seminare za nastavno i znanstveno
osoblje Fakulteta.


U tu svrhu je napisao i niz skripata
i udžbenika za nastavnike i studente.


Svojim radom u samoupravnim organima
i društveno političkim organizacijama
Šumarskog fakultta doprinjeo je pravilnom
i brzom rješavanju mnogih problema.
Daje uputstva i savjete mlađim kolegama
pri izradi magistarskih, naučnih
i disertacijskih radova.


Njegovu pomoć smo primali kao nešto
prirodno, nešto samo po sebi - razumljivo.
I kako to u životu obično jest, pravu
vrijednost čovjeka uočimo tek kad ga izgubimo.


Stoga nam je tako teško pao taj vječni
rastanak s drugom, kolegom i prijateljem,
koji je za sobom ostavio bezbroj
uspomena i sjećanja na sebe.


Lik profesora M. Kuglera, našega dragoga
Mire, zadržati ćemo u divnoj uspomeni.


Neka je slava i hvala profesoru Miroslavu
Kugleru.


Prof. đr. Ana Pranjić